Hei, me hypetetään!
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto - Entressen kirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
0503301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
Y-0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
0503301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni2espoo.fi
Kuvaus : 

Espoon kaupunginkirjasto hakee rahoitusta Entressen kirjastossa järjestettävää nuorten kokeellista kirjoittajapiiriä varten. Rahoitusta haetaan kirjoittajapiirin ammattitaitoisen vetäjän palkkaamiseen sekä ohjelmalisenssimaksuihin.
Kirjoittajapiirissä tutustutaan sähköisessä muodossa olevaan ns. hyper-/kyperteksti-kirjallisuuteen, analysoidaan tämän kirjallisuuden ilmaisumuodon piirteitä sekä tuotetaan lopuksi itse hyper/kypertekstejä. Tekstit julkaistaan kirjaston internetsivuilla osana kirjaston sisällöntuotantoa. Kirjallisuuspiiri kokoontuu 10-12 kertaa.

Entressen kirjasto on vilkas aluekirjasto, jossa käy runsaasti nuoria. Hankkeella pyritään uudenlaisella lähestymistavalla innostamaan nuoria asiakkaita kirjallisuuden ja omaehtoisen kirjoittamisen pariin. Samalla tutustutetaan nuoria tähän uuteen, Suomessa vielä melko tuntemattomaan kirjallisuuden ilmaisumuotoon. Kirjallisuuspiirin vetämiseen osallistuu ulkopuolisen asiantuntijan lisäksi kaksi kirjaston henkilökunnan jäsentä.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hei me hypetetään -projektin tiimoilta järjestettiin uudenlaisia peli- ja digiajan- käsikirjoittamispajoja otsikolla Yksi teksti - tuhat tarinaa, digiajan käsikirjoittajan työkalut. Hanketta lähdettiin suunnittelemaan Raisa Omaheimon kanssa, joka opettaa digitaalista viestintää Helsinki Metropoliassa. Mike Pohjola piti alkuluennon interaktiivisesta käsikirjoittamisesta, ja työpajatyöskentely alkoi sen jälkeen. Raisa Omaheimon johdolla ryhmä alkoi käsikirjoittaa interaktiivista tarinaa, jota työstettiin viidellä eri pajakerralla. Kirjaston roolipeliasiantuntija Henri Hiljander vieraili myös kertomassa roolipelikäsikirjoittamisesta. Ideana oli saada tuntumaa siihen, kuinka kirjoitetaan niin, että lukija ja kokija voi itse vaikuttaa tarinan jatkoon ja etenemiseen. Viimeisellä kokoontumiskerralla järjestimme päättäjäiset ja tekstin julkaisemisjuhlan.

Hankkeen myötä ostimme kirjaston käyttöön roolipelejä sekä käsikirjoitusohjelmiston, jotta asian tiimoilla voidaan jatkaa projektiin osallistujien sekä uusien innokkaiden kanssa vastaavien pajojen parissa jatkossakin. Hei me hypetetään -hankkeen myötä totesimme, että lukijan, kokijan oma aktiivisuus innostaa osallistumaan tämäntyyppisiin kerhoihin ja projekteihin. Kun voi itse vaikuttaa tarinan kulkuun, antaa se syvemmän elämyksen.

Jatkotoimenpiteet: 

Vastaavia pajoja jatketaan kirjaston omilla resursseilla ja lisäksi pyritään kehittämään konseptia edelleen paikallisen lukion kanssa vuonna 2015. Jälkimäiseen haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 796
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 360

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
35henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
12henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000
 
okm
avi