Höpsökärpäsen pörinää! Aikamatka Suomi100 –lastenkirjallisuuteen sanataiteen keinoin
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Heli Pukki
Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05-6161
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0162193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Hankkeen tavoite: 

Tutkia100-vuotiaan Suomen lastenkirjallisuuden ja lastenrunouden sielunmaisemaa nykylapsen silmin, innostaa heitä etsimään tarttumapintoja nykyaikaan uutta tekstiä tuottamalla, esittämällä ja kuvittamalla. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Osallistujamäärät sanataidekerhoissa

2. Osallistujamäärät esityksissä

3. Tuotettujen tekstien tai kuvien määrä/osallistuja

Kuvaus : 

 Lappeenrannan maakuntakirjastoon perustetaan osallistujalle maksuton sanataidekerho, jonka ohjaajaksi palkataan sanataiteen ammattilainen. Sanataiteen rinnalla kulkee koko ajan opetusmenetelmänä myös draama. Maksimissaan 9-14 –vuotiaan 12 lapsen kerho kokoontuu kirjastossa syksyllä 2017 ja keväällä 2018 viikoittain kaikkiaan 34 kertaa.

 

Sanataideryhmä poimii esiin kiinnostavia tekstihelmiä menneiden vuosikymmenten lastenkirjailijoilta, erityisesti Etelä-Karjalan alueella vaikuttaneita kirjailijoilta kuten esimerkiksi Anni Swan, Marjatta Kurenniemi ja Kaija Pakkanen ja kirjoittaa niistä uusia tekstejä. Vanhojen tekstien muokkaamisen tavoitteena on lisätä lasten lukuharrastusta ja parantaa osallistujien tekstitaitoja ja osaamista myös draaman alueilla. Sanataideryhmä voi hyödyntää myös uutta tekniikkaa kirjoittamisessa kirjaston tablettitietokoneiden avulla.

 

Tavoitteena on, että kirjaston sanataidekerhon kirjoittamat tekstit pääsevät näyttämölle Estradin teatterilinjan esittäminä Lappeenrannan ja lähikuntien kirjastoissa (Imatra, Taipalsaari, Luumäki). Taidekoulu Estradilla pidetään myös muutama esitys.

 

Maakuntakirjaston yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat taiteen perusopetusta antavat Taidekoulu Estradi Lappeenrannassa sekä Savitaipaleen kuvataidekoulu. Hanke tukee myös näiden koulujen opetussuunnitelmia, joissa opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehittymistä yksilönä ja ryhmän jäsenenä ja rohkaista oppilasta luovuuteen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan. Opetuksessa rohkaistaan oppilasta luomaan oma henkilökohtainen näkemys taiteesta ja tuetaan oppilaan itseymmärryksen kasvua.

 

TYÖNJAKO

Lappeenrannan maakuntakirjasto antaa sanataidekerholle tilat ja kirjaston palvelujohtaja huolehtii hankkeen koordinoinnista ja resurssoinnista. Taidekoulu Estradilta ostetaan ohjaajaresurssia, tiloja ja materiaaleja sovitusti sanataidekerhon käyttöön draamatekstien harjoituksia ja esityksiä varten. Savitaipaleen kuvataidekoulu tuottaa teksteihin visuaalisen maiseman kuvataideryhmien tuotoksina erikseen sovitulla tavalla. Hankkeesta ostetaan kuvataideopettajan tuntipalkkio ja muut kulut. Marras-joulukuussa 2017 järjestetään kaikkien kolmen tekniikan (sanataide, draama ja kuvataide) yhteinen tapahtuma yleisölle Lappeenrannan maakuntakirjastossa syksykauden lopuksi teemana proosatekstit osana Suomi100 -juhlavuoden tapahtumia. Vuonna 2018 sanataideryhmä kirjoittaa myös lyriikkaa, jota Taidekoulu Estradin teatterilinjan oppilaat esittävät lavarunotilaisuuksissa esimerkiksi lukuviikolla (Poetry Slam).

 

KUSTANNUKSET:

palkkakustannukset

 

Sanataideopettaja, sanataidepajat

- tuntipalkka 35 €/h, (2 h/sanataidepaja)

- 34 pajaa palkkakustannus yhteensä 2380 €, sisältää lomakorvauksen 

- matkakulut, yhteensä 500 €

 

Kuvataideopettajan palkka:

- tuntipalkka 35 €/h (3 h/kuvataidepaja)

- 8 kuvataidepajaa

- ripustusten työaika 4 h (á 35 h), 

- palkkakustannus yhteensä 980 €, sisältää lomakorvauksen 

- matkakulut  60 km/kerta á 0,40 €/kilometri

   34 x (0,40 x 60) = 816 €

 

 

Teatterilinjan opettajan palkka

- 60 €/h, sivukuluineen ja lomakorvauksineen.

- harjoitukset 12 h/ohjelma, 2 esitystä, yhteensä 1440 €, sisältää lomakorvauksen

- esitykset 6 kpl x 4 h/esitys x 2 esitystä, yhteensä 2880 €, sisältää lomakorvauksen

- matkakustannukset harjoituksiin ja esiintymisiin, yhteensä 750 €

 

Aineet, tarvikkeet, materiaalit sanataide-, kuvataide- ja teatteritaidepajoihin yhteensä 700 €.

   - sisältää paperit, kynät, kankaat, maalit, kulissitarvikkeet jne

 

Oma kustannus:

Palvelujohtaja (projektin ohjaus)

Kuukausipalkka 3200 €, sivukuluineen 4352 €/kk, jolloin päiväpalkka on 207 € (sis. sivukulut)

   - työpäiviä 15, yhteensä 3113 €

 

Palvelupäällikkö (projektin hallinnointi)

Kuukausipalkka 2800 €, sivukuluineen 3808 €/kk, jolloin päiväpalkka on 181 €, sis. sivukulut

   - työpäiviä 4, yhteensä 726 €

 

Mainokset, yksi lehti-ilmoitus, 500 €

Tilavuokrat

Heilisali, Tarinasali, ja Estradi 560 €

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Taidekoulu Estradi, Savitaipaleen kuvataidekoulu,
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Taidekoulu Estradi

Savitaipaleen kuvataidekoulu

Imatran kaupunginkirjasto

Taipalsaaren kirjasto

Luumäen kirjasto

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

TAVOITTEET

Hankkeen tarkoituksena oli tutkia100-vuotiaan Suomen lastenkirjallisuuden ja lastenrunouden sielunmaisemaa nykylapsen silmin, innostaa heitä etsimään tarttumapintoja nykyaikaan uutta tekstiä tuottamalla, esittämällä ja kuvittamalla.

TOTEUTUS

Lappeenrannan kaupunginkirjastoon perustettiin osallistujalle maksuton sanataidekerho, jonka ohjaajaksi palkattiin sanataideopettaja Minna-Maaria Nieminen Taidekoulu Estradilta Lappeenrannasta. Sanataiteen rinnalla kulki koko ajan opetusmenetelmänä myös draama. Minna-Maaria Nieminen toimi lukuvuonna 2017- 2018 myös Taidekoulu Estradin draamalinjan opettajana, joten hän ohjasi kokonaisuudessaan hankkeen alusta loppuun kevääseen 2018 asti.

Sanataidekerho Sana-Sankarit kokoontui ajalla 14.9.17 – 19.4.18 kaikkiaan 25 kertaa koulujen loma-aikoja lukuun ottamatta viikoittain kirjoittamaan, dramatisoimaan ja harjoittelemaan omien tekstien pohjalta syntyvää draamaesitystä.

Sanataideryhmässä oli talven aikana mukana kaikkiaan yhdeksän 8-13–vuotiasta kirjoittajaa. Sanataideryhmä poimi esiin kiinnostavia tekstihelmiä menneiden vuosikymmenten lastenkirjailijoilta, erityisesti Etelä-Karjalan alueella vaikuttaneita kirjailijoilta kuten esimerkiksi Anni Swanilta ja Marjatta Kurenniemeltä sekä myös Sakari Topeliukselta ja kirjoitti niiden inspiroimina uusia tekstejä. Lapset kirjoittivat mm. fantasianovelleja, loruja ja runoja sekä piirsivät sarjakuvia ja kuvituksia tarinoihin. Tavoitteena ollut sanataideopetuksen tuntimäärä 50 tuntia toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Ryhmä oli pieni, mutta opettajan mukaan hyvin tuottelias.

Yhtenä tavoitteena oli, että kirjaston sanataidekerhon kirjoittamat tekstit pääsevät näyttämölle Estradin teatterilinjan esittäminä Lappeenrannan ja lähikuntien kirjastoissa keväällä 2018.  Esityksen toteuttaneessa Taidekoulu Estradin Mursut-ryhmässä oli kolmetoista 12 -13–vuotiasta teatterin opiskelijaa. Ohjaaja Minna-Maaria Nieminen dramatisoi yhdessä kirjoittaja- ja esittäjäryhmän kanssa lasten teksteistä satunäytelmän Keijumaan tarina.

Taidekoulujen tuntikehyksen ja opetussuunnitelmien vuoksi esitys valmistui lopullisesti vasta keväällä 2018, ei syksyllä 2017 kuten hankesuunnitelmassa alun perin oli. Esitys juhlisti omalla panoksellaan myös kirjailija Marjatta Kurenniemen 100-vuotisjuhlapäivää 7.5., mikä huomioitiin tiedottamisessa.

Keijumaan tarina -näytelmä esitettiin Savitaipaleella entisen koulun tiloissa ke 16.5. sekä Lappeenrannan pääkirjastossa pe 18.5. ja Taidekoulu Estradin teatterifestivaalilla la 19.5.2018. Teatteriopetukseen varattu 50 tunnin resurssi harjoituksiin ja esityksiin käytettiin kokonaan. Esityksen näki yhteensä 217 katsojaa. Palaute esityksistä oli hyvin myönteistä. Hankkeen parhaana antina oli mukana olleiden mielestä poikkitaiteellisuus, sana- ja kuvataiteen yhdistäminen oppilastyönä teatteritaiteeseen.

TYÖNJAKO

Kirjaston yhteistyökumppaneina hankkeessa olivat taiteen perusopetusta antavat Taidekoulu Estradi Lappeenrannassa sekä Savitaipaleen kuvataidekoulu. Lappeenrannan kaupunginkirjasto antoi sanataidekerholle tilat ja kirjaston palvelujohtaja huolehti hankkeen koordinoinnista ja resurssoinnista sekä tiedottamisesta. Taidekoulu Estradilta ostettiin ohjaajaresurssia, tiloja ja materiaaleja sovitusti sanataidekerhon käyttöön draamatekstien harjoituksia ja esityksiä varten.

Savitaipaleen kuvataidekoulu tuotti 24 oppitunnin aikana teksteihin visuaalisen maiseman. Kuvataidekoululaiset maalasivat näytelmään lavasteen nimeltään Satumaa opettajien Soli Perttu ja Sari Kouki ohjauksessa. Lisäksi oppilaat maalasivat esitykseen mainoksia. Hankkeesta ostettiin kuvataideopettajien tuntipalkkiot ja työn materiaalikustannukset keväällä 2018.

Huhtikuussa 6.4.18 järjestettiin kaikkien kolmen tekniikan (sanataide, draama ja kuvataide) yhteinen tapaaminen ja oppilaiden tutustumistilaisuus toisiinsa Taidekoulu Estradin draamalinjan tiloissa ennen esityksen ensi-iltaa ke 16.5.18. Kuvataidekoulun oppilasryhmät ja sanataidekerhon jäsenet pääsivät seuraamaan teatterilinjan ryhmä Mursujen harjoituksia, mikä auttoi paitsi esityksen visuaalisessa suunnittelussa, myös lisäsi yhteishenkeä ja varmuutta esitykseen. Samoin opettajat voivat vielä kommentoida ja ideoida tulevia esityksiä yhdessä. Hankkeesta maksettiin tämän tapaamisen ja Savitaipaleen esityksen matkakustannukset.

Hankesuunnitelmassa mainittu lavarunoesitys jäi lopulta toteutumatta, mutta draamatekstiä aiottiin muokata kirjailija Marjatta Kurenniemen juhlavuotena nukketeatterille. Sitä ajatellen hankkeesta teetettiin lavaste Kurenniemen satuun Onnelin ja Annelin talo sekä nuket esitystä varten skenografi Päivi Pöyhölällä. Tarkoitus oli jatkaa vanhojen tekstien muokkausta ryhmän kanssa esitykseksi syksyllä 2018. Ohjaajan poistuttua paikkakunnalta keväällä 2018, lavasteita hyödynnettiin kirjaston oman nukketeatterin käytössä ja muokattiin valmiiksi esitykseksi syksyllä 2018.

Vuosi 2019

Höpsökärpäsen pörinää –hankkeen jatko jäi avoimeksi, koska teatterilinjan opettaja Minna-Maaria Nieminen muutti paikkakunnalta pois keväällä 2018 eikä koululle palkattu uutta opettajaa sanataiteeseen. Hankkeen resurssista jäi käyttämättä kirjaston omaa panosta, joten hankkeelle anottiin jatkoa ESAVI:lta vuodelle 2019 ajalle 1.1. – 30.6.

Jatkopäätöksen tultua keväällä 2019 hanketyöntekijänä jatkoi sanataideopettaja Katja Koukkunen. Hän valmisteli ja ohjasi Höpsökärpäsen pörinää -sanataidepajoja 10 tunnin verran Voisalmen koululla 25.3. – 15.4.2019 luokille 3-5 yhteensä neljän opettajan luokissa. Teemana oli Marjatta Kurenniemen kirja Puuhiset, josta toteutettiin varjoteatteriesitys, jonka jälkeen oppilaat piirsivät ja kirjoittivat tarinoita.

Taipalsaarella Satulaivan päiväkodin esikouluryhmässä Katja ohjasi 4 tuntia kahdessa pajassa ja lopuksi Lauritsalan koulun 1. luokassa kolme kahden tunnin pajaa 2. – 16.5.2019. Satulaivan päiväkodin palaute oli hyvin myönteistä: "Katja Koukkunen kertoi ja esitti sadun lapsille Höpsökärpäsestä, keltainen muovikärpänen kiinni sormessaan. Sadun huippukohta oli lapsista se, kun kärpästä jahdattiin sanomalehden kanssa, mutta uuvuttavan ajojahdin jälkeen se sai lopulta jäädä taloudenhoitajaksi".

Tämän jälkeen Katja näytti kirjasta kuvia kärpäsestä ja kyseli lapsilta, minkä näköinen kärpänen on. Lapset pääsivät piirtämään kärpäsen ensin lyijykynällä paperille (jokainen oli saanut painaa sitä ennen sormenpäällä paperille kärpäsen). Tämän jälkeen he pääsivät maalaamaan kärpäsen maisemaa ja paikkaa, jossa heidän kärpäsensä oli. Työpajan ilmapiiri oli hyvin keskittyneen innostunut, Puunhaltijoiden lapset kertoivat vuorotellen, mihin he olivat piirtäneet ja maalanneet oman kärpäsensä. Kärpänen seikkaili järvessä (pinnalla), kesäisessä metsässä, kärpäsen kotona lehmäkaverin kanssa, omassa kotona, ulkona auringonpaisteessa jne. "Paja oli lapsista aivan ihana ja myös he, joiden äidinkieli ei ollut suomen kieli syttyivät mukaan tarinoihin. Opettajat saivat intoa pitää itse sanataidehetkiä”.  (lastentarhanopettaja Kirsi Rehunen, Satulaivan päiväkoti Taipalsaari 16.5.2019).

Marjatta Kurenniemen kirjasta Onnelin ja Annelin talo sovitettu kirjaston oman Nukketeatteri Hattaran esittämä satu esitettiin 2018 -2019 yhteensä 29 kertaa ja yleisöä tavoitettiin 1341 henkilöä.

Höpsökärpäsen pörinää –sanataidehanke päättyi lauantaina 8.6.2019 Lappeenrannan Linnoituksessa kesän avajaistapahtumaan, jossa Katja Koukkusen työpaja vieraili vielä 2 kertaa innostamassa lapsia kesäisen Höpsökärpänen –sadun mukana askartelemaan, tarinoimaan, leikkimään  ja piirtämään. Mukana leikki 25 lasta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Marjatta Kurenniemen juhlavuonna 2018 saimme nostettua hankkeen kautta nykylapsilta osittain jo unohtuneita satuja esiin tämän päivän lasten tietoisuuteen ja uudelleen kerrottaviksi. Hankkeen myötä yhteistyö paikallisten taiteen perusopetusta antavien koulujen kanssa tiivistyi, ja opimme hyvä yhteistyökäytäntöjä tulevaisuutta varten. Kaikkiaan Marjatta Kurenniemen ja muiden vanhojen sadunkertojien teksteistä tuntuu löytyvän lumousta ja ammennettavaa nykyisiinkin tarpeisiin.

Lisätietoa: 

Lappeenrannan kaupungin kirjanpitojärjestelmä muuttui 1.1.2019. Samalla muuttuivat laskentatunnisteista kustannuspaikka, tilinumerot yms. Projektintunnus 1483 säilyi ennallaan.

Hankkeelle haettiin jatkoaikaa 12.11.2018. Jatkoaikapäätös ESAVI/9508/07.03.01/2016 saatiin 20.11.2018.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 446
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 900
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 383
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 714
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 713
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
40kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
609henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.