h#g - Nuorten kanssa suurella sydämellä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Max Bäckman
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65101
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3520
Kirjaston sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Ahola
Puhelin : 
+ 358 6 325 3520
Sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorille (13-29-vuotiaat) kohdennettuja kirjastopalveluja ja edistää sitä kautta nuorten hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Konkreettisia tavoitteita ovat

-        muistuttaa nuoria kirjaston olemassaolosta ja sen monipuolisista palveluista  

-        saada nuoret käyttämään enemmän kirjastoa: viettämään aikaa kirjastossa, osallistumaan tapahtumiin ja lainaamaan aineistoa

-        kokeilla erilaisia nuortentapahtumia ja liittää onnistuneet tapahtumat osaksi kirjaston pysyvää toimintaa

-        luoda nuorille matalan kynnyksen mahdollisuuksia harrastaa musiikkia kirjastossa

-        korostaa positiivisella tavalla lukemisen ja lukutaidon merkitystä

-        saada nuoret mukaan suunnittelemaan toimintaa

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen etenemistä ja vaikutusta seurataan seuraavilla mittareilla:

-        nuorten kirjastokäyntien määrä (satunnaisotanta)

-        nuorten aineiston lainausmäärä (tilastot)

-        järjestettyjen tapahtumien määrä ja niiden osallistujamäärä

-        hankittavien musiikkilaitteiden käyttö

-        kirjaston nuorten palvelujen markkinointi (esim. tietoiskut koululuokissa, nuorisotiloissa ja muissa nuorten kokoontumispaikoissa, sosiaalisen median kanavat)

Kuvaus : 

Kyseessä on kaksikielinen hanke, joka kuuluu teemaan Kaikkien kirjasto.

Nuoret (erityisesti yli 16-vuotiaat) jäävät helposti kirjastossa paitsioon, kun toimintaa ja tapahtumia suunnataan usein lapsille, aikuisväestölle ja ikäihmisille. Peruskouluikäiset nuoret tavoitetaan vielä kouluyhteistyön kautta, vaikka jo yläkouluiässä nuorten omaehtoinen kirjastonkäyttö vähenee. Hankkeen tarkoituksena on toivottaa nuoret tervetulleiksi kirjastoon ja osoittaa, että kirjastolla on tarjottavaa kaikille nuorille, ei pelkästään paljon lukeville. Tavoitteena on saada nuoret mukaan suunnittelemaan omannäköistään toimintaa.

Hankkeen toiminta on avointa kaikille nuorille kotipaikkakunnasta, kielestä ym. riippumatta. Kaupungin nuorisotoiminta on suunnattu alle 18-vuotiaille, mutta kirjaston järjestämään toimintaan voivat osallistua myös sitä vanhemmat. Hankkeen tapahtumia voidaan järjestää myös muualla kuin kirjastossa. Suuria tapahtumia varten hankkeeseen on budjetoitu rahaa myös tilavuokriin.

 

Toimintasuunnitelma

Musiikki

Hankerahoituksen avulla hankitaan musiikkilaitteisto, joka mahdollistaa musiikin soittamisen ja äänittämisen. Kirjastossa nuorille tarjotaan matalan kynnyksen mahdollisuus kokeilla esim. kitaran soittamista ilman omaa instrumenttia, osallistumismaksua ja pidempiaikaista sitoutumista. Musiikkitoimintaan kuuluu kestoltaan vaihtelevia työpajoja ja klinikoita, joissa paneudutaan eri soittimiin, lyriikoihin ja musiikkivideoihin. Musiikkitoimintaa ohjaa Musiikki ja taide –osaston tapahtumakoordinaattori, joka sekä toimii itse ohjaajana että järjestää työpajoihin ja klinikoille vierailevia ohjaajia. Siirreltävän laitteiston ansiosta musiikkitoimintaa järjestetään myös lähikirjastoissa ja toiminta on toteutettavissa myös maakunnan kirjastoissa. Toimintaa voidaan jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen, koska sitä ohjaa kirjaston tapahtumakoordinaattori.

Työpajat ja tapahtumat

Kirjaston eri toimipisteissä ja mahdollisesti myös muissa tiloissa järjestetään nuorille työpajoja ja tapahtumia, joissa nuoret pääsevät sekä seuraamaan vierailevia esiintyjiä (muusikot, näyttelijät, kirjailijat, tubettajat, vloggaajat jne.) että osallistumaan itse tekemiseen.  Työpajojen teemat ja kesto vaihtelevat. Kirjaston toimipisteissä järjestetään nuorille elokuva- ja peli-iltoja. Tarkoitusta varten hankitaan siirrettävä videotykki ja valkokangas sekä kaksi pelikonsolia näyttöineen.

Markkinointi

Hankkeelle luodaan heti alussa oma graafinen ilme, jota käytetään kaikessa hankkeen tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Graafinen ilme jää hankkeen jälkeen Vaasan kaupunginkirjaston nuortenkirjastotyön yhtenäiseksi ilmeeksi. Markkinoinnissa käytetään useita kanavia (kirjaston verkkopalvelu, Facebook, Instagram, Snapchat, tapahtumakalenterit, ilmaisjakelulehdet, markkinointitempaukset kouluissa, nuorisotiloissa ym.).

Aikataulu

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2017 - 31.1.2019. Hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu aloitetaan keväällä 2017, kun avustuspäätös on saatu. Elokuussa 2017 tehdään laitehankinnat ja varsinainen toiminta alkaa syyskuussa 2017. Toiminta painottuu seuraaville kuukausille: syys-joulukuu 2017, tammi-toukokuu 2018 ja elo-joulukuu 2018. Toimintaa voidaan järjestää myös kesä-heinäkuussa 2018. Tammikuu 2019 on varattu hankkeen raportointiin.

Maakuntakirjastoalue

Hankkeen järjestämä toiminta on avointa kaikille nuorille kotipaikkakunnasta riippumatta. Hankkeen musiikkitoimintaa voidaan järjestää myös maakunnan kirjastoissa. Hankkeen ideoita ja kokemuksia levitetään maakunnan kirjastoihin vuotuisessa lastenkirjastotyön päivässä ja muissa koulutustilaisuuksissa.

Taloussuunnitelma

Hankkeen budjetti on yhteensä 81 000 euroa ja avustusta haetaan 61 000 euroa. Hankkeen omarahoitus on 20 000 euroa ja se koostuu pääosin tapahtumakoordinaattorin palkasta. Hanke edellyttää myös muiden kirjaston työntekijöiden työpanosta, joka on myös laskettu omarahoitusosuuteen.

Hankkeen budjetti jakautuu seuraavasti:

Henkilöstökulut 26 000 e (avustus 6 000 e, omarahoitus 20 000 e): vierailevien ohjaajien ja esiintyjien palkkiot (verokortilla), kirjaton tapahtumakoordinaattorin ja muiden kirjaston työntekijöiden työpanos hankkeen hyväksi.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 32 000 e: videotykki, valkokangas, PlayStation 4 (2 kpl), televisiot pelikonsoleita varten (2 kpl), kitara (2 kpl), sähköbasso, syntetisaattori, rumpusetti, kitarakombo (2 kpl), bassokombo, PA-laitteisto, Macbook Pro, mixeri, mikrofonit, kuulokeet, kaiuttimet, ohjaimet, äänistys- ja editointiohjelma, piuhat, telineet jne. Tarvikkeita (mm. askartelu) muita kuin musiikkityöpajoja varten.

Vuokrat 2 000 e: tilavuokrat kirjaston ulkopuolella järjestettäviä tapahtumia varten.

Palvelujen ostot 32 000 e: Vierailevien esiintyjien (näyttelijät, kirjailijat, tubettajat ym.) ja työpajojen ohjaajien palvelut, jotka ostetaan yritykseltä.

Matkakustannukset 3 000 e: Vierailevien esiintyjien ja ohjaajien matkakustannukset, kirjaston työntekijöiden matkakustannukset hanketyössä.

Muut kustannukset 3 000 e: Graafisen ilmeen luominen ja markkinointi.

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Maakunnan kirjastot, Vaasan kaupungin nuorisotoimi, Vaasan kaupungin opetustoimi
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€61 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€81 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Avustusta voi käyttää kirjailijavierailijoiden ja artistien palkkioihin sekä työpajoihin ja tapahtumiin. Ks. myös perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi