Hengaa kirjastossa! Nuorille tilaa ja tekemistä Lappeenrannan maakuntakirjastoon
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lappeenrannan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 47
53100
Kirjaston puhelin : 
05-6162
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@lappeenranta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lm
Y-tunnus : 
0161193-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi-Linnea Pötry
Puhelin : 
040 594 9856
Sähköposti : 
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi
Kuvaus : 

Lappeenrannan maakuntakirjaston pääkirjasto täyttää v. 2014 40 vuotta. Kirjaston tiloja on muunneltu vuosien varrella nykytarpeita vastaaviksi, mutta kattavaa tila- ja kalusteremonttia ei ole tehty.  Yhdistetylle lasten- ja nuortenosastolle on kaivattu nykyaikaisempaa ilmettä osaston palvelutiskin uusimisen myötä.

Palvelutiskille joudutaan raivaamaan tilaa poistamalla aineistoa ja siirtämällä hyllyjä, samalla olisi tarpeen suunnitella järkevä aineiston sijoittelu ja osaston kalustus sekä nuoria aktivoiva nurkkaus, joka palvelisi myös mediakasvatusta ja kirjastonkäytön opetusta.

Tavoitteena on teettää ammattikorkeakouluopiskelijalla tai sisustussuunnittelijalla 2014 pohjatyö osaston ilmeeseen, aineistosijoitteluun ja värimaailmaan. Hyvä suunnittelu lisäisi nuorten viihtyvyyttä osastolla ja parantaisi asiakaspalvelua, koska aineisto löytyisi paremman esillepanon vuoksi helpommin. Tarkoitus on poimia järkeviä aihekokonaisuuksia yhteen yhdistellen tieto- ja kaunokirjallisuutta kiinnostaviksi hyllypaikoiksi.

Suunnittelussa myös osallistetaan nuoria keräämällä heiltä toiveita osaston järjestelyistä. Näin ajanmukaistettu  tila saa mahdollisia uusia aktiivisia käyttäjiä.

Nuorille hankitaan pelikonsoli televisioineen pelaamista varten. Samaa pelikonsolin näyttöä voi käyttää myös kirjastonkäytön opetuksessa: samasta kaapista pelikonsolin kanssa löytyy tietokoneita. Lisäksi osastolle hankitaan nuorten käyttöön ajanmukaiset musiikinkuuntelulaitteet ja kuulokkeita.

Nuorten omaan nurkkaukseen hankitaan omalla rahoituksella oleskeluun ja pelaamiseen sopivaa kalustusta (rahit, säkkituolit, matot).

Avustusta haetaan tilasuunnittelun kuluihin, tilan varustamiseen ja laitehankintoihin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen ”Hengaa kirjastossa! Nuorille tilaa ja tekemistä Lappeenrannan maakuntakirjastoon –tavoitteena oli teettää sisustussuunnittelijalla vuonna 2014 pohjatyö pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston ilmeen, aineistosijoittelun ja värimaailman uudistamiseen osaston viihtyvyyden ja asiakaspalvelun parantamiseksi. Samalla saataisiin myös nuorille sopivaa tilaa osastolle ja uudenlaista toimintaa.

Myönnetyllä 2000 euron hankerahalla kirjasto teetti Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sisustusarkkitehtiopiskelijalla nuortenosaston kaluste-, valaistus- ja värisuunnitelman loppuvuodesta 2014. Se kattoi nuorten nurkkauksen lisäksi lähes koko osaston uudistamisen. Osastolle hankittiin omalla rahoituksella uusi palvelutiski vuoden 2015 keväällä, johon tämä osaston uudistaminen liitettiin. Hankerahaa käytettiin myös nuorten pelinurkkaukseen laitteisiin eli televisioon, PS4 -pelikonsoliin ja pelikuulokkeisiin ja  –ohjaimiin. Nurkkauksen muuhun kalustukseen kuten mattoihin, raheihin ja TV-tasoon käytettiin kirjaston omaa rahoitusta.

Kaikkiaan opiskelija Marianne Mäensivun laatima pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston sisustussuunnitelma pohjakarttoineen uudisti koko osaston ilmeen virkeämmäksi ja modernimmaksi. Värimaailma on Saimaan saaristo –teeman mukaisesti raikkaita luonnonvärejä, vihreää, sinistä ja harmaata. Tätä samaa ilmettä noudatettiin verhoissa ym. sisustuksessa yhtenäisen ilmeen luomiseksi. Nuorille saatiin kalusteilla rajattu selkeä tila oleskeluun, lukemiseen ja pelaamiseen. Suunnitelman mukaisesti kirjahyllyt käännettiin kokonaan toisin päin ja sijoiteltiin nuoria kiinnostavat aineistot (sarjakuvat, lehdet, scifi, fantasia, nuorten aikuisten romaanit, urheilu- ja musiikkitietokirjat) lähelle nuorten nurkkausta.

Uudistettu lasten- ja nuortenosasto avattiin kesäkuussa 2015, ja palaute uudesta ilmeestä on ollut asiakkailta myönteistä. Tarkoituksena oli teettää yksityiskohtainen palautekysely uusista tiloista vuonna 2015, mutta kysely tehdään alkuvuodesta 2016. Toivomme saavamme tietoa siitä, onko aineiston uusi sijoittelu parantanut nuorten viihtyvyyttä ja aineiston löytyvyyttä.

Nuorten konsolipelaaminen on alkanut kirjastossa osana muuta toimintaa iltaisin ja lauantaisin, päivisin uutta nuorten nurkkausta ovat luontevasti voineet käyttää koululuokat itsenäiseen oleskeluun kirjastossa sekä hiljaisiin lukutunteihin. Muita mahdollisia käyttötapoja voivat jatkossa olla esimerkiksi mediasatutuokiot tai elokuvatuokiot pienryhmille.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 400
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 396
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 396


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000