Houkutteleva kirjasto
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Eeva Keränen
Sonkajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1, Rutakontie 21
74301
Kirjaston puhelin : 
040 148 4309
Kirjaston sähköposti : 
sonkajarvi.kirjasto@sonkajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sonka
Y-tunnus : 
9090160-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Keränen
Puhelin : 
040 708 5703
Sähköposti : 
eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Kuvaus : 

Sonkajärven kunnankirjasto hakee avustusta kirjaston opasteiden uusimiseen ja lasten ja nuortenosaston hyllyjärjestyksen ja aineiston esille asettelun parantamiseen. Tavoitteena on kehittää kirjastoa asiakaslähtöisemmäksi parantamalla kirjaston käytettävyyttä ja helpottamalla asiakkaan haluaman aineiston omatoimista etsimistä.

Kirjastomme on valmistunut vuonna 1993 ja riittävän selkeiden opasteiden puute on osoittautunut jatkuvaksi ongelmaksi, josta saamme säännöllisesti palautetta. Opasteiden lisäksi kirjaston käytettävyyttä voidaan parantaa suunnittelemalla ja valmistamalla hyllykartta, jonka avulla asiakas voi löytää tarvitsemansa aineiston vaivattomasti.

Kirjastojen jatkuvana haasteena on pärjätä kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta ja mielenkiinnosta. Sonkajärvellä on viimeisten kymmenen vuoden aikana ollut jatkuva laskeva trendi lainausluvuissa. Vuonna 2011 lasku saatiin kääntymään nousuksi, mikä osaltaan johtui aineiston esilleasettelun parantamisesta sekä vaihtuvien kirjanäyttelyjen lisäämisestä. Tilaan ja aineiston fyysiseen esille asetteluun on kuitenkin kiinnitettävä jatkuvasti huomiota. Kirjaston tulisi tarjota inspiraatiota ja elämyksiä myöskin visuaalisesti; tämä edistää selkeästi kirjaston käyttöä. Kaikkien kirjastojen yhteinen haaste lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi vaatii kirjastotilalta ja aineiston esille asettelulta erityisen paljon.

Toimenpiteet:

Lasten- ja nuortenosaston hyllyjärjestys arvioidaan ja suunnitellaan sellaiseksi, että se houkuttelee tarttumaan kirjaan ja muuhun aineistoon. Tässä hyödynnetään muissa kirjastoissa hyväksi havaittuja ratkaisuja ja kysytään käyttäjien mielipiteitä. Muun kirjastotilan hylly- ja muut opasteet uusitaan siten, että ne sekä houkuttelevat että parantavat kirjaston käytettävyyttä ja aineiston löytämistä.  Aineiston hyllyjärjestyksestä laaditaan hyllykartta. Karttaa voidaan hyödyntää myös erilaisten ryhmien, kuten yläkoulujen ja lukion, kirjastonkäytön opetuksessa  järjestämällä kirjastossa ns. kirjastosuunnistuksia.

Tehtävistä uudistuksista tiedotetaan aktiivisesti niin painetun kuin sähköisenkin median kautta.

Avustus käytetään siten, että henkilökunnan etukäteissuunnittelun ja ideoinnin pohjalta tilataan graafikolta /tilasuunnittelijalta suunnitelma kirjaston arkkitehtuuriin sopivista opasteista ja hyllykartasta. Avustuksella katetaan lisäksi uusien opasteiden ja hyllykartan painatus ja tiedottamisesta ja markkinoinnista syntyneitä kustannuksia. Avustuksella voidaan hankkia myös lasten- ja nuortenosaston aineiston esille asettelua parantavia pieniä kalusteita, kuten esittelytelineitä. Matkakustannuksia syntyy henkilöstön tutustumiskäynneistä muihin kirjastoihin. Avustusta voidaan käyttää myös kirjastonkäyttöä ja lukuharrastusta edistävien tapahtumien järjestämiseen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

koulut ja muut asiakkaat, muut myöhemmin valikoituvat kirjastot

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Houkutteleva kirjasto -hankkeen tavoitteena oli kirjaston opastejärjestelmän suunnitteleminen ja opasteiden hankkiminen sekä aineiston hyllyjärjestyksestä laaditun hyllykartan valmistaminen. Tavoitteena oli parantaa kirjaston käytettävyyttä ja helpottaa asiakkaan haluaman aineiston omatoimista etsimistä. Vuonna 1993 valmistuneessa kirjastossamme selkeiden opasteiden puute on ollut ongelma, josta on saatu jatkuvasti palautetta.

Kirjaston opastejärjestelmä on uusittu täysin siten, että jokaisen hyllyn päälle on lisätty jalallinen kyltti, joka kertoo hyllyn sisällön muutamalla sanalla. Näiden kylttien perusteella asiakas voi jo yhdellä silmäyksellä nähdä, missä päin kirjastoa on aineistoa, joka häntä voisi kiinnostaa. Lisäksi jokaiseen hyllyyn on lisätty A4-kokoinen infotaulu, josta käy ilmi hyllyn yksityiskohtainen, alaluokkakohtainen sisältö. Lasten osaston kuvakirjakaukaloihin on hankittu värikkäät, suurehkot kirjaintarrat, jotka selventävät kuvakirjojen aakkostusta ja tuovat väriä lasten osastolle.

Hyllykartasta on painatettu isohko opastetaulu sekä julisteita, josta asiakas voi hahmottaa aineiston sijoittelun kirjastossa.

Opastejärjestelmä ja riittävä opasteiden määrä on perusasia kirjastonkäytön kannalta. Uudet opasteet yksinkertaisesti helpottavat asiakkaittemme kirjastonkäyttöä merkittävällä tavalla ja ovat vastaus palautteeseen, jota olemme opasteiden puutteen vuoksi saaneet.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkotoimenpiteitä ja muutoksia tehdään asiakkailta saadun palautteen perusteella. Hyllykarttaa voidaan hyödyntää erilaisten ryhmien, kuten koululuokkien, kirjastonkäytön opetuksessa  järjestämällä kirjastossa ns. kirjastosuunnistuksia.

Lisätietoa: 

Hankkeen päätarkoitus oli kirjaston opastejärjestelmän uusiminen. Lisäksi hankkeeseen sisältyi kaksi tapahtumaa, joiden tavoitteena oli kirjastonkäytön edistäminen ja kokoelman avaaminen. Yhteistyössä Sanataidekoulu Aapelin kanssa järjestettiin Rutakon koululla (alakoulu) Kirjakantti-tapahtuman osana Runojen vuoksi -työpajat 4. - 6. luokille. Runotyöpajoja oli viisi ja niihen osallistui yhteensä 89 henkilöä. 

Hanke huipentui kirjastossa järjestettyyn, koko päivän kestäneeseen Kirjan ja ruusun päivän tapahtumaan 23.4.2015. Täytekakkukahvit olivat tarjolla koko päivän ajan. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa järjestettiin paikallisin voimin kirjallisuustapahtuma ”Tarinoita kotikylän naisilta”, jossa kansalaisopiston elämäntarinakurssin kirjoittajat esittivät tekstejään.  Yhteistyössä Omaiset Mielenterveystyön Tukena Itä-Suomi ry:n ja Sonkajärven Mielenterveyskerho ry:n kanssa toteutettiin luento ja keskustelutilaisuus ”Omaisen oikeus omaan elämään”.  Päivän aikana oli mahdollisuus tutustua kulttuuri- ja koulutoimen yhdessä toteuttamaan Talent Rutakko -kuvataidenäyttelyyn, joka oli jurytetty vuosittain järjestettävien Sonkajärven nuorten henkisten kilpailujen kuvaamataidon ja tekstiili-ilmaisun sarjaan osallistuneista töistä. Lisäksi oli tarjolla opastusta Rutakko-verkkokirjaston käyttöön. Asikkaiden oli mahdollista osallistua kirja-arpajaisiin ja lainata lukemista erilaisista kirjanäyttelyistä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
29/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 109
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 109
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
289henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta ei voi käyttää kalustehankintoihin. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013