Heureka! : lukeminen ajattelun tukena
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kilvakkalan koulun oppilaita
Ikaalisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 51
39501
Kirjaston puhelin : 
044 0730 133
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ikaalinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ikaal
Y-tunnus : 
0203797-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Elina Pimiä
Puhelin : 
044 0730 133
Sähköposti : 
elina.pimia@ikaalinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostusta lukemiseen sekä innostaa mielenkiintoisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen tietokirjallisuuden avulla

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Tilaisuuksien ja kirjaston kävijämäärät
2. Tietokirjallisuuden lainausmäärät

 

Kuvaus : 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana on tarkoitus järjestää lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja tapaamisia kirjastossa, Ikaalisissa vuosittain kesäisin järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä. http://puistofilosofia.fi/

Kirjasto järjestää Puistofilosofia-viikon aikana kolme filosofista keskustelutilasuutta, joista yksi on suunnattu alle kouluikäsille lapsille, toinen alakouluikäisille ja kolmas yläkoulu- ja lukioikäisille. Tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen sekä toisaalta antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä erilaisia näkökulmia yhdessä muiden kanssa kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Tilaisuudessa myös vinkataan aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Lasten ja nuorten filosofiatapahtumien vetäjiksi kutsutaan taidekasvatuksen ja filosofian ammattilaisia.

Hankkeen aikana kirjasto lisäksi järjestää syksyn ja kevään aikana sekä lapsille, nuorille että aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoituksena on kannustaa lukemaan, tutkimaan, ajattelemaan. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada pojat kirjojen pariin vinkkaamalla nimenomaan tietokirjallisuutta, joka tutkimustenkin mukaan motivoi heitä.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Puistofilosofia
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Puistofilosofia
Antti Sorri
antti.sorri@puistofilosofia.fi
p. 050 594 94 76

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana kirjasto osallistui Ikaalisissa vuosittain järjestettävään Puistofilosofia-tapahtumaan järjestämällä lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja pohdiskelupajoja. Tarkoituksena oli herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen, sekä antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä yhdessä erilaisia näkökulmia kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Lisäksi kirjasto järjesti lapsille, nuorille ja aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoitus oli niin ikään kannustaa lukemaan, tutkimaan ja ajattelemaan.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen tapahtumista on julkaistu päivityksiä Ikaalisten kaupunginkirjaston Facebook-sivuilla, www.facebook.com/Ikaalisten-kaupunginkirjasto-152172821504059/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen aikana kirjasto järjesti kaikkiaan 21 tilaisuutta, joista lapsille suunnattuja oli 16 ja aikuisille 5.

Ikaalisissa vuosittain järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä kirjasto oli organisoimassa vuosina 2017 ja 2018 lasten ja nuorten puistofilosofia -päivää, jolloin kirjaston välittömässä läheisyydessä järjestettiin muun muassa taide- ja pohdiskelupajoja alan ammattilaisten ohjauksessa sekä peripateettinen kävely. Lisäksi kirjasto järjesti hankkeen aikana 16 tietokirjailijavierailua, joista 11 oli tarkoitettu lapsille ja 5 aikuisille. Tietokirjailijavierailujen aiheet vaihtelivat koodauksesta viikinkilapsiin sekä sotahistoriasta vaellusreitteihin tarkoituksena tavoittaa mahdollisimman monipuolisesti kirjaston asiakkaita ja heidän kiinnostuksen kohteitaan ja innostaa heitä siten osallistumaan kirjaston tapahtumiin. Tilaisuuksia järjestettiin yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen aikana, vuonna 2017 kirjaston kokonaislainaus, kävijämäärä sekä lasten tietokirjallisuuden lainaus, tapahtumien määrä ja niihin osallistujamäärät nousivat muutamien prosenttien verran vuoden 2016 lukuihin. Nousun voi nähdä hankkeen vaikutuksesi, vaikka vuonna 2017 kirjastossa oli Suomi100 -juhlavuoden merkeissä tavallista enemmän tilaisuuksia muutenkin.

Vaikutus ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, sillä tunnusluvut laskivat jo vuonna 2018

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen yhtenä huomiona voi pitää sitä, että kirjaston on järjestettävä kirjailijavierailuja ja tapahtumia säännöllisesti, jotta asiakkaat ottavat ne omakseen. Kun tilaisuuksia on jatkuvasti, niitä pystytään markkinoimaan paremmin kuin ihan yksittäisiä tilaisuuksia, sillä kiinnostava luento mainostaa jo oikeastaan seuraavaakin tilaisuutta. Kirjaston kirjailijavierailuista tulee ikään kuin käsite.
Kirjasto on järjestänyt aikuisille tietokirjailijavierailuja, mutta lasten kirjailijavierailut ovat olleet pääsääntöisesti kertomakirjallisuuteen liittyviä. Lasten tietokirjailijavierailut saivat kuitenkin kiinnostuneen vastaanoton, joten niitä kannattaa järjestää jatkossakin lukuinnon ylläpitämiseksi.
Lisäksi kirjasto jatkaa yhteistyötä Puistofilosofia-tapahtuman kanssa, jotta lapsille ja nuorille on kirjastossa myös kesäisin tapahtumia. Hankkeen toisena huomiona voi pitää sitä, että kirjaston kesätapahtumien on hyvä olla esittäviä, jolloin niihin on helppo osallistua. 

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 568
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 568
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
794henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi