Huutava pula 2
År 2017 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Tyrnävän kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Meijerikatu 3
91800
Bibliotekets telefonnummer : 
0503168775
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tyrnava.fi
ISIL-kod : 
FI-Tyrna
FO-nummer : 
0190140-9
Ansvarsperson : 
Ritva Nikola
Telefonnummer : 
0444971240
E-post : 
ritva.nikola@tyrnava.fi
Projektets målsättning: 

Kirjaston ja koulujen monipuolisten lukutaitojen edistämiseksi tehtävän yhteistyön toimintatapojen vakiinnuttaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Osallistavaan kartoitukseen osallistuneiden määrä

Lukutaitoja edistävien tapahtumien ja niihin osallistujien määrät

Ryhmäkäyntien määrät

Koulutuspäivien määrä

Projektbeskrivning : 

Toimintasuunnitelma

Huutava pula –hankkeen avulla solmittujen yhteistyökuvioiden sekä kirjaston lasten- ja nuortenkirjastotyön ja lukutaitojen sekä lukuharrastuksen edistäminen vaativat vakiinnuttamista. Hankkeessa kirjaston ja koulun yhteistyötä laajennetaan yläkouluun. 

Hankkeessa 

  1. Hankkeen aluksi osallistetaan oppilaita ja opettajia pohtimaan lukemisen merkitystä ja kirjaston ja koulun yhteistyön mahdollisuuksia.

  2. Testataan osallistamisen kautta syntyneitä lukemista ja lukutaitoja edistäviä tapahtumia ja toimintamuotoja kirjastossa ja kouluilla. Vakiinnutetaan hyviä käytänteitä mm. kirjaamalla ne OPS:n kulttuurikasvatussuunnitelma-liitteeseen.

  3. Laajennetaan kirjaston henkilöstön mediakasvatus-, kirjavinkkaus- ja tapahtumaosaamista kouluttautumalla.

 Hankkeen teema on Lukemista ja lukutaitoja edistävä kirjasto. Toiminnan vakiinnuttaminen on myös palvelujen kehittämistä, jossa vakiinnutetaan yhteistyössä lasten ja nuorten kirjastopalveluja hyvinvoinnin ja lukutaitojen edistämiseksi. Hankkeen kesto on 12 kk. Haettava rahoitus koostuu lasten- ja nuortenkirjastotyöhön erikoistuneen henkilön palkasta, matkakuluista, oppilaiden ja opettajien osallistamisen ja osin tapahtumien järjestämisen aiheuttamista kuluista. Omarahoitus koostuu kirjaston henkilöstön hankkeeseen osallistamiskuluista ja johtamiskuluista, kouluttautumis- ja matkakuluista ja osin tapahtumien järjestämisen aiheuttamista kuluista.
Yhteistyökumppanin rahoitusosuutena on luokanopettajan kuukauden palkka, joka on jaettu noin 1 vko /koulu.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Sari Arponen, Temmeksen kirjasto

Jani Alakangas, Kirkkomännikön koulu

Jaakko Niskanen, Kuulammen koulu

Marko Oinas, Markkuun koulu

Tuula Törmikoski, Temmeksen koulu

Antti Yrttiaho, Murron koulu

sähköpostit: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi

Tidigare projekt: 

Huutava pula (vuoden 2016 AVI-hanke)

Projektet börjar : 
01/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€36 254
Egen finansiering: 
€7 405
Budget sammanlagt: 
€43 659
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.