Heureka! : lukeminen ajattelun tukena
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kilvakkalan koulun oppilaita
Ikaalisten kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 51
39501
Kirjaston puhelin : 
044 0730 133
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ikaalinen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ikaal
Y-tunnus : 
0203797-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Elina Pimiä
Puhelin : 
044 0730 133
Sähköposti : 
elina.pimia@ikaalinen.fi
Hankkeen tavoite: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostusta lukemiseen sekä innostaa mielenkiintoisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen tietokirjallisuuden avulla

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Tilaisuuksien ja kirjaston kävijämäärät
2. Tietokirjallisuuden lainausmäärät

 

Kuvaus : 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana on tarkoitus järjestää lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja tapaamisia kirjastossa, Ikaalisissa vuosittain kesäisin järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä. http://puistofilosofia.fi/

Kirjasto järjestää Puistofilosofia-viikon aikana kolme filosofista keskustelutilasuutta, joista yksi on suunnattu alle kouluikäsille lapsille, toinen alakouluikäisille ja kolmas yläkoulu- ja lukioikäisille. Tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen sekä toisaalta antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä erilaisia näkökulmia yhdessä muiden kanssa kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Tilaisuudessa myös vinkataan aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Lasten ja nuorten filosofiatapahtumien vetäjiksi kutsutaan taidekasvatuksen ja filosofian ammattilaisia.

Hankkeen aikana kirjasto lisäksi järjestää syksyn ja kevään aikana sekä lapsille, nuorille että aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoituksena on kannustaa lukemaan, tutkimaan, ajattelemaan. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada pojat kirjojen pariin vinkkaamalla nimenomaan tietokirjallisuutta, joka tutkimustenkin mukaan motivoi heitä.

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Puistofilosofia
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Puistofilosofia
Antti Sorri
antti.sorri@puistofilosofia.fi
p. 050 594 94 76

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana on tarkoitus järjestää lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja tapaamisia kirjastossa, Ikaalisissa vuosittain kesäisin järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä. http://puistofilosofia.fi/

Kirjasto järjestää Puistofilosofia-viikon aikana kolme filosofista keskustelutilasuutta, joista yksi on suunnattu alle kouluikäsille lapsille, toinen alakouluikäisille ja kolmas yläkoulu- ja lukioikäisille. Tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen sekä toisaalta antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä erilaisia näkökulmia yhdessä muiden kanssa kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Tilaisuudessa myös vinkataan aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Lasten ja nuorten filosofiatapahtumien vetäjiksi kutsutaan taidekasvatuksen ja filosofian ammattilaisia.

Hankkeen aikana kirjasto lisäksi järjestää syksyn ja kevään aikana sekä lapsille, nuorille että aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoituksena on kannustaa lukemaan, tutkimaan, ajattelemaan. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada pojat kirjojen pariin vinkkaamalla nimenomaan tietokirjallisuutta, joka tutkimustenkin mukaan motivoi heitä.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen tapahtumista on julkaistu päivityksiä Ikaalisten kaupunginkirjaston Facebook-sivuilla, www.facebook.com/Ikaalisten-kaupunginkirjasto-152172821504059/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen aikana kirjasto järjesti kaikkiaan 21 tilaisuutta, joista lapsille suunnattuja oli 16 ja aikuisille 5.

Ikaalisissa vuosittain järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä kirjasto oli organisoimassa vuosina 2017 ja 2018 lasten ja nuorten puistofilosofia -päivää, jolloin kirjaston välittömässä läheisyydessä järjestettiin muun muassa taide- ja pohdiskelupajoja sekä peripateettinen kävely. Lisäksi kirjasto järjesti hankkeen aikana 16 tietokirjailijavierailua, joista 11 oli tarkoitettu lapsille ja 5 aikuisille. Tietokirjailijavierailujen aiheet vaihtelivat koodauksesta viikinkilapsiin sekä sotahistoriasta vaellusreitteihin tarkoituksena tavoittaa mahdollisimman monipuolisesti kirjaston asiakkaita ja heidän kiinnostuksen kohteitaan ja innostaa heitä siten osallistumaan kirjaston tapahtumiin. Tilaisuuksia järjestettiin yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen aikana, vuonna 2017 kirjaston kokonaislainaus, kävijämäärä sekä lasten tietokirjallisuuden lainaus, tapahtumien määrä ja niihin osallistujamäärät nousivat muutamien prosenttien verran vuoden 2016 lukuihin. Nousun voi nähdä hankkeen vaikutuksesi, vaikka vuonna 2017 kirjastossa oli Suomi100 -juhlavuoden merkeissä tavallista enemmän tilaisuuksia muutenkin.

Vaikutus ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, sillä tunnusluvut laskivat jo vuonna 2018

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
794henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017