Hyppää verkkomaailmaan - kirjasto apuna arjen verkkoasioinnissa
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Keravan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasikivenkatu 12
04200
Kirjaston puhelin : 
040-3182580
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kerava.fi
ISIL-tunnus : 
FI KERVA
Y-tunnus : 
0127485-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Maija Lehtonen
Puhelin : 
040-3182096
Sähköposti : 
maija.lehtonen@kerava.fi
Kuvaus : 

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on asiakkaiden verkkoasiointi- ja tiedonhallintataitojen sekä mediakasvatuksen edistäminen. Keravan kirjastossa ei ole erillistä tietokoneluokkaa, mutta sen sijaan on useita erikokoisille ryhmille sopivia tiloja, joita voidaan käyttää kannettavien tietokoneiden avulla opetuksessa niin yksittäisille henkilöille kuin isommillekin ryhmille. Riittävä määrä kannettavia tietokoneita mahdollistaa kirjaston eri tilojen käyttämisen opetustiloina.

Toimintasuunnitelma

Haetulla avustuksella hankitaan Keravan kaupunginkirjastoon kannettavia tietokoneita liikkuvaksi opetustilaksi. Niitä käytetään monipuolisesti asiakkaiden tietoteknisten taitojen ja verkko-osaamisen kehittämiseen sekä kirjaston eri yksiköiden kirjastonkäytön opetuksessa sekä mediakasvatuksessa.

Kirjasto järjestää opetusta asiakkaiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi toimisto-ohjelmien, kuvankäsittelyn, sähköpostin ja muun verkkoyhteydenpidon, verkkoasioimisen, sosiaalisen median ja verkkotiedonhaun opetukselle on tarvetta. Verkon tarjoamat yhteydenpidon välineet ovat tärkeitä muun muassa yksin eläville vanhuksille ja kirjaston järjestämä ilmainen opetus madaltaa kynnystä uuden tekniikan käytölle. Internet on myös tärkeä lähde tiedon ja virkistäytymisen hankkimiseen.

Tietotekninen osaaminen on tärkeää myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, sillä esimerkiksi työhakemusten laatiminen vaatii sähköpostin, toimisto-ohjelmien ja eri tiedostomuotojen tuntemista. Verkkoasioinnin hallitseminen helpottaa myös erilaisten tukimahdollisuuksien selvittämistä ja hakemista.

Kirjaston opetustietokoneita hyödynnetään myös lasten ja nuorten kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksessa. Riittävä määrä laitteita mahdollistaa aktiivisemman osallistumisen opetukseen. Laitteet luovat mahdollisuuden myös laajempaan yhteistyöhön koulujen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa mediakasvatuksen opettamisessa.

Kirjaston kannettavat tietokoneet ovat erityisen tarpeellisia alueen asukkaille, joiden on muuten hankala päästä verkkotiedonlähteille sekä niille, jotka eivät vielä osaa käyttää omia laitteitaan hyödyllisesti ja turvallisesti. Tietoteknisten taitojen parantamisella voi olla suuri vaikutus tiedon saamiseen ja arjesta selviämiseen.

Projektin kustannukset

Projektin kustannukset muodostuvat kannettavista tietokoneista (15 kpl) lisälaitteineen ja ohjelmistoineen, WLAN-tukiasemista, henkilökunnan koulutuksesta sekä laitteiden asennuskustannuksista.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjastolle hankittiin 15 kannettavaa tietokonetta koulutuskäyttöön. Palkkasimme IT-alan ammattilaisen opastamaan asiakkaita henkilökohtaisesti mobiililaitteiden ja tietokoneiden käytössä. Projektityöntekijä piti myös luentoja, joiden tarkoituksena oli auttaa ihmisiä arkipäiväisissä tietoteknisissä ongelmissa. Aiheina olivat mm. verkkopankin käyttäminen, viranomaisten verkkopalvelut ja sähköpostitilin luominen. Lapsille ja nuorille järjestettiin myös kertaluontoinen koodauspaja, jossa sai tutustua ammattiohjelmoijan opastuksella ohjelmoinnin alkeisiin.

Asiakkaat saivat projektin myötä syvempää tietoa ja henkilökohtaisempaa tietoteknistä apua kuin kirjaston normaalin tietopalvelun kautta on ollut mahdollista. Opetustilaisuuksien suunnittelussa otettiin huomioon Keravan kirjaston asiakaspalvelussa havaitut asiakkaiden tarpeet. Arkipäivän tietotekniikka-apua tarvitsivat lähinnä vanhemmat asiakkaat, mutta myös nuorille tarjottiin mahdollisuus uusiin näkökulmiin koodauspajan myötä.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankerahoilla ostetut tietokoneet mahdollistivat ryhmäopetusten järjestämisen kirjaston tiloissa ja vastaavia opetuksia voidaan järjestää myös jatkossa. Hankkeen myötä saimme kokemusta tietoteknisten opetustilaisuuksien järjestämisestä ja näimme myös niiden olevan tarpeellisia kirjastomme asiakkaille.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€14 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
10kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
108henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 200
 
okm
avi