Huutava pula
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tyrnävän kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Meijerikatu 3
91800
Bibliotekets telefonnummer : 
050 3168 775
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tyrnava.fi
ISIL-kod : 
FI-Tyrna
FO-nummer : 
0190140-9
Ansvarsperson : 
Arja Pullinen
Telefonnummer : 
044 4971 240
E-post : 
arja.pullinen@tyrnava.fi
Projektets målsättning: 

Selvittää, mitä lasten ja nuorten kirjastotyö Tyrnävän kunnassa voisi olla.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

-tapahtumien määrä ja kävijämäärät

-koulutusten määrä ja kävijämäärät

-palaute

Projektbeskrivning : 

Tyrnävän kirjastolla on huutava pula omalle lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevälle henkilölle. Lapsia ja nuoria on paljon ja heidän joukossa myös ei-lukevia runsaasti. Nykyisellä henkilökunnan määrällä emme pysty tarjoamaan esimerkiksi kirjavinkkausta juuri laisinkaan, ja juuri sitä toivotaan eniten erityisesti opettajien taholta. Emme ole onnistuneet saamaan, vuosikausien pyynnöistä huolimatta, työntekijää kirjastoon lapsia ja nuoria varten. Saisimme enemmän lapsia ja nuoria lukemaan ja kiinnostumaan kirjoista kun saisimme asialle 'kasvot.' Tämä virkailija kävisi kouluissa sekä esim. vanhempain illoissa ym. tilaisuuksissa kertomassa kirjoista sekä vinkkaamassa. Haluamme tuoda esiin minkälaista lasten- ja nuortenkirjastotyö parhaimmillaan on ja minkälaisia vaikutuksia sillä on, ts. herättää myös päättäjät näkemään asian tärkeyden. Viime aikoina on paljon puhuttu myös lasten sanavarastojen suppeudesta. Lisäksi on suunnattoman tärkeää lasten ja vanhempien yhdessä olo kirjojen parissa. Budjetin omarahoitusosuudessa oman virkailijan 2 kk palkka, yhteistyökumppanin rahoitusosuudessa luokanopettajan kuukauden palkka, joka on jaettu 1 viikko / alakoulu. Anomme AVI:lta hankerahaa 12 kk ajaksi lastenkirjastotyöhön erikoistuneen virkailijan palkkaamiseksi.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Sari Arponen, Temmeksen kirjasto, p. 050 3168 776 Jani Alakangas, Kirkkomännikön koulu, p. 044 497 1238 Marko Oinas, Markkuun koulu, p. 044 497 1060 Tuula Törmikoski, Temmeksen koulu, p. 044 497 1001 Antti Yrttiaho, Murron koulu, p. 044 497 1002

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Huutava pula –hankkeen kohderyhmänä olivat alle kouluikäiset lapset ja alakouluikäiset lapset.

Alle kouluikäisistä lapsista hankkeessa keskityttiin perhepäivähoitajiin ja heillä hoidossa oleviin lapsiin. Perhepäivähoitajille ja lapsille järjestettiin Myllykirjastossa 10.11.16 Hertan aamupäivä, jossa vieraili Hertta-kirjojen kirjoittaja Niina Grönholm ja Hertta. Ohjelmassa oli Hertan aamujumppa, halihetki, satuhetki sekä piirustuskuvien väritystä. Kaikille perhepäivähoitajille lahjoitettiin kirjakassit, joissa oli luettavaa alle kouluikäisille lapsille. Lisäksi kassissa oli hanketyöntekijän tekemä esite perhepäivähoitajille lukemisen tärkeydestä, kirjavinkkejä sekä vinkkejä kirjojen ottamisesta mukaan hoitopäivään. Myös hoitolasten vanhemmille oli oma esitteensä ääneen lukemisen tärkeydestä.  Tapahtumassa oli mukana 60 lasta ja 16 hoitajaa.

Hertan aamupäivän jälkeen pyörähti käyntiin täysin uusi perhepäivähoitajille suunnattu palvelu, perhepäivähoitajien tiistai. Kirjasto tarjoaa kerran kuukaudessa tiistaisin perhepäivähoitajille mahdollisuuden kokoontua lapsineen kirjastossa aamupäivällä klo 9.30.-11. Muutaman kerran kaudessa kirjasto järjestää aamupäivän aikana toimintaa, esimerkiksi satuhetken, mutta ennen kaikkea kirjasto tarjoaa tilat hoitajille ja lapsille. Toiminnan tavoitteena on tehdä kirjastoa ja kirjaston palveluita tutuiksi hoitajille ja lapsille, innostaa hoitajia lainaamaan ja lukemaan lapsille sekä tarjota perhepäivähoitajille mahdollisuus kiireettömään kirjastokäyntiin. Tärkeää on myös se, että hoitajat pääsevät tapaamaan toisiaan ja saavat samalla vertaistukea. Perhepäivähoitajien tiistaissa kävi yhteensä kevään 2017 aikana 71 lasta ja 20 hoitajaa. Perhepäivähoitajat toivoivat toiminnan jatkuvan myös hankkeen jälkeen.

Toinen täysin uusi toimintamuoto, joka Huutava pula –hankkeen aikana kehitettiin ja otettiin käyttöön, on Lue lapselle –toiminta yhteistyössä neuvolan kanssa. Kaikille neuvolan laajassa nelivuotistarkastuksessa käyville vanhemmille ja lapsille jaetaan Lukukeskuksen tekemä Lue lapselle –tietopaketti lukemisesta sekä lukumitta. Materiaalin mukana jaetaan myös kirjaston lukubingo. Kun lapsi saa bingon, arvontaosan voi palauttaa kirjastoon. Kirja-arvonta on kaksi kertaa vuodessa kesäkuussa ja joulukuussa. Neuvolan kanssa tehtävän yhteistyön kautta kirjasto pystyy tavoittamaan kaikki nelivuotiaat lapset vanhempineen, myös ne, jotka eivät käy päiväkodeissa tai kerhoissa. Lue lapselle –toiminta suunniteltiin yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja puheterapeutin kanssa.

Alakouluikäisille lapsille ja opettajille tarjottiin hankkeen aikana kirjavinkkausta ja erilaisia ryhmäkäyntejä kirjastossa. Hanketyöntekijä vinkkasi luettavaa kaikille Tyrnävän 2.- ja 5. –luokkalaisille lapsille. Myös osa 3. luokista ehdittiin vinkata. Pienet kyläkoulut (Markkuu 1.-4. –luokat, Temmes 1.-6. –luokat) vinkattiin kokonaan. Vinkkauksia pidettiin yhteensä 24 ryhmälle, oppilaita näissä ryhmissä oli yhteensä 466, aikuisia 26. Erilaisia kirjastonkäytönopetuksia ja kirjastovierailuja järjestettiin yhteensä 16 ryhmälle. Näissä ryhmissä oli yhteensä 269 lasta ja 29 aikuista. Kirjastovierailut olivat ekaluokkalaisten ensimmäisiä kirjastovierailuja, kirjastonkäytönopetuksia ja kirjaston, kirjastotilan historian sekä kirjastopalveluiden esittelykierroksia.

Tapahtumia hankkeen aikana järjestettiin useita (18 eri tapahtumaa). Yhteensä tapahtumissa oli kävijöitä 771 lasta ja 216 aikuista.

Lokakuun alussa 4.10.16 järjestettiin Heppahöperöilta, jossa ohjelmassa oli ponitalutusrata, kirjanmerkkien askartelua ja hevosaiheinen luento lapsille. Osallistujia näissä tapahtumissa oli yhteensä 110 lasta ja 25 aikuista.

Joulukuussa 2016 Myllykirjastossa etsittiin Jouluseikkailussa Puikula-tonttua ja kadonneita pipareita. Jouluseikkailussa edettiin rastilta rastille ja etsittiin Puikula-tonttua ja kadonneita pipareita. Suunnistus lähti kirjaston ulkoikkunoilta, joihin oli somistettu jouluikkunat ja tarinan alku. Suunnistus kiersi vihjeiden avulla rastilta toiselle kirjastotilassa. Tarinassa käytiin läpi Myllykirjaston historiaa jouluisessa kääreessä. Jouluseikkailuun tutustui paljon päiväkotiryhmiä ja lapsiperheitä. Palaute oli pääosin hyvin positiivista ja kävijöitä oli runsaasti. Jouluseikkailun avajaisissa kävijöitä oli 60 lasta ja 10 aikuista. Itse Jouluseikkailussa kävi noin 410 lasta, 140 aikuista.

Mediataitoviikolla 6.-12.2.17 alakouluille (3.-6. luokkalaiset) tarjottiin mahdollisuutta osallistua uutisparisuunnistukseen. Uutisparit valmisti Kuulammen yläkoululaiset äidinkielen tunnilla ja suunnistuksen suunnitteli ja kokosi hanketyöntekijä. Uutisparisuunnistus kierrettiin kirjastossa. Suunnistuksen kävi kiertämässä kaksi luokkaa, yhteensä 41 oppilasta ja 2 opettajaa.

Lukuviikolla 17.-23.4.17 kirjastossa oli poistokirja-askartelupiste, jossa sai askarrella omatoimisesti siilejä sekä tietokilpailu. Lukuviikolla järjestettiin ensimmäistä kertaa myös 4.-6. –luokkalaisille suunnattu Yökirjasto 21.-22.4. klo 18.30.-10.00 yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Yökirjaston aikana esiteltiin lempikirjoja, juteltiin lukemisesta, tehtiin poistokirjarunoutta, leikittiin piilosta ja valmistettiin yöpalaa. Yön pimetessä lapset suunnistivat pimeässä kirjastossa ja suorittivat yökirjastosuunnistuksen taskulamppujen valossa. Yöllä kihistiin ja nukuttiin (vain vähän). Aamulla valmistettiin aamupalaa, annettiin palautetta yökirjastosta ja jaettiin kunniakirjat. Mukana Yökirjastossa oli 19 lasta, 3 ohjaajaa. Lapsilta kerätyn palautteen mukaan Yökirjasto oli aivan huippu juttu. Parasta oli piilosen leikkiminen ja yökirjastosuunnistus pimeässä. Ainut huono puoli oli osallistujien mielestä se, että Yökirjasto oli vain yhden yön mittainen.

Huutava pula –hankkeen aikana suunniteltiin myös lasten kesälukukampanja kaikille OUTI-kirjastoille. Kesälukukampanja alkoi 1.6. ja jatkuu 31.8. asti. Kesälukukampanjan teemana ovat kirja-ahmatit, joita kerätään OUTI-kirjastojen seinille. Kesälukukampanjaan saatiin kuvitus Suuren lukuseikkailun kautta. Kesälukukampanjan suunnitteli Tyrnävän Huutava pula –hankkeen hanketyöntekijä yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston informaatikon kanssa.

Webbsidor, publikationer och material: 

-Lehtijutut Rantalakeudessa 16.11.16: ”Kirjat opettavat empatiaa ja antavat tietoa. Perhepäivähoitajia kannustettiin lukemaan lapsille” ja ”Yhdeksän vuotta Herttaa. Niina Grönholmista tuli kirjailija ja sisällöntuottaja sattumien kautta”.

-Radio Pooki 8.12.16 haastatteli kirjasto- ja kulttuurijohtajaa kirjastossa. Jutussa tuotiin esiin myös Huutava pula –hanke.

-Lehtijuttu Rantalakeudessa 26.4.17: ”Yökirjastossa yritettiin törmätä kummitukseen”

-Hankkeen aikana tehtiin lukemisen tärkeydestä materiaalipaketit ensimmäisen kirjastokortin ottavan lapsen vanhemmille, perhepäivähoitajille, perhepäivähoitajilla hoidossa olevien lasten vanhemmille ja vanhemmille, jotka hakevat vauvalleen kirjastosta vauvakirjan.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Pyysimme hankkeen lopuksi palautetta nettikyselyn avulla varhaiskasvatuksen henkilökunnalta ja opettajilta. Saimme hankkeen aikana myös paljon suoraa palautetta tapahtumien ja muun toiminnan jälkeen.

Varhaiskasvatuksen puolella tärkeänä nähtiin mahdollisuus päästä vierailemaan kirjastossa aukioloaikojen ulkopuolella. Myös satuhetket ja kirjaston tekemä työ lukemisen edistämiseksi nähtiin tärkeäksi.

Opettajat pitivät kirjavinkkausta hyvin tärkeänä, koska vinkkaus innosti lapsia lukemiseen, houkutteli heikompia lukijoita tarttumaan kirjaan ja helpotti lapsia löytämään lukemista. Kirjavinkkaus myös esitteli uusia kirjoja sekä antoi vinkkejä opettajan omaan työhön. Hanketyöntekijä sai hankkeen aikana paljon suoraa palautetta opettajilta kirjavinkkausten jälkeen. Vinkkaus on opettajien mukaan hyvin tärkeä kirjaston palvelu, jonka toivottaisiin jatkuvan ja olevan säännöllistä. Kyselyssä ja muussa opettajilta saadussa palautteessa nousee esiin myös tarve lukudiplomitoiminnalle.

Olemme saaneet myös palautetta, että kirjasto on näkynyt positiivisesti Facebookissa ja muissa medioissa viimeisen vuoden aikana.

Fortsatta åtgärder: 

Hankkeen aikana käynnistetyistä toiminnoista pystytään jatkamaan Perhepäivähoitajien tiistait –toimintaa ja Lue lapselle –toimintaa yhteistyössä neuvolan kanssa. Varhaiskasvatuksen aamupäiväkäyntejä ja luokkien ryhmäkäyntejä järjestetään kirjastolla.

Projektet börjar : 
01/01/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€32 200
Egen finansiering: 
€5 727
Budget sammanlagt: 
€41 349
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€39 751
Egen finansiering: 
€7 050
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€2 212

Statistik:
Utbildningar: 
40kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
790henkilö/person
Antalet evenemang: 
18kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
987henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€30 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.