Hiljaisuutta ja työrauhaa kirjastoon! - Häiriöttömän ja joustavan yksilöllisen työtilan ja rauhallisen ja muunneltavan ryhmätyöskentelytilan tarjoaminen kirjaston asiakkaille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiokatu 2
13100
Kirjaston puhelin : 
03 621 2320
Kirjaston sähköposti : 
inkeri.jurvanen@hameenlinna.fi
ISIL-tunnus : 
FiHm
Y-tunnus : 
0146921-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Inkeri Jurvanen
Puhelin : 
03 621 2320/ 040 869 6465
Sähköposti : 
inkeri.jurvanen@hameenlinna.fi
Kuvaus : 

Tausta

Hämeenlinnan kirjaston kysytyin puuttuva palvelu on täysin hiljainen työskentelytila. Toisaalta kirjaston tilojen suunnittelussa ja käytössä ei ole otettu huomioon nuorten ja nuorten aikuisten nykyisiä toimintamalleja. Kirjaston tiloissa ei saa puhua mutta siellä ei myöskään ole hiljaista. Tällainen tilanne on erityisesti toisen kerroksen lehtisalissa, it-asemalla, atk-luokassa ja opintolukusalissa. Puolet neliöistä on edelleen lehtien lukijoiden käytössä, toiseen puoleen on sovitettu kaikki uudet palvelut. Uuden puolen arkkitehtuurissa on tapahtunut virhe, sikäli, että sellaiset seinät, joiden pitäisi eristää ääntä, ovat lasia, eikä tilannetta voida korjata rakenteellisista syistä.

Nykyisin on markkinoille tullut uusia mahdollisuuksia kalusteiden avulla muodostaa äänivyöhykkeitä vastaamaan erilaisia asiakastarpeita. Hämeenlinnan kirjaston toinen kerros on talon parasta tilaa, josta voisi tietyin kalustejärjestelyin saada viihtyisän oleskelu ja työskentelytilan eri asiakasryhmille, niin etteivät asiakkaat häiritsisi toisiaan.

Tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena on järjestää häiriötöntä tilaa keskittymistä vaativaan työskentelyyn asiakkaille esim. abiturienteille ja etätyöntekijöille. Tila olisi järjestettävä kalusteilla Hämeenlinnan kirjaston tiettyjen rakenteellisten seikkojen vuoksi. Hiljaista tilaa voisi käyttää myös rentoutumiseen, lukemiseen tai musiikin kuunteluun. Ratkaisu voisi olla esim. hiljainen tuoli, jossa voisi käyttää kannettavaa tietokonetta tai  Ipadiä  – tai missä voisi kuunnella rentouttavaa musiikkia. Hiljaiset työasemat olisivat parhaimmillaan helposti muunneltavia ja liikuteltavia. Ne voisivat sijaita lehtilukusalin ja aikuisten pc-työasemien yhteydessä.

Lisäksi tavoitteena on järjestää rauhallista ryhmätyö- tai oleskelutilaa, joka tukee yhteisöllisyyttä, ja jota erityisesti nuoret tuntuvat tarvitsevan. Ryhmäoleskelutila voisi olla äänieristävillä sermeillä erotettu muusta kirjastotilasta, niin että tilassa voisi rauhallisella äänellä keskustella muita häiritsemättä. Tila voisi olla yleisilmeeltään nuorekas ja viihtyisä, kalustettu sohvilla, tyynyillä yms. Tila voisi sijaita nuorten pelikoneiden tai ATK-opetusluokan lähettyvillä. Siirrettävät äänieristävät sermit mahdollistaisivat rauhallisen tilan järjestämisen vaikkapa satutunnin ajaksi tai erilaisiin asiakastapahtumiin.

Kännykän käyttö on asia, josta jatkuvasti tulee negatiivista asiakaspalautetta. Kirjastossa pitäisi olla puhelinkoppi tai –kupu, jossa voisi puhua yksityisesti ja muita häiritsemättä. Hiljainen tuoli voisi korvata kopin ja sieltä voisi soittaa voip-puheluita.

Kirjastosta voisi lainata kannettavia tietokoneita tai Ipadeja tiloissa käytettäviksi.

Toimenpiteet

Varustetaan nykyinen lehtisali hiljaisilla luku/kuuntelu ja työskentelyasemilla. Siirretään aikuisten työasemat IT-alueelta lehtisaliin, johon ne luontevasti kuuluvat jo siksi, että lehdet tilataan yhä useammin digitaalisessa muodossa.

Nykyinen opintolukusali muutetaan ryhmätyötilaksi ja IT-asema  nuorten peli- ja oleskelutilaksi.

Aikataulu: kevät 2013

Kustannukset:

Hiljaiset tuolit: 4x3500 = 14000

Äänieristävät sermit: 8x500= 4000

Ipadit: 7x300= 2100

Kannettavat tietokoneet: 4X650 = 2600

Kalusteiden muutostyöt: 3000

Suunnnittelu, oma työ: 2000

Yhteensä: 28 000

 

Aloituspäivämäärä : 
05/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/09/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€28 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi