Heureka! : lukeminen ajattelun tukena
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kilvakkalan koulun oppilaita
Ikaalisten kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 51
39501
Bibliotekets telefonnummer : 
044 0730 133
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@ikaalinen.fi
ISIL-kod : 
FI-Ikaal
FO-nummer : 
0203797-4
Ansvarsperson : 
Elina Pimiä
Telefonnummer : 
044 0730 133
E-post : 
elina.pimia@ikaalinen.fi
Projektets målsättning: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen tavoitteena on herättää kiinnostusta lukemiseen sekä innostaa mielenkiintoisten asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen tietokirjallisuuden avulla

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

1. Tilaisuuksien ja kirjaston kävijämäärät
2. Tietokirjallisuuden lainausmäärät

 

Projektbeskrivning : 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana on tarkoitus järjestää lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja tapaamisia kirjastossa, Ikaalisissa vuosittain kesäisin järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä. http://puistofilosofia.fi/

Kirjasto järjestää Puistofilosofia-viikon aikana kolme filosofista keskustelutilasuutta, joista yksi on suunnattu alle kouluikäsille lapsille, toinen alakouluikäisille ja kolmas yläkoulu- ja lukioikäisille. Tarkoituksena on herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen sekä toisaalta antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä erilaisia näkökulmia yhdessä muiden kanssa kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Tilaisuudessa myös vinkataan aiheeseen sopivaa kirjallisuutta. Lasten ja nuorten filosofiatapahtumien vetäjiksi kutsutaan taidekasvatuksen ja filosofian ammattilaisia.

Hankkeen aikana kirjasto lisäksi järjestää syksyn ja kevään aikana sekä lapsille, nuorille että aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoituksena on kannustaa lukemaan, tutkimaan, ajattelemaan. Yhtenä hankkeen tavoitteena on saada pojat kirjojen pariin vinkkaamalla nimenomaan tietokirjallisuutta, joka tutkimustenkin mukaan motivoi heitä.

 

Samarbetspartner/s: 
Puistofilosofia
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Puistofilosofia
Antti Sorri
antti.sorri@puistofilosofia.fi
p. 050 594 94 76

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankeen aikana kirjasto osallistui Ikaalisissa vuosittain järjestettävään Puistofilosofia-tapahtumaan järjestämällä lapsille ja nuorille filosofisia keskusteluja ja pohdiskelupajoja. Tarkoituksena oli herättää lasten ja nuorten kiinnostus ajatteluun ja oivaltamiseen, sekä antaa mahdollisuus pohtia ja etsiä yhdessä erilaisia näkökulmia kysymyksiin, joita lapsilla ja nuorilla luontaisesti on ja herää eri ikäkausina. Lisäksi kirjasto järjesti lapsille, nuorille ja aikuisille tietokirjailijavierailuja, joiden tarkoitus oli niin ikään kannustaa lukemaan, tutkimaan ja ajattelemaan.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeen tapahtumista on julkaistu päivityksiä Ikaalisten kaupunginkirjaston Facebook-sivuilla, www.facebook.com/Ikaalisten-kaupunginkirjasto-152172821504059/

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen aikana kirjasto järjesti kaikkiaan 21 tilaisuutta, joista lapsille suunnattuja oli 16 ja aikuisille 5.

Ikaalisissa vuosittain järjestettävän Puistofilosofia-tapahtuman yhteydessä kirjasto oli organisoimassa vuosina 2017 ja 2018 lasten ja nuorten puistofilosofia -päivää, jolloin kirjaston välittömässä läheisyydessä järjestettiin muun muassa taide- ja pohdiskelupajoja alan ammattilaisten ohjauksessa sekä peripateettinen kävely. Lisäksi kirjasto järjesti hankkeen aikana 16 tietokirjailijavierailua, joista 11 oli tarkoitettu lapsille ja 5 aikuisille. Tietokirjailijavierailujen aiheet vaihtelivat koodauksesta viikinkilapsiin sekä sotahistoriasta vaellusreitteihin tarkoituksena tavoittaa mahdollisimman monipuolisesti kirjaston asiakkaita ja heidän kiinnostuksen kohteitaan ja innostaa heitä siten osallistumaan kirjaston tapahtumiin. Tilaisuuksia järjestettiin yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa.

Heureka! : lukeminen ajattelun tukena -hankkeen aikana, vuonna 2017 kirjaston kokonaislainaus, kävijämäärä sekä lasten tietokirjallisuuden lainaus, tapahtumien määrä ja niihin osallistujamäärät nousivat muutamien prosenttien verran vuoden 2016 lukuihin. Nousun voi nähdä hankkeen vaikutuksesi, vaikka vuonna 2017 kirjastossa oli Suomi100 -juhlavuoden merkeissä tavallista enemmän tilaisuuksia muutenkin.

Vaikutus ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, sillä tunnusluvut laskivat jo vuonna 2018

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen yhtenä huomiona voi pitää sitä, että kirjaston on järjestettävä kirjailijavierailuja ja tapahtumia säännöllisesti, jotta asiakkaat ottavat ne omakseen. Kun tilaisuuksia on jatkuvasti, niitä pystytään markkinoimaan paremmin kuin ihan yksittäisiä tilaisuuksia, sillä kiinnostava luento mainostaa jo oikeastaan seuraavaakin tilaisuutta. Kirjaston kirjailijavierailuista tulee ikään kuin käsite.
Kirjasto on järjestänyt aikuisille tietokirjailijavierailuja, mutta lasten kirjailijavierailut ovat olleet pääsääntöisesti kertomakirjallisuuteen liittyviä. Lasten tietokirjailijavierailut saivat kuitenkin kiinnostuneen vastaanoton, joten niitä kannattaa järjestää jatkossakin lukuinnon ylläpitämiseksi.
Lisäksi kirjasto jatkaa yhteistyötä Puistofilosofia-tapahtuman kanssa, jotta lapsille ja nuorille on kirjastossa myös kesäisin tapahtumia. Hankkeen toisena huomiona voi pitää sitä, että kirjaston kesätapahtumien on hyvä olla esittäviä, jolloin niihin on helppo osallistua. 

Projektet börjar : 
15/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€8 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€7 568
Egen finansiering: 
€1 568
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
21kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
794henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017