Hitaasti kirjastossa
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Raision kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Eeronkuja 2
21200
Kirjaston puhelin : 
(02) 434 3251
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@raisio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Raiki
Y-tunnus : 
0204428-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Knif
Puhelin : 
(02) 434 3801
Sähköposti : 
paula.knif@raisio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hitaasti kirjastossa –hankkeen tapahtumasarja slow life – downshiftaajan unelma osallistuttaa kirjastonkävijän pohtimaan oman elämänsä kulkua ja löytämään uusia tapoja olla elämässä kiinni. Sloganina on: slow life on arvokasta ja downshiftaaja löytää tasapainon. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tapahtumasarja

Kuvaus : 

Kirjastot ovat luonteeltaan slow lifen edelläkävijöitä ja kestävän kehityksen tukipilareita. Hitaasti kirjastossa –hankkeen tapahtumasarja slow life – downshiftaajan unelma osallistuttaa kirjastonkävijän pohtimaan oman elämänsä kulkua ja löytämään uusia tapoja olla elämässä kiinni. Sloganina on: slow life on arvokasta ja downshiftaaja löytää tasapainon. Tapahtumasarjan tavoitteena ei ole mahdollisimman suuri osallistujajoukko, vaan avoimen ja oivaltamiseen houkuttelevan tilan ja ilmapiirin luominen kirjastoon.

Hankkeen avulla kirjasto vahvistaa yhteistyötä paikallisten osaajien kanssa sekä tutustuttaa ihmisiä kirjaston palveluihin. Hanke tukee käsitystä kirjastosta monipuolisena tapahtumapaikkana, joka ei vaadi pääsylippua tai henkilöllisyyden todistamista.

Hanke toteutetaan tapahtumasarjana, jonka suunnittelee tapahtumakoordinaattori yhdessä kirjaston henkilökunnan kanssa. Tapahtumasarja on ajateltu kolmen kuukauden mittaiseksi. Jokainen kuukausi sisältää teeman tai kaksi, jotka liittyvät eri elämänalueisiin: harrastuksiin, perheeseen, työhön, arkeen, kasvamiseen ja ikääntymiseen. Teemoja käsitellään liikunnan, mietiskelyn, katselun, kuuntelun ja kokeilemisen kautta. Teemojen avaajiksi kirjastoon kutsutaan luennoitsijoita/keskustelijoita tai kutsuvieraita, jotka joko kertovat oman elämänsä downshiftauksesta tai yleensä tavasta/tavoista vaikuttaa elämän kulkuun tai muuttaa sitä.

Hankkeen yhteistyötahoja ovat Raision työväenopisto, Naantalin opisto, Naantalin kaupunginkirjasto sekä erilaiset kolmannen sektorin yhdistykset ja seurat, joiden toiminta tukee hidastamisen ja leppoistamisen ideaa. Mukaan voidaan kutsua taideyhdistysten ja oppilaitosten väkeä hankkeen ideoimiseksi ja toteuttamiseksi. Materiaaliapua haetaan paikallisesta kierrätyskeskuksesta.

Tapahtumien  markkinoinnissa edetään hiljaisesti, mutta tehokkaasti käyttämällä hiljaisia kanavia, ja pääosassa ovat valokuvat ja tekstit.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Raision työväenopisto

Naantalin kaupunginkirjasto

Naantalin opisto

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen toteuttaminen

Hitaasti kirjastossa-hanke toteutettiin keväällä 2013. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa olivat Naantalin kaupunginkirjasto, Naantalin Opisto ja Raision työväenopisto. Suunnitteluryhmä kokoontui kaksi kertaa syksyllä 2012.

Tapahtumia oli sekä Naantalin että Raision kirjastoissa, yhteensä 18 tilaisuutta.

Tiedottamisesta sovittiin yhdessä, päävastuu oli Raision kirjastolla. Julisteista ja esitteistä vastasi Raision kirjasto.

Päätapahtumia olivat yleisöluennot ja ohjatut tapahtumat. Lisäksi Raision kirjastossa oli näyttelyitä ja rauhallisia paikkoja rentoutumista ja mietiskelyä varten.

Toteutukseen kutsuttiin mukaan Raision lukion kuvataideryhmät sekä Raisiossa toimiva nuortenpaja. Toteutus oli pääosin helmi-maaliskuussa, lisäksi syksyllä jatkettiin muistelupiirillä ja kolmella joogan ja meditaation esittelytilaisuudella.

Hankkeen tapahtumat ja näyttelyt

Hanke aloitettiin järjestämällä kirjastotilaa. Kirjastoon pystytettiin muutamia rauhallisia lepo- ja mietiskelypaikkoja. Raision nuortenpaja rakensi kasvihuoneen rungon, joka sisustettiin ja jonka tarkoitus oli houkutella leppoistamiseen. Lukion kuvataideryhmä tuunasi lepotuoleja, toinen sijoitettiin kasvihuoneen yhteyteen puutarhamaisemaikkunan eteen. Toinen ryhmän tuunaama keinutuoli sijoitettiin musiikkiosastolle. Lukiolaisten oma blogi esitteli ryhmän tekemistä.

Kirjastosalissa, musiikkiosastolla ja lehtiosastolla oli aineistonäyttelyt, musiikkia, kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita. Kirjastosalissa oli esillä Less is more – valokuvanäyttely, josta vastasi Naantalin Opiston valokuvausryhmä. Näyttelyyn liitettiin blogi, josta saattoi seurata, kuinka tekijät kuvasivat omaa suhdettaan hidastamisen teemaan.

Yleisöluentoja oli kaksi, ja ne toteutettiin Raisiossa. Ensimmäisenä kuultiin kaupunkitutkija, tietokirjailija Timo Kopomaata, joka kertoi slow-liikkeen historiasta ja kaupunkitilojen muokkaamisesta asukkaille viihtyisiksi. Näkökulma oli yhteisöllinen. Toisen yleisöluennon piti dosentti, kirjailija Leila Simonen. Aiheena oli työn, kiireen ja kohtuullistamisen taito. Näkökulma aiheeseen oli yksilöllisessä kokemuksessa.

Storytellingin menetelmiin perehtynyt opettaja Rita Kreivi piti kaksi yleisötilaisuutta, yhden Raisiossa ja yhden Naantalissa. Näissä osallistujat saivat tutustua yhteisölliseen elämäntapaan ja opetella kertomisen taitoa. Joogan ja mietiskelyn tutustumistilaisuuksia järjestettiin sekä Raisiossa että Naantalissa. Ohjaajina olivat Maarit Vainio ja Lasse Aitokari.

Tapahtumasarjan päätteeksi tarjottiin musiikkiesitys. Rauhallista dreampoppia soittava Slow BLVD-bändi esiintyi musiikkiosaston tiloissa.

Hankkeen tavoitteet ja merkitys

Hankkeen tavoite oli tuoda esille kirjastoa ilmaisena ja jokaiselle kansalaiselle avoimena paikkana, josta voi saada ideoita, palveluja ja elämyksiä. Tämä toteutui kirjastossa järjestettyjen tapahtumien muodossa.

Tapahtumista tiedotettiin runsaasti, ja se onnistui hyvin, kun lasketaan paikallisen median julkaisemat tapahtumajutut. Myös kirjaston ja kaupungin Facebook-sivuilla tiedotettiin tapahtumista. Raisio tiedottaa-ja Nasta-tiedotelehdissä julkaistin laajat esittelyjutut tulevista tapahtumista.

Yleisö/osallistujapalaute oli pääosin myönteistä, kritiikkiä tuli lähinnä slow-termin käytöstä. Yleisöluennoilla heräsi keskustelua hidastamisen merkityksestä yleisemminkin. Suurin osa palautteen antajista piti positiivisena sitä, että pääsi mukaan ryhmiin, joiden toimintaa ei muuten ollut tavoittanut. Etenkin joogasta pidettiin. Kävijämäärä tapahtumissa oli kaiken kaikkiaan 168 henkilöä ja tilaisuuksia oli 18 kappaletta. Naantalissa tapahtumat eivät kiinnostaneet yleisöä yhtä paljon kuin Raisiossa, kolmessa tilaisuudessa kävi yhteensä 15 henkilöä. Toisaalta Naantalista on saatettu käydä Raision tilaisuuksissa. Tapahtumia suunniteltaessa ei lähdetty hakemaan suurta yleisöä, lapsille tai koko perheelle suunnattua tapahtumaa ei ollut, mikä varmasti vaikutti lopulliseen osallistujamäärään. Hankkeen puitteissa haluttiin nostaa esiin uusia mahdollisuuksia suorituskeskeisen elämäntavan rinnalle.

Hanke toteutettiin lyhyemmässä aikajaksossa kuin oli suunniteltu avustusta haettaessa. Hankkeeseen ei myöskään palkattu koordinaattoria, vaan avustus haluttiin käyttää kokonaisuudessaan palkkioihin ja matkakuluihin. Tapahtumat toteutettiin muun kirjastotyön ohessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeelle ei toistaiseksi ole haettu jatkoa, vaan se toimi kokeiluna. Hankkeen laajentaminen ja kohdentaminen työikäisiin kansalaisiin ja työhyvinvointiin voisi olla kiinnostavaa.

Hankkeen puitteissa aloitettu muistelupiiri jatkaa osana kirjaston lukupiiritoimintaa. Kohderyhmänä ovat seniorikansalaiset. Piirissä muistellaan menneitä ja opetellaan kertomaan omia tarinoita. Samalla nostetaan esiin kiireettömän elämän mallia: kuunnellaan ja kerrotaan. Piirissä myös esitellään ja vinkataan kaunokirjallisuutta ja tuodaan esiin kotiseutuarkiston aarteita. Jokaiselle kokoontumiskerralle on oma teemansa.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 400
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 128
Oma rahoitus yhteensä: 
€528
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
168henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 600
 
okm
avi