Heureka! : lukeminen ajattelun tukena
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kilvakkalan koulun oppilaita
Ikaalisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 51
39501
Kirjaston puhelin : 
044 0730 133
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ikaalinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ikaal
Y-tunnus : 
0203797-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Elina Pimiä
Puhelin : 
044 0730 133
Sähköposti : 
elina.pimia@ikaalinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostusta lukemiseen sekä innostaa mielenkiintoisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen tietokirjallisuuden avulla

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Tilaisuuksien ja kirjaston kävijämäärät
2. Tietokirjallisuuden lainausmäärät

 

Kuvaus : 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana on tarkoitus järjestää lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja tapaamisia kirjastossa, Ikaalisissa vuosittain kesäisin järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä. http://puistofilosofia.fi/

Kirjasto järjestää Puistofilosofia-viikon aikana kolme filosofista keskustelutilasuutta, joista yksi on suunnattu alle kouluikäsille lapsille, toinen alakouluikäisille ja kolmas yläkoulu- ja lukioikäisille. Tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen sekä toisaalta antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä erilaisia näkökulmia yhdessä muiden kanssa kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Tilaisuudessa myös vinkataan aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Lasten ja nuorten filosofiatapahtumien vetäjiksi kutsutaan taidekasvatuksen ja filosofian ammattilaisia.

Hankkeen aikana kirjasto lisäksi järjestää syksyn ja kevään aikana sekä lapsille, nuorille että aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoituksena on kannustaa lukemaan, tutkimaan, ajattelemaan. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada pojat kirjojen pariin vinkkaamalla nimenomaan tietokirjallisuutta, joka tutkimustenkin mukaan motivoi heitä.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Puistofilosofia
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Puistofilosofia
Antti Sorri
antti.sorri@puistofilosofia.fi
p. 050 594 94 76

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana on tarkoitus järjestää lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja tapaamisia kirjastossa, Ikaalisissa vuosittain kesäisin järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä. http://puistofilosofia.fi/

Kirjasto järjestää Puistofilosofia-viikon aikana kolme filosofista keskustelutilasuutta, joista yksi on suunnattu alle kouluikäsille lapsille, toinen alakouluikäisille ja kolmas yläkoulu- ja lukioikäisille. Tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen sekä toisaalta antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä erilaisia näkökulmia yhdessä muiden kanssa kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Tilaisuudessa myös vinkataan aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Lasten ja nuorten filosofiatapahtumien vetäjiksi kutsutaan taidekasvatuksen ja filosofian ammattilaisia.

Hankkeen aikana kirjasto lisäksi järjestää syksyn ja kevään aikana sekä lapsille, nuorille että aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoituksena on kannustaa lukemaan, tutkimaan, ajattelemaan. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada pojat kirjojen pariin vinkkaamalla nimenomaan tietokirjallisuutta, joka tutkimustenkin mukaan motivoi heitä.

 

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi