Haarautuvien polkujen talo
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 13
03101
Yhteyshenkilön nimi : 
Janika Puolitaival
Puhelin : 
0447674693
Sähköposti : 
janika.puolitaival2vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on vastata asiakkaiden toiveisiin tarjoamalla aikuisväestölle suunnattua kirjavinkkausta. Hankkeen avulla luodaan uutta pysyvää sisältöä kirjastopalveluihin. Hankkeen aikana kokeillaan erilaisia vinkkaustapoja perinteisen kirjavinkkauksen ohella.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanke monipuolistaa kirjaston aikuisväestölle suunnattua palvelutarjontaa. Hankkeen onnistumista arvioidaan asiakaspalautteen sekä kirjavinkkausten osallistujamäärien avulla.

Kuvaus : 

Vihdin kunnankirjastossa on panostettu kirjavinkkauksiin lapsille ja nuorille. Viimeisten vuosien aikana on kuitenkin kysytty yhä enemmän kirjavinkkausta aikuisille. On olemassa monia eri keinoja kirjallisuuden sisällön avaamiseen ja aikuisväestön lukuinnon kasvattamiseen. Kirjastomme haluaa huomioida palvelutarjonnassa nimenomaan asiakkailta tulleet toiveet.
Kirjastossa ei ole ollut resursseja aikuisvinkkausten valmisteluun. Haemme tässäkin toiminnasta jatkuvuutta. Hyvin valmisteltu kantaa pitkälle eli toiminnasta tulisi osa pysyvää kirjaston ohjelmatarjotinta. Tämän takia kirjavinkkaaja tulee kirjaston sisältä, jotta toiminta jatkuisi hankkeen jälkeen.
Haluamme rikastaa kirjaston aktiivisten käyttäjien lukukokemuksia ja tavoittaa myös vähemmän aktiivisia kirjaston käyttäjiä. Haarautuvien polkujen talon ideana on saada kirjaston monipuolinen kokoelma tutuksi asiakkaille. Vinkkaus voi olla genrevinkkausta tai koostua eri teemoista. Vinkkausta toteutetaan hankkeen aikana esimerkiksi perinteisin keinoin, höystettynä eri mediamuodoilla, vertaisvinkkauksena tai "Lainaa kirjavinkkari" -palveluna. Kirjavinkkauslistoja voidaan jakaa verkkokirjasto Finnassa laajemminkin ja koota pysyvää vinkkipankkia. Kirjallisuuspiireihin eivät kaikki halua sitoutua, mutta silti keskustelua kirjoista kaivataan ja kysytään. Hanke antaisi tähänkin mahdollisuuden. Tämä hanke antaa myös mahdollisuuden kouluttaa omaa henkilökuntaa. Koska haemme hankkeesta jatkuvuutta, teetämme kirjavinkkarille roll-upin ja muuta mainosmateriaalia.
Kirjaston kirjavinkkari on kiinni kouluyhteistyössä kouluvuoden aikana, joten valmistelutyö aikuisvinkkaukseen tehdään kesän aikana. Hankkeen suunnittelutyön ajaksi kirjavinkkarille tarvitaan sijainen. Mahdollisuuksien mukaan kirjavinkkari toteuttaa vinkkausta myös eri kerhoissa, kirjallisuuspiireissä ja tapahtumissa, mutta ennen kaikkea kirjastossa, haarautuvien polkujen talossa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke on kirjaston perustoimintaa, jota ei rahoiteta erillisellä valtionavustuksella.

 
okm
avi