Hynttyyt yhteen - alueelliset olohuoneet lähipalvelun keskuksina
År 2016 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 235, Kirjastonkatu 13
65100
Bibliotekets telefonnummer : 
06- 325 3533
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-kod : 
FI-Vm
FO-nummer : 
0209602-6
Ansvarsperson : 
Marja Mikola
Telefonnummer : 
358 40 169 4438
E-post : 
marja.mikola@vaasa.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen ajatuksena on, että jatkossa kaupunginosiin saataisiin yhteiskäyttöisiä tiloja, ”alueellisia olohuoneita”, joista löytyy sopivaa tekemistä eri asiakasryhmille. Kaupungin strategian mukaan eri toimijoiden yhteistyötä tulee lisätä yli hallintokuntien. Hankkeessa kartoitetaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja yhteisissä tiloissa. Hankkeen tarkoitus on luoda lisäarvoa palveluiden käyttäjille.  

Huutoniemen kirjaston osalta suunnitellaan, että kirjasto- ja nuorisopalvelut tekevät yhteistyössä asiakaslähtöistä nuorisokasvatus- ja kirjastotyötä. Kirjastotilat sijaitsevat ala- ja yläkoulujen yhteydessä, alueella on päiväkoteja, aikuisten harrasteryhmät voisivat ottaa tilan ajoittain haltuunsa - mahdollisuuksia on monia laventaa ja leventää yhteistyötä. Tilakustannukset hoidetaan yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Hankkeen erityiskohderyhmänä ovat ala- ja yläkouluikäiset nuoret, joiden päämäärätön istuskelu kirjaston portailla voisi saada mielekkäämpiäkin muotoja.

Hankkeessa haetaan rahoitusta yhteisen olohuonetoiminnan suunnitteluun ja pilotointiin. Kevätkaudella 2016 laaditaan suunnitelma yhteistoiminnasta ja sitä pilotoidaan syys-kevätkaudella 2016-17 Huutoniemen ja Ristinummen alueilla.

Tavoitteena on luoda yhteinen tila, joka sopii monenlaiseen ja monenikäisten käyttöön. Tilankäyttö jaetaan asiakkaiden tarpeiden mukaan, niin, että tila on tehokkaassa käytössä. Esimerkiksi aamupäivisin toimintaa on päivähoito- ja kouluasiakkaille, iltapäivisin ja iltaisin nuorisopalveluiden ja aikuisasiakkaille. Asiakkaiden mielipidettä kuullaan tilojen suunnittelussa ja kalustuksessa ja mahdollisuuksien mukaan kalustusta toteutetaan tuunaus- periaatteella eri-ikäisten tieto-taitoa yhdistämällä. Tilassa tuodaan erilaisia kaupunginpalveluja tutuiksi ja erityisesti kirjastopalveluiden markkinointi on taka-ajatuksena. Kun eri palveluntuottajat kohtaavat, henkilöstön osaaminen laajenee eri toimijoiden näkökulmien yhdistyessä.

Yhteisessä olohuoneessa järjestetään esimerkiksi lukutuokioita, peli-iltoja, elokuvailtoja, askartelu- ja tuunaustapahtumia, pienimuotoisia konsertteja, musiikin editointia, taitopajoja, taide- ja mediakasvatusta eri-ikäisten käyttäjien ideoiden pohjalta.

Toimintamalli arvioidaan ja pyritään vakiinnuttamaan vähitellen koko kaupungin alueelle.

Samarbetspartner/s: 
Vaasan kaupungin nuorisopalvelut, Kulttuurikeskus, Varhaiskasvatus- ja perusopetus, sosiaalityö- ja perhepalvelut, seurakunta, alueilla toivat yhdistykset
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hankkeessa mukana olevat tahot kartoitetaan suunnitteluvaiheessa.

Projektet börjar : 
02/05/2016
Projektet avslutas : 
31/12/2017
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€35 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€38 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0