Helposti e-aineistojen äärelle
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vihdin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Pisteenkaari 9
03100
Kirjaston puhelin : 
09 4258 3181
Kirjaston sähköposti : 
vihdin.kunnankirjasto@vihti.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vihti
Y-tunnus : 
0131905-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Merja Lonkainen
Puhelin : 
044 042 1149
Sähköposti : 
merja.lonkainen@vihti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on e-aineistojen käytön lisääminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

E-kirjojen käyttöasteen seuranta
Elektronisen lehtiaineiston käyttöasteen seuranta

Kuvaus : 

Avustusta haetaan laitehankintoihin, langattoman verkon parantamiseen sekä markkinointikuluihin.Hankkeen tarkoituksena on parantaa Vihdin kunnankirjaston e-palveluiden saavutettavuutta ja näkyvyyttä kirjastotilassa. Konkreettisesti on tarkoitus muodostaa kirjaston asiakkaille helposti lähestyttävä ja helppokäyttöinen  tutustumispiste, jossa asiakkaat voivat kokeilla e-aineistojen käyttöä.

Tällä hetkellä kirjastossa ei ole tietokonetta, jolla asiakkaat voisivat kokeilla e-kirjan lainaamista ja lataamista, sillä asiakaspäätteiltä puuttuu kirjojen vaatima Adoben lukuohjelma. Kirjastossa on myös rajallisesti asiakaskoneita eikä sopivaa leveää näyttöä esimerkiksi sähköisten lehtien lukemiseen ePress-tietokannasta. Asiakkaiden käytettävissä ei myöskään ole tabletteja. Ajatuksena on että tabletteja voitaisiin käyttää opastukseen ja asiakkaille olisi tarjolla tabletteja omaehtoiseen tutustumiseen esimerkiksi e-kirjojen valikoimaan.

Kirjastossa on langaton verkko, mutta se on heikko tukiasemien riittämättömyyden vuoksi. Jotta verkko toimisi kattavasti koko pitkänomaisessa kirjastorakennuksessa, tarvitaan tietohallinnon mukaan tukiasemia lisää.

E-aineistojen näkyvyyden parantamiseksi haemme rahoitusta infonäytön hankintaan. Infotaulussa voitaisiin tuoda esille kirjaston uusia e-kirjahankintoja ja palveluita. Myös e-aineistoista kertoville fyysisille esittelymateriaaleille tarvittaisiin esillepanoon oma paikkansa, esimerkiksi teline, e-pisteen läheisyyteen.

Kirjasto on liittynyt jäseneksi Yleisten kirjastojen konsortioon. Konsortion jäsenenä kirjastomme voi tulevaisuudessa saada lisättyä e-aineistojen valikoimaa. Tämänkin vuoksi e-aineistojen näkyvyyden parantaminen ja yhteyksien toimivuuden lisääminen on tarpeellista.

Kirjaston henkilökunnan työpanostus sisältää kirjastohenkilökunnan opastuksen ja koulutuksen, laitteiden käyttöönottoon liittyvän perehtymisen, opastemateriaalin tekemisen, tiedottamisen suunnittelun ja toteuttamisen. Tiedotus toteutetaan lehtimainoksin, tiedottamalla kirjastotilassa ja kirjaston internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.  Lisäksi ajatuksena on järjestää asiakkaille avoimia opastustilaisuuksia palveluihin kun e-piste on valmis. Esittelytilaisuuksia voidaan järjestää lisäksi yhteistyössä ulkopuolisten tahojen kanssa.

Kustannusarvio:

- langattoman verkon parannus wlan tukiasemilla (5 kpl) yht. 1400 euroa

- tietokone, laajakuvanäyttö 800 euroa

- 3 kpl tablettitietokoneita yht. 1800 euroa

- sisänäyttö eli sähköinen infotaulu 3000 euroa (Lisäksi kuukausihinta n. 52€/kk)

- e-pisteen kalusteet 2000 euroa (sis. päätepöytä litteälle näytölle (kiinteä tai säädettävä korkeus) sekä kaappi keskusyksikölle, tablettipöytä ja tuoli tablettipöydän ääreen)

- markkinointi- ja materiaalikulut sekä mahdollisten ulkopuolisten e-aineistojen esittelijöiden palkkiot 1000 euroa

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen aluksi kartoitettiin muualla tehtyjä ratkaisuja e-pisteiden osalta. Päivi Litmanen-Peitsala Kirjastot.fi:stä kävi tutustumassa kirjaston tiloihin ja saimme vinkkejä e-pisteen toteutukseen. Kävimme myös tutustumassa Helsingissä Lasipalatsissa sijainneellaa Kaupunkiverstaalla ja Kirjasto 10:ssä tutustuimme e-aineistojen esilletuomisessa toteutettuihin ratkaisuihin.

Pääkirjaston aulaan hankittiin infonäyttö muun muassa e-aineistojen markkinointia varten. Näytöllä pyörii vaihtuvia mainoksia kirjaston e-aineistoista ja tapahtumista.
Varsinaiseen e-pisteeseen hankittiin kaksi Ipadia, niiden lukot ja kotelot, uusi pöytä ja roll-up-juliste johon saatiin Kirjastot.fi:ltä painomateriaali. Koska ipadit varastettiin pian hankinnan jälkeen, hankittiin niiden tilalle uudet koteloineen ja toisenlaisilla lukoilla. Ipadeissa on ns. kioski-ohjelma jossa on asiakkaille käytettävissä Lukki-kirjastojen Ellibs-e-kirjavalikoima sekä ePress-sanomalehdet. Pääsy muille nettisivuille on estetty. Näiden lisäksi hankittiin ipadeja opastustarjoitukseeen kirkonkylän kirjastoon ja pääkirjastoon. Lisäksi parannettiin kirjaston älytaulujen toiminnallisuutta hankkimalla niihin NUC-tehotyöpistepaketit.

Laitehankintojen lisäksi teetettiin mainostoimistossa esitteitä e-aineistoista: yksi esite, jota voidaan jakaa asiakkaille sekä pöytäesitteitä, joita on esillä kirjastotilassa. Esitteitä on sekä pääkirjastossa että Kirkonkylän kirjastossa.

Asiakkaille pidettiin opastuksia e-kirjoista, Zinio-aikakausilehtipalvelusta ja ePressistä. Henkilökunnalle pidettiin opastukset Ziniosta ja e-kirjoista.

Kaiken kaikkiaan e-aineistojen näkyvyyttä on parannettu kirjastotilassa molemmissa kirjastoissa. Lehtisalissa on esitteitä e-lehdistä sekä ohjeistusta ePress-palvelun käytöstä. Niiden kirjastoon tilattujen sanomalehtien, jotka löytyvät myös Epressistä, lokerot on merkitty julistein, joissa kerrotaan lehden löytyvän myös digitaalisena ePress-palvelusta. E-kirjapalvelusta on tehty julisteita, joita on esillä osastoilla.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkkosivuilla e-aineistojen näkyvyyttä on lisätty tekemällä niille oma sivunsa. Mainostoimistolla teetettiin 300 kpl jaettavia esitteitä ja 20 kpl pöytäesitteitä. Esitteen teon lisäksi hintaan sisältyi valokuvien otto esitettä varten. Kirjastoihin on tehty itse julisteita hyödyntäen palveluiden tarjoamia markkinointimateriaaleja sekä kirjastot.fi-materiaaleja. Kirjaston e-aineistot olivat muutamaan otteeseen myös esillä paikallislehdissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

E-aineistojen näkyvyys kirjastotilassa on parantunut huomattavasti. Asiakkailla on nyt matalampi kynnys kokeilla e-palveluja. Tietoisuus e-aineistoista on kasvanut markkinoinnin myötä. Hankkeen alussa syksyllä 2015 myös kirjaston Ellibs-e-kirjapalvelun alusta päivittyi uuteen versioon, mikä osaltaan paransi aineiston näkyvyyttä verkossa ja nosti lainauslukuja. Helmikuussa 2017 käyttöönotetun Finna-verkkokirjaston myötä e-aineistot ovat paremmin esillä myös verkkokirjastossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Opastuksia jatketaan ja verkossa nostetaan e-aineistoja nykyistä enemmän esille. Osastoilla voisi olla esillä telineessä tabletteja joista asiakkaat voisivat muun muassa selailla e-kirjaa samaan tapaan kuin joissakin museoissa voi katsoa näyttelytilassa tabletilta lisätietoa näyttelyesineistä.

Lisätietoa: 

Hankkeen toteutusaika oli alun perin vuoden 2016 loppuun. Jatkoaikaa myönnettin 31.5.2017 asti. Näin hanke tuki Finna-verkkokirjaston ja Zinio-aikakauslehtipalvelun käyttöönottoa ja markkinointia keväällä 2017.

Omarahoitusosuus:
Hankkeen kulut olivat 60,82 euroa suuremmat kuin myönnetty avustus.
Lisäksi omarahoitusosuuteen on laskettu hankkeeseen käytetyt henkilökunnan työtunnit, 50 h.
50 (työtunnit) x 23 (tuntipalkka) = 1150 euroa sekä kunnan investointibudjetista maksetut kirjaston laitehankinnat, jotka tukevat e-aineistojen saavutettavuutta (3 älytaulua varusteineen sekä isot Epress-näytöt pää- ja lähikirjastoon) = 7645 euroa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€12 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 856
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 856
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
23henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000