Hikatti soikoon!
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Salpausselänkatu 33
45100
Kirjaston puhelin : 
02061 57494
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kouvola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kom
Y-tunnus : 
0161075-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Anna-Mari Andersson
Puhelin : 
0206157494
Sähköposti : 
anna-mari.andersson@kouvola.fi
Hankkeen tavoite: 

Tuoda nukketeatteritoiminta kaikkien kouvolalaislasten saavutettavaksi ja tuoda jouluiloa jokaiselle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hikatin joulukiertue käsitti 17 esitystä Kouvolan kirjastoissa.

Hikatin joulunäytelmää Jouluksi kotiin Hikattimetsään kävi katsomassa n.800 henkeä joulukuussa 2016.

Kuvaus : 

Hankkeen toteutus:
- Kirjastoissa tapahtuvat nukketeatteriesitykset, jotka ovat suunnattu päiväkoti-ikäisistä alakoululaisiin. Hanke toteutetaan kevät- ja syyslukukaudella 2015. Hanke jatkui vuoden 2016.

Hikatin, ainoastaan Kouvolan kirjastoissa tapahtunutta joulukiertuetta, kävi 2013 katsomassa 1200 lasta ja aikuista. Nukketeatteritoiminnalle on siis todella tilaus Kouvolassa.

Kouvolan kaupungin säästötoimet ovat kuitenkin vähentäneet Kouvolan kirjastojen henkilöstöä ja hikattilaisten on ollut vaikea irtautua päätyöstään harjoitusten ja esitysten ajaksi.
-     Hankkeeseen osallistuvat Nukketeatteri Hikatin näyttelijät, jotka ovat Kouvolan kirjastojen henkilökuntaa yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja päiväkotien muun henkilökunnan kanssa. Hankkeen päävetäjänä toimii maakuntakirjaston lastenosaston erikoiskirjastonhoitaja.
-    Hanketta hallinnoi Kouvolan pääkirjasto-maakuntakirjasto.

Kirjastohenkilökunta tekee työn virkatyönään n. 300 tuntia nukketeatteritehtäviä.

Avustusta haetaan:
-   Sijaisten palkat (2 kiertävää kirjastonhoitajaa) 2*3viikkoa                                     4800
-    Sekalaiset kulut  ( uusien nukkejen hankinta, sermien uusiminen yms.)               500                                                                                                                   Yhteensä  5300 €

Omakustannus: Tiedotus, mainonta ja matkakulut yms. kulut kirjastojen kustannettavia.
           Matkat Kouvolassa            500
           Tiedotuskulut                   400           

Toim.tarvikkeet, muut menot      200
            Yht.                              1 100 €

Kokonaisbudjetti                       6 400 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Emma Jussila-Scherman
Aiemmat hankkeet: 

Nukketeatteritoiminnan kehittämishanke 2011.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen toteutus:
 Kirjastoissa tapahtuvat nukketeatteriesitykset, jotka ovat suunnattu päiväkoti-ikäisistä alakoululaisiin. Hanke toteutetaan kevät- ja syyslukukaudella 2015. Hanke jatkui vuoden 2016.

Hikatin, ainoastaan Kouvolan kirjastoissa tapahtunutta joulukiertuetta, kävi 2013 katsomassa 1200 lasta ja aikuista. Nukketeatteritoiminnalle on siis todella tilaus Kouvolassa.

Kouvolan kaupungin säästötoimet ovat kuitenkin vähentäneet Kouvolan kirjastojen henkilöstöä ja hikattilaisten on ollut vaikea irtautua päätyöstään harjoitusten ja esitysten ajaksi.
-     Hankkeeseen osallistuvat Nukketeatteri Hikatin näyttelijät, jotka ovat Kouvolan kirjastojen henkilökuntaa yhteistyössä kirjastojen, koulujen ja päiväkotien muun henkilökunnan kanssa. Hankkeen päävetäjänä toimii maakuntakirjaston lastenosaston erikoiskirjastonhoitaja.
-    Hanketta hallinnoi Kouvolan pääkirjasto-maakuntakirjasto.

Kirjastohenkilökunta tekee työn virkatyönään n. 300 tuntia nukketeatteritehtäviä.

Avustusta haetaan:
-   Sijaisten palkat (2 kiertävää kirjastonhoitajaa) 2*3viikkoa                                     4800
-    Sekalaiset kulut  ( uusien nukkejen hankinta, sermien uusiminen yms.)               500                                                                                                                   Yhteensä  5300 €

Omakustannus: Tiedotus, mainonta ja matkakulut yms. kulut kirjastojen kustannettavia.
           Matkat Kouvolassa            500
           Tiedotuskulut                   400           

Toim.tarvikkeet, muut menot      200
            Yht.                              1 100 €

Kokonaisbudjetti                       6 400 €

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Nukketeatteri Hikatin lähellä joulua järjestetty kiertue hikattilaisten itse kirjoittamalla joulunäytelmällä Jouluksi kotiin Hikattimetsään keräsi Kouvolan kirjastoihin n. 800 innostunutta katsojaa. Avustuksen avulla oli mahdollista järjestää kaksi kokonaista koulutuspäivää hikattilaisille ( toinen huhtikuussa ja toinen lokakuussa), jolloin oli mahdollista keskittyä uuden joulunäytelmän kirjoittamiseen.  Avustuksella saatiin myös palkattua pääkirjastoon sijainen Hikatin kiertueen ajaksi.

Sijaisen työsopimus ei siirtynyt Kouvolan palkkatoimistoon, joten hänen palkanmaksunsa siirtyi tammikuulle eikä ole kirjaantunut projektiin. Palautamme projektista ylijääneen summan.

Jatkotoimenpiteet: 

Ensi vuonna on tarkoitus tehdä joulukiertue samalla mutta hivenen muokatulla näytelmällä.

Lisätietoa: 

Meidän sijaiskulut eivät kirjautuneet viime vuodelle eivätkä edelleenkään näy meidän käyttötalouden projektiraportissa koska Hikatin kiertueen aikaisen sijaisen työsopimus ei koskaan siirtynyt palkkatoimistoon. Palautamme projektista jääneen  summan. Toivomme ohjeita tähän.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
5henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
800henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000