Hailuoto Outiin -hanke
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hailuodon kunta / kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Luovontie 61
90480
Kirjaston puhelin : 
044-4973565
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hailuoto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hailu
Y-tunnus : 
0184918-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Kari Blomster
Puhelin : 
044-4973565
Sähköposti : 
kirjasto@hailuoto.fi
Hankkeen tavoite: 

Hailuodon kokoelmien näkyminen Outi-kirjastojen yhteisessä tietokannassa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Nimekkeiden ja niteiden määrät.

Kuvaus : 

Hailuodon kunnankirjaston aineisto on paisunut ja museoitunut. Nykyisten toimitilojen 30 toimintavuoden aikana kokoelma on kolminkertaistunut nidemäärällä arvioitaessa. 25 000 nidettä on liikaa 1000 asukkaan kunnassa.

Verrattaessa koko maan, Oulun maakuntakirjastoalueen ja Hailuodon kunnankirjaston tilastojen tunnuslukuja voidaan havaita kokoelman paisuneen ja paisuvan edelleen:

Koko maa - Oulun alue - Hailuoto

Kokoelmat / 1000 asukasta: 7,07 --- 7,64 --- 25,23

Hankinnat kpl / 1000 asukasta: 351,02 --- 385,04 --- 711,97

Koko tilastovertailu:

http://tilastot.kirjastot.fi/fi-fi/perustilastot.aspx?AreaKey=Y2013T2N72

------------------------------

Oman kokoelman ylläpito 0,80 htv-panoksella on raskasta, hankintojen ollessa näin suuria. Luettelointiin ei ole aikaa. Ratkaisuna on kokeiltu kopioluettelointia omaan Koha-tietokantaan ja nyt olemme henkisesti valmiit liittymään Ouluun aineistomme ja kulttuuriperintömme paremman tavoitettavuuden saavuttamiseksi.

Kokeiluluontoisesti olen käyttänyt, läheisessä yhteistyössä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston kanssa Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto-opiskelijoita toteuttamassa kokoelman siirtoa maakuntakirjaston Pallas Pro -tietokantaan. Opiskelijoiden harjoitustyönä urakkaa ei voi tehdä, koska heillä ei ole niin paljon harjoittelua, että projekti kestäisi alle viittä vuotta.

Siirtyminen Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston yhteistietokanta Outiin on siis aloitettu. Yhteydet on rakennettu, 2000 nidetietuetta on kopioitu syksyn aikana.

Kokemusteni mukaan kaksi aloittelevaa ammattiopiskelijaa saa noin tuhat nidettä viikossa kopioitua. Luokanmuutokset ja viimeistelytyöt sekä paikalliseen aineistoon liittyvän haasteellisemman luetteloinnin tarpeet ja kattavan kokoelmanhoidon huomioonottaen voisi arvioida, että ammattilainen tekee yksin viikossa ehkä 700 nidettä.

Tällä tavalla laskettuna projektityöhön menisi aikaa yli kahdeksan kuukautta.

Erityistä huolta viivakoodien kopiointina tapahtuvassa migraatiossa on pidettävä siitä, että Hailuodon kunnankirjaston paikallisaineisto saa huolellisen hoidon. Suurena vaarana on se, että 1000 asukkaan kirjaston aineisto hukkuu tavoittamattomiin 250 000 asukkaan alueen kirjastoverkkoon liittyessään. Siksi täydentävä luettelointi on välttämätöntä.

Projektin työvoimakuluihin on laskettu 9 kuukautta kokoelmahoidollisia töitä ja yksi kuukausi hallinnointia (suunnittelu, opastus, hallinointi, raportointi).

Tärkeä osa projektia on myös kauan kaivattujen poistojen harkittu toteuttaminen.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Aiemman, Opetusministeriön rahoittaman, lehtilainaukseen rajoittuneen Hailuodon Koha-tietokantaprojektin jälkeen kunnankirjaston liittyminen mantereella olevaan kirjastokonsortioon piti toteuttaa lopulta toteuttaa käsityönä, koska kirjastoaineiston tietoja ei saanut konversiokelpoisena CVS-tiedostona ulos vanhasta Oorninki-tietokannasta.

Niteidenliittämistyöhön valittiin Hailuodon olosuhteisiin tottunut kesälomittaja. Myös joitakin OAMK:n opiskelijoita käytettiin apuna ja lopulta suurin osa työstä toteutettiin maakuntakirjaston luettelointiosaston tiloissa. Aineisto siirtyi muuttolaatikoissa käsittelyä varten mantereen puolelle maakuntakirjaston kirjapoistoyhteistyökumppanin Kestävän Kehityksen Keskuksen pakettiautoilla.

Nidetietueiden teon jälkeen kirjat palautettiin kotikirjastoonsa. Vuosien 2015-16 ohella osa-aikainen projektityö jatkui anotun jatkoajan puitteissa 2017 kesään asti. Myöhemmin, projektin ulkopuolella, kaksi tukityöllistettyä teki niteisiin selkä- ja infotarroja.

Kunnan oma rahoitus oli noin työpanos noin 4 h / kk, kirjalaatikkokuljetusten ohjaamiseen, pakkaamiseen, purkamiseen ja järjestelyyn, luettelointiin ja sen ohjaukseen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Maakuntakirjaston tietokantaan tuotettiin noin 14 000 nidettä, joitakin yksittäisiä niteitä myös perusluetteloitiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Manner-Suomen ja saaren välillä liikkuminen projektin merkeissä tuotti välillä vaikeuksia, mutta ratkaisu, jossa aineisto liikkui ja ihmiset pysyivät paikallaan, vähensi käytännön hankaluuksia.

Projektissa noin 14 00 nidettä liitettiin olemassaoleviin maakuntakirjaston tietokannan niteisiin. Käsiteltyjen nimekkeiden lukumäärä oli käytännössä sama.

Projektin vaikutuksia: Hailuotolaiset saivat ensimmäiset kirjastokorttinsa.  Kuntalaisten käytettävissä oleva kirjastoaineisto yli 125-kertaistui (tieto v. 2017) konsortioon liittymisen ja ilmaisten seutukuljetuksien myötä. Haittapuolena se, että manterelaiset varaavat Hailuodon kirjoja. Asiakaskäyttöliittymä netissä toimii paremmin kuin entinen, joka oli jo poistettu käytöstä. Asiakaskunta on jonkin verran laajentunut, sillä kakkos- ja kesäasukkaissa on paljon asiakkaita, joilla jo on Hailuodon kirjastossa toimiva kirjastokortti. Aineiston saatavuutta lisää myös se, että saaresta lainatun kirjan voi palauttaa mihin tahansa konsortion mantereella olevista toimipisteistä.

Merkittävä tulos oli myös se, että kirjaston aineisto tuli inventoitua. Vaikka ylävaraston vanhimpia kirjoja (ehkä pari tuhatta nidettä) ei käsitelty, yhteenlaskulla laskettuihin tilastoihin oli vuosikymmenien myötä tullut ilmaa, ehkä postojen merkitsemättömyyden takia. Aiemmin kokoelmamme oli yli 20 000, nyt todistetusti 15 000 nidettä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kunnankirjaston kehittämisvisio "Suoraan agraarista ubiikkiin, kulkematta modernin kautta" toteutui tietokannan vaihdon yhteydessä hyvin. Aiempi vihkomerkintöihin tukeutunut lainaus on nyt konsortiossa yhdistyneiden kunnan- ja kaupunginkirjastojen toimipisteiden yhteistietokannassa.

Hailuotolaiset voivat käyttää lapsena täällä saamaansa kirjastokorttia myös lähialueen suuremmissa ja pienemmissä kasvukeskuksissa. Konsortion yhteydessä hankittavien sähköisten palveluiden maksut jyvitetään asukasluvun mukaan, joten myös lisäpalvelut ovat edullisia. Ongelmana on nykyaikaisten kirjastopalveluiden tiedottaminen asiakkaille.

Jatkossa Hailuodon kunnankirjasto suunnittelee omatoimikirjaston paikallisen mallin. Nykytilanteessa kirjasto on ympäri vuoden avoinna asiakkaille vain kahtena iltana viikossa eikä lisäystä henkilöresurssiin ole näköpiirissä.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 218
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 223
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 441
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 699
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 868
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.