Hupala
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kokkolan kaupunginkirjasto, Joni Virtanen
Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Isokatu 3
67100
Kirjaston puhelin : 
044-780 9564
Kirjaston sähköposti : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg, Päivi Pajala
Puhelin : 
044-780 9564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

 Anders-kirjastoille on vuonna 2010 perustettu lasten- ja nuortenkirjastotoimintaan keskittyvä työryhmä, joka kokoontuu säännöllisin väliajoin. Alueen kirjastot ovat erikokoisia, joten yhteistyön tarkoituksena on hyödyttää alueen kaikkia kirjastoja  tarjoamalla tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista. Esimerkiksi Kannuksessa aloitettiin uudelleen satutuntien pitäminen työryhmän ideoiden innoittamana.

Hupala on saanut nimensä kirjailija Inkeri Karvosen kirjoista, ja Inkeri on lupautunut työryhmän kummiksi. Tähän mennessä työryhmä on kokoustanut muutamia kertoja vuodessa, mutta yhteistyötä ja etenkin toimintaa olisi nyt aika kehittää eteenpäin.

Hupalan suunnitelmissa on järjestää seuraavaksi alueella kirjailijavierailuja (mm. Inkeri Karvonen) suomeksi ja ruotsiksi, järjestää enemmän tapaamisia kirjastojen henkilökunnan kesken ja panostaa Hupalan näkyvyyteen asiakaskunnalle esimerkiksi uudessa verkkokirjastossa. Hankkeen avulla olisi myös mahdollisuus toteuttaa kysyttyä kirjavinkkausta muissakin kuin niissä kunnissa, joista vinkkari löytyy. Tarkoituksena on siis näkyä maakunnassa molemmilla kotimaisilla kielillä.

Hankkeen yhteydessä Hupala-työryhmän jäsenet järjestävät myös tutustumismatkan etelä-Suomeen ja Pirkanmaalle. Tarkoituksena on saada uusia ideoita lasten- ja nuortenkirjastotyöhön ja tutustua uusiin ja/tai remontoituihin kirjastoihin. Mahdollisia vierailukohteita ovat Sellon ja Entressen sekä Pirkkalan kirjastot.

 

Hankkeen työryhmä:

Päivi Pajala, Kokkolan kaupunginkirjasto

Susanne Mikkola, Kaustisen kirjasto

Katja Liedes, Kannuksen kirjasto

Anna Hakunti, Kälviän kirjasto

Hankkeen organisointi:

Hankkeen koordinoijana toimii Kokkolan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Kannuksen kaupunginkirjasto ja Kaustisen kunnankirjasto.  Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjastojen työntekijöiden työajasta (arvio 3 vrk/työntekijä) sekä  heidän matkakuluistaan ja päivärahoistaan. Omarahoitusosuudesta Kokkolan kaupunginkirjasto maksaa 2/3 ja 1/3 jaetaan Kannuksen kaupunginkirjaston ja Kaustisen kunnankirjaston kesken.

Hankkeen kohderyhmä:

Anders-kirjastojen työntekijät sekä alueen lapset ja nuoret

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kaustisen kunnankirjasto, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen

Kannuksen kaupunginkirjasto, Valtakatu 27, 69100 Kannus

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana järjestettiin erilaisia lasten- ja nuorten tapahtumia, kirjailijavierailuita ja kirjavinkkauksia sekä työntekijöiden kokouksia. Osa tapahtumista on jo kirjastojen vakiintunutta toimintaa, mutta osa oli mahdollista vain hankeavustuksen turvin. Hankeavustusta käytettiin mm. Hupalan kirjailijakummin Inkeri Karvosen satutuokiovierailuihin sekä Sari Peltoniemen kirjailijavierailuun kuudella koululla. Kokkolan alueella (Kokkola, Kälviä) erityisesti kirjavinkkaus työllisti, esimerkiksi vuonna 2013 vinkkausta kuuli n. 1070 henkilöä. Vinkkausta tarjottiin erityisesti 3.- ja 8.-luokkalaisille. Kirjavinkkaus aloitettiin Toholammilla kirjaston oman henkilökunnan voimin, ja vuoden 2013 aikana vinkkausta tarjottiin yhteensä 627 oppilaalle tai muille ryhmille. Toholammin vinkkarit saivat apua ja vinkkejä vinkkaukseen Hupala-ryhmän kokoontumisista. Kannuksessakin kirjavinkattiin yhteensä n. 320 oppilaalle, eli vinkkaustoiminta on maakunnassa lisääntynyt huomattavasti.

Anders-kirjastojen verkkokirjaston lasten- ja nuorten osioista vastaa Hupala-tiimi, ja sisällöntuotantoa tehdään yhteisvoimin eri kirjastojen kesken, suunnitteluun ja artikkelien kirjoittamiseen osallistuvat lähinnä Hupala- ryhmän jäsenet.

Itse hanke ei toteutunut aivan suunnitelmien mukaan, sillä toiminta keskittyi lähinnä Kokkolan alueelle. Alueella on paljon pieniä kirjastoja, joissa on vähän työntekijöitä, ja niistä on hankala lähteä kauemmas. Toisaalta Kokkolassakaan ei ole lastenkirjastotyöntekijöitä, jotka pystyisivät irrottautumaan muualle, sillä kouluja on Kokkolassa paljon. Tutustumismatka Etelä-Suomen kirjastoihin ei aikatauluongelmien vuoksi onnistunut. Tosin osa Hupala-työryhmän jäsenistä kävi Tampereella Lastenkirjainstituutin seminaarissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana tavoitettiin suuri määrä lapsia ja nuoria, mutta jatkossa alueellisen lastenkirjastotyön kehittäminen vaatisi ehdottomasti projektityöntekijän, joka pystyisi työskentelemään eri paikoissa kokoaikaisesti. Nyt tämäntyyppiselle hankkeelle laajemmalla alueella ei liiennyt aikaa tarpeeksi.

Aloituspäivämäärä : 
31/01/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 646
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 146
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 887
Oma rahoitus yhteensä: 
€887
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
3henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
121kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 268henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€4 000
 
okm
avi