Helle-kirjastokimpan logistiikkaselvitys
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porvoon kaupunginkirjasto - Uudenmaan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B, kirjaamo
06100
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Rossi
Puhelin : 
+358 404899737
Sähköposti : 
asko.rossi@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on selvittää miten uuden kimpan logistiikkaa pitäisi kehittää. Nykytila on kaksitoista kuntaa joiden välillä on aineistokuljetus idässä kaksi kertaa  viikossa, lännessä kerran viikossa kirjastojen välillä sekä kerran viikossa oleva yhdyskuljetus lännen ja idän välillä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osalla kimpassa olevissa kunnissa on aineistokellutus kunnan sisällä. Arvioidaan, millä edellytyksillä voitaisiinko kellutusta laajentaa koskemaan koko kimppaa.Selvitykseen tukeutuen varausjonon hallintaan luodaan työvälineitä. Arvioidaan logistiikan vaikutuksia aineistohankinnalle koko kimpan tasolla. Tutkitaan, miten saadaan suurin hyöty käytössä olevista varausjonon nopeuttajista, joita ovat pikalainat (ei varattavissa), lyhytlainat (uutuudet) sekä e-aineistot. Selvitetään, onko e-aineistojen käyttö lisääntynyt edellä mainituilla toimenpiteillä. 

Kuvaus : 

Hankeavustuksella palkataan projektityöntekijä kuudeksi kuukaudeksi tekemään selvityksen teosten elinkaaresta ja kierrosta Helle-kimpan sisällä. Tavoitteena on nopeuttaa aineiston saatavuutta sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä. Tutkitaan mitkä ovat nykylogistiikan ongelmakohdat. Helle-kirjastoilla on yhteinen varausjono. Tutkitaan lähetettävien aineistojen ikää ja kulkua asiakkaille. Logistiikkaselvitys voi toimia pohjana kokoelmapoliittisille selvityksille ja päätöksille. Kokoelmapolitiikan kartoitus pitäisi tehdä koko Uudenmaan laajuisesti. Halutaan lisätä hankkeen avulla e-aineistojen käyttöä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 

Kunta

Maakunta

Kohdealue

KohderyhmätAnomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€16 705
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 095
Budjetti euroissa yhteensä: 
€20 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi