Hynttyyt yhteen - alueelliset olohuoneet lähipalvelun keskuksina
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06- 325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
358 40 169 4438
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Kuvaus : 

Hankkeen ajatuksena on, että jatkossa kaupunginosiin saataisiin yhteiskäyttöisiä tiloja, ”alueellisia olohuoneita”, joista löytyy sopivaa tekemistä eri asiakasryhmille. Kaupungin strategian mukaan eri toimijoiden yhteistyötä tulee lisätä yli hallintokuntien. Hankkeessa kartoitetaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja yhteisissä tiloissa. Hankkeen tarkoitus on luoda lisäarvoa palveluiden käyttäjille.  

Huutoniemen kirjaston osalta suunnitellaan, että kirjasto- ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä. Kirjastotilat sijaitsevat ala- ja yläkoulujen yhteydessä, alueella on päiväkoteja, aikuisten harrasteryhmät voisivat ottaa tilan ajoittain haltuunsa - mahdollisuuksia on monia laventaa ja leventää yhteistyötä. Tilakustannukset hoidetaan yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Hankkeen erityiskohderyhmänä ovat ala- ja yläkouluikäiset nuoret, joiden päämäärätön istuskelu kirjaston portailla voisi saada mielekkäämpiäkin muotoja.

Hankkeessa haetaan rahoitusta yhteisen olohuonetoiminnan suunnitteluun ja pilotointiin. Kevätkaudella 2016 laaditaan suunnitelma yhteistoiminnasta ja sitä pilotoidaan syys-kevätkaudella 2016-17 Huutoniemen ja Ristinummen alueilla.

Tavoitteena on luoda yhteinen tila, joka sopii monenlaiseen ja monenikäisten käyttöön. Tilankäyttö jaetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, niin, että tila on tehokkaassa käytössä. Esimerkiksi aamupäivisin toimintaa on päivähoito- ja kouluasiakkaille, iltapäivisin ja iltaisin nuorisopalveluiden ja aikuisasiakkaille. Asiakkaiden mielipidettä kuullaan tilojen suunnittelussa ja kalustuksessa ja mahdollisuuksien mukaan kalustusta toteutetaan tuunaus- periaatteella eri-ikäisten tieto-taitoa yhdistämällä. Tilassa tuodaan erilaisia kaupunginpalveluja tutuiksi ja erityisesti kirjastopalveluiden markkinointi on taka-ajatuksena. Kun eri palveluntuottajat kohtaavat, henkilöstön osaaminen laajenee eri toimijoiden näkökulmien yhdistyessä.

Yhteisessä olohuoneessa järjestetään esimerkiksi lukutuokioita, peli-iltoja, elokuvailtoja, askartelu- ja tuunaustapahtumia, pienimuotoisia konsertteja, musiikin editointia, taitopajoja, taide- ja mediakasvatusta eri-ikäisten käyttäjien ideoiden pohjalta.

Toimintamalli arvioidaan ja pyritään vakiinnuttamaan vähitellen koko kaupungin alueelle.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vaasan kaupungin nuorisopalvelut, Kulttuurikeskus, Varhaiskasvatus- ja perusopetus, sosiaalityö- ja perhepalvelut, seurakunta, alueilla toivat yhdistykset
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hankkeessa mukana olevat tahot kartoitetaan suunnitteluvaiheessa.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€35 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€38 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0
 
okm
avi