Huutava pula 2
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Tyrnävän kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Meijerikatu 3
91800
Kirjaston puhelin : 
0503168775
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@tyrnava.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tyrna
Y-tunnus : 
0190140-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Nikola
Puhelin : 
0444971240
Sähköposti : 
ritva.nikola@tyrnava.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston ja koulujen monipuolisten lukutaitojen edistämiseksi tehtävän yhteistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistavaan kartoitukseen osallistuneiden määrä

Lukutaitoja edistävien tapahtumien ja niihin osallistujien määrät

Ryhmäkäyntien määrät

Koulutuspäivien määrä

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma

Huutava pula –hankkeen avulla solmittujen yhteistyökuvioiden sekä kirjaston lasten- ja nuortenkirjastotyön ja lukutaitojen sekä lukuharrastuksen edistäminen vaativat vakiinnuttamista. Hankkeessa kirjaston ja koulun yhteistyötä laajennetaan yläkouluun. 

Hankkeessa 

  1. Hankkeen aluksi osallistetaan oppilaita ja opettajia pohtimaan lukemisen merkitystä ja kirjaston ja koulun yhteistyön mahdollisuuksia.

  2. Testataan osallistamisen kautta syntyneitä lukemista ja lukutaitoja edistäviä tapahtumia ja toimintamuotoja kirjastossa ja kouluilla. Vakiinnutetaan hyviä käytänteitä mm. kirjaamalla ne OPS:n kulttuurikasvatussuunnitelma-liitteeseen.

  3. Laajennetaan kirjaston henkilöstön mediakasvatus-, kirjavinkkaus- ja tapahtumaosaamista kouluttautumalla.

 Hankkeen teema on Lukemista ja lukutaitoja edistävä kirjasto. Toiminnan vakiinnuttaminen on myös palvelujen kehittämistä, jossa vakiinnutetaan yhteistyössä lasten ja nuorten kirjastopalveluja hyvinvoinnin ja lukutaitojen edistämiseksi. Hankkeen kesto on 12 kk. Haettava rahoitus koostuu lasten- ja nuortenkirjastotyöhön erikoistuneen henkilön palkasta, matkakuluista, oppilaiden ja opettajien osallistamisen ja osin tapahtumien järjestämisen aiheuttamista kuluista. Omarahoitus koostuu kirjaston henkilöstön hankkeeseen osallistamiskuluista ja johtamiskuluista, kouluttautumis- ja matkakuluista ja osin tapahtumien järjestämisen aiheuttamista kuluista.
Yhteistyökumppanin rahoitusosuutena on luokanopettajan kuukauden palkka, joka on jaettu noin 1 vko /koulu.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sari Arponen, Temmeksen kirjasto

Jani Alakangas, Kirkkomännikön koulu

Jaakko Niskanen, Kuulammen koulu

Marko Oinas, Markkuun koulu

Tuula Törmikoski, Temmeksen koulu

Antti Yrttiaho, Murron koulu

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Aiemmat hankkeet: 

Huutava pula (vuoden 2016 AVI-hanke)

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€36 254
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 405
Budjetti euroissa yhteensä: 
€43 659
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.