Hanke X - Tuttu paikka - Siis kirjasto
År 2017 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Haapaveden kirjasto
Bibliotekets adress : 
Urheilutie 64B
86600
Bibliotekets telefonnummer : 
044-7591256
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@haapavesi.fi
ISIL-kod : 
Fi-Hapve
FO-nummer : 
0184872-4
Ansvarsperson : 
Sari Seitajärvi
Telefonnummer : 
044-7591252
E-post : 
sari.seitajarvi@haapavesi.fi
Projektets målsättning: 

Tylysti: meillä nuoret eivät lue eivätkä käy kirjastossa. Eli kirjasto pitää löytää ja ujuttaa nuorten arkeen paikkana, jossa toisaalta tapahtuu monenlaista ja toisaalta paikkana, jonne voi mennä ihan rutiinina, ilman ohjelmaa. Tuttu paikka. Siis kirjasto.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

- Kävijämäärät pajoittain ja tapahtumittain

- Sometykkäykset kirjaston tapahtumapäivityksistä

- Osallistujahaastattelut (otanta)

- Nuortenosaston lainaus

Projektbeskrivning : 

Nuorista Suomessa 2016 –tilastokoosteen mukaan 89% nuorista on jokin harrastus. Suosituimpia harrastuksia ovat elokuvissa (tai teatterissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä) käyminen, jota sanoo ainakin joskus tekevänsä useampi kuin kolme neljästä. Lukemista harrastaa noin puolet, digitaalisia pelejä pelaa 44% ja videokuvausta harrastaa yli 40%. Raha eriarvoistaa nuoret: 34 prosenttia nuorista sanoo joutuneensa jättämään jonkin harrastuksen aloittamatta rahanpuutteen takia, vieraskielisistä nuorista luku on peräti 47 prosenttia. 18 prosenttia nuorista on puolestaan joutunut lopettamaan harrastuksen rahanpuutteen takia, vieraskielisistä 27 prosenttia.  (Allianssi, Nuorista Suomessa 2016).

Tylysti: meillä nuoret eivät lue eivätkä käy muutenkaan kirjastossa. Eli kirjasto pitää löytää ja ujuttaa nuorten arkeen paikkana, jossa toisaalta tapahtuu ja toisaalta paikkana, jonne voi mennä ihan rutiinina, ilman ohjelmaa. Tuttu paikka. Siis kirjasto.

Kehitetään toimintamalli kirjaston ja nuorten jatkuvalle yhteistyölle. Yhteistyöhön haastetaan mukaan aikuistoimijoiden lisäksi nuorisovaltuusto, koulujen oppilaskunnat ja tukioppilaat. Kirjastoon kiinnipääsemiseksi järjestetään hanke, jossa eri tahot yhteistyössä tietoisesti rakentavat jatkuvan toiminnan mallia, jossa nuoret osallistuvat kulttuuriin. Erityisenä kohderyhmänä työpajanuoret. Monimediaisessa maailmassa medialukutaito on keskeinen kansalaistaito, jonka edistämisessä kirjastolla on keskeinen rooli ja lähdekriittinen suhtautuminen kaikkeen mediaan on kansalaistaito, joka on hallittava.

Kirjastossa toteutetaan erilaisia työpajoja kulttuurista: sarjakuvat, roolipelit, sosiaalinen pelaaminen, tubettaminen, videokuvaaminen yleensä, nuorten ja nuortenaikuisten kirjallisuus, runot, sanoittaminen, kirjoittaminen yleensä, elokuvat.  Työpajat ajoitetaan osittain kunnassa jo olemassa olevien tapahtumien yhteyteen (kuten Taiteidenyöhön, lasten- ja nuorten kulttuuriviikkoihin, jne.), osittain valtakunnallisten tai kansainvälisten tapahtumien tai juhla-aikojen yhteyteen (kuten 24h sarjakuvaa, Halloween, koulun alku, koulun päättyminen), mutta osittain puhtaasti arkeen. Osaan tapahtumista hankitaan esikuva tai esiintyjä, osa toteutetaan täysin omin voimin, mutta jokaisessa tapahtumassa ensisijaisen tärkeää on nuorten oma osallistuminen. Työpajoja järjestetään ”kuukauden työpaja” –periaatteella, jota tosin voidaan soveltaa, jos kalenteritapahtuma ja kunnan tapahtuman ajoitus niin vaativat. Jokaisen työpajan toteuttamiseen otetaan näkökulmaksi mediakasvatus.

Hankkeeseen tarvitaan työntekijä, koska kirjaston alimiehityksen takia uusien toimintamallien pitkäkestoiseen kokeilemiseen ei pystytä. Työntekijä palkataan vuodeksi, jolloin päästään luomaan vuosittaisia rutiineja. Työpajojen lisäksi hanketyöntekijä pitää erilaisia mediakasvatussessioita kouluilla ja toimii hankkeen mediayhteyshenkilönä somessa.  Eli henkilöstömenoissa on hanketyöntekijän palkka 12 kk ja tapahtumakohtaisia työntekijöitä kirjastolaisten ja yhteistyökumppaneiden lisäksi (esim. 24h sarjakuvaa -tapahtumaan tarvitaan useita ohjaajia ja valvojia, koska tapahtuma kestää yhtäjaksoisesti vuorokauden). Työpajojen esikuvista, ohjaajista ja esiintyjistä tulevat kustannukset on merkitty ostopalveluihin. Yhteistyökumppaneiden rahoitusosuus sisältää henkilötyövuosia pajojen järjestämisessä ja jonkin verran materiaaleja.

Samarbetspartner/s: 
Haapaveden kulttuuritoimi, Haapaveden nuorisotoimi, Haapaveden etsivä nuorisotyö, Haapaveden nuorten työpaja, Seinätön työpaja Haapavesi, Jokihelmen Opisto, Haapaveden Opisto
Tidigare projekt: 

Nuori kirjaston kulmilla -hanke (2011). Hanke oli Ouluneteläisen kirjastojen yhteishanke, eli Haapavedellä hankkeesta vai osa. Nuorten lukuharrastukseen keskittyneitä hankkeita mm. Kasvot kirjalle (2012) ja Eikö ne vieläkään lue? (2015)

Projektet börjar : 
01/06/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€51 000
Egen finansiering: 
€2 420
Budget sammanlagt: 
€53 420
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.