HTC Vive - koe tulevaisuus kirjastossa Live
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Foto Jouni Malmborg, Porvoon kaupunginkirjasto
Porvoon kaupunginkirjasto Uudenmaan maakuntakirjasto, Kevätkummun kirjasto
Kirjaston osoite : 
Papinkatu 20
06100
Kirjaston puhelin : 
019 520 2418
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@porvoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pom
Y-tunnus : 
1061512-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Hannele Heiskanen-Nyström
Puhelin : 
044 2886511
Sähköposti : 
hannele.heiskanen-nystrom@porvoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen kärkitavoitteena on kehittää kirjaston mediakasvatustoimintaa, tuoda kirjastolle näkyvyyttä ja tarjota asiakkaille uudenlaisia kokemuksia ja palveluja, joita ei ole ollut tarjolla aiemmin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Käytetään tilastointia, asiakaspalautetta sekä haastetaan oppilaat kirjoittamaan essee Vive-kokemuksesta kirjastossa.

Kuvaus : 

Modernin kirjastopalvelun yhtenä kärkenä on panostaa uuteen tekniikkaan. Hankkeen ydintä ovat mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi tarvittavien laitteiden hankinta. Kirjasto voi näyttäytyä edelläkävijänä ja tarjota ensimmäisenä kuntalaisille kokeiltavaksi teknologiaa ja sen applikaatioita. Hankkeen tarkoituksena on tarjota Porvoon kirjastojen asiakkaille ajankohtaista mediakasvatusta myös moderneissa virtuaalisissa ympäristöissä. Porvoon kaupungin ensimmäinen lähikirjasto vuodelta 1980, Kevätkummun kirjasto, siirtyy syksyllä 2017 Kevätkumpu-Skaftkärrin alueelle rakennettavaan 4000 m2 laajuiseen sivistyskeskukseen. Kasvavan lähiön alueella on yli 6000 asukasta. Alueen sosioekonominen taso on verrattain matala. Keskukseen tulee koulu yli 400 oppilaalle, kirjasto- ja nuorisopalvelut, varhaiskasvatus sekä n. 1000 m2 urheiluhalli. Merkittävänä osana hanketta on HTC Vive -virtuaalilasien hankinta. Vive on tämän hetken kehittynein virtuaalitodellisuutta mallintava järjestelmä. Vive virtuaalilasit käyttävät sijainnin seurantaan Valven kehittämää Lighthousea, joka perustuu avoimen lähdekoodin järjestelmään. Tulevaisuudessa markkinoille on odotettavissa runsaasti sitä tukevia lisälaitteita ja ohjelmia. Nämä ominaisuudet ennustavat Vivelle pitkää elinkaarta. Vielä nyt virtuaalitodellisuuden luominen virtuaalilaseilla vaatii tehokkaan tietokoneen. Laseja voi hyödyntää vetonaulana kirjaston järjestämissä tapahtumissa. Virtuaalilaseja voidaan lainata kumppaneille lähialueen Porsse-kirjastoihin. Tehokas tietokone on optimaalinen alusta ohjelmointikäyttöön ja on yhteydessä virtuaalilaseihin. Koodaus mahdollistuu. Tehokkaan PC:n luomat mahdollisuudet kirjastossa tarjoavat yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut jokaiselle. Virtuaalilasien ja teho-PC:n avulla voidaan tarjota mediapalveluja kaikille ikäryhmille. Virtuaalimaailmojen esittelyssä voidaan mahdollistaa esim. kuukävelyjä tai dinosaurusseikkailuja, mediapajoja, peli-/ muita tapahtumia ja ehkä tulevaisuudessa koodauspajoja. Kirjaston omat, hankkeen kustannukset muodostuvat henkilöstökuluista, IT-hallintopalveluista ja tuesta sekä tietoliikennekustannuksista: laitteiden käytön opastus, asiakkaiden perehdyttäminen sekä ongelmatilanteiden tukipalvelut.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projekti aloitettiin hankkimalla tarvittava laitteisto: 2kpl tehokasta virtuaalitodellisuusvalmista pelitietokonetta, 2kpl HTC-vive virtuaalitodellisuuslaitteistoa, 2kpl ääntä eristäviä kuulokkeita, 4kpl jalallisia ständejä htc-viven tukiasemille. Lisäksi hankittiin steam verkkokaupan kautta roppakaupalla sovelluksia virtuaalitodellisuuslaseille, kuten esim. Richie´s plank experience, The blue, Ocean floor, Tilt brush, Job simulator ja paljon muita sovelluksia.

Porvoon pääkirjastosta valittiin Kirjastovirkailija tekemään kaikki tarvittavat hankinnat ja hän myös perehtyi laitteiston käyttöönottoon, pystyttämiseen ja opastamiseen itsenäisesti, hän myös suunnitteli mitä sisältöä tapahtumissa esitellään.

Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Porvoon kevätkummun uuden sivistyskeskuksen (Kantele talon) avajaisviikolla jolloin jokainen toimija talossa järjesti yhtenä päivänä tapahtumaa, kirjaston osuus marraskuun 23. päivä koostuikin virtuaalitodellisuuden esittelemisestä ja opastuksesta. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja osallistujia oli kaikista ikäluokista, tosin nuorten keskuudessa suosio oli huomattavasti suurempi ja jonoa kertyikin mukavasti heti laitteiston esiin oton jälkeen. Nuorten suosiossa oli Richie´s plank experience sovellus joka huijaa aivoja ja silmiä luulemaan, että olet korkealla pilvenpiirtäjän päällä ja sinun pitää kävellä lankulla. Senioreiden suosikki oli taas The blue joka vie kokeilijan meren pohjaan hylyn reunalle seuraamaan vesistön ihmeellistä elämää. Kevätkummun kirjaston uudistilat osoittautuivat hieman haastavaksi tilaksi järjestää virtuaalitodellisuus tapahtumia sen tarvitseman laajan pelialueen takia, mutta tapahtuma oli erittäin onnistunut ja kaikki kommentit olivat positiivisia ja lisäksi saatiin paljon kiitosta uusien kokemusten esilletuonnista.

Seuraava tapahtuma järjestettiin jo hankkeen päätyttyä yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa helmikuun 21. päivä hiihtolomaviikon aikaan uuden sivistyskeskuksen ruokalassa, joka osoittautui tilan paljouden takia järkevämmäksi ratkaisuksi kuin kirjaston tilat. Tällä kertaa kirjastovirkailija esitteli virtuaalitodellisuutta kahden laitteiston voimin, jolloin saatiin jonot lyhenemään ja nuoret kerkesivät kokeilemaan virtuaalilaseja enemmän ja pitempään. Tarkoituksena oli tavoittaa myös nuoria, jotka eivät tavallisesti käy kirjastossa tai nuorisotiloissa. Tapahtuma oli onnistunut ja nuortenillassa käyneitä nuoria nähtiin viikon jälkeen kirjastollakin. Osallistujina oli sekä lapsia että aikuisia ja virtuaalitodellisuus oli lähes poikkeuksetta osallistujille uusi kokemus, ja se herätti paljon mielenkiintoa. Myös nuorisopalveluiden vetäjät kävivät tutustumassa virtuaalikypärään ja samalla ideoitiin kypärän käyttöä tulevaisuudessa ja kuinka koulut voisivat hyödyntää sitä omassa opetuksessaan.     

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

HTC-Vive koe tulevaisuus kirjastossa live -hankkeen avulla Porvoon kunnankirjasto pystyi tarjoamaan kuntalaisille mediakasvatuksellisia kokemuksia, joihin ei aikaisemmin ole ollut mahdollisuutta. Lisäksi tavoitettiin uusia mahdollisia asiakkaita jalkautumalla nuorteniltoihin.

Näkyvyyttä ja positiivista palautetta tuli paljon. Tapahtumat tavoittivat paljon kuntalaisia, ja virtuaalitodellisuuslaitteiston käyttöä opastettaessa monien vanhempien kuin nuorien reaktio oli yllättynyt kuinka todelliselta kokemus tuntui. Kirjastoa ei aikaisemmin oltu mielletty paikaksi, jossa pääsisi kokemaan vastaavanlaisia elämyksiä.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen ohjelmointiin liittyvä mediakasvatuksellinen osuus jäi hyvin vähäiseksi. Jatkossa voitaisiinkin panostaa siihen yhteistyössä koulujen kanssa. Tämän hankkeen aikana hankittuja laitteita voidaan jatkossa käyttää koodauspajojen järjestämiseen mutta tällä hetkellä Porvoon kunnankirjaston henkilöstöllä ei ole sellaista ohjelmointiosaamista, että työpajoja voitaisiin järjestää ilman ulkopuolista opastajaa. Yhteistyötä Kevätkummun koulun ja nuorisopalveluiden kanssa kehitetään ja opetetaan myös heille miten laitteisto pystytetään ja miten sitä voi käyttää jotta saataisiin välineille mahdollisimman paljon käyttöä.

Pääkirjastossa virtuaalitodellisuuslaitteistolle tarvittaisiin nyt myös oma tila, jossa asiakkaat voisivat opastuksen jälkeen käyttää sitä itsenäisesti rauhassa ja jossa olisi tarpeeksi avointa myös liikettä vaativille sovelluksille. Virtuaalilaitteistoa pystyy myös hyödyntämään pääkirjaston hankkiman 3d-Tulostimen kanssa, näin ollen 3d tulostettavia mallinnoksia voi tehdä virtuaalisessa ympäristössä. 

Järjestetään pääkirjastolla esittelytilaisuuksia kesän ja syksyn 2018 aikana ja mietitään miten pystyttäisiin tekemään yhteistyöta muitten kuntien kanssa lainaamalla laitteistoa heille. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi