Hyppy tuntemattomaan – matkalla ohjelmoinnin maailmaan
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Tohmajärven kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Asemantie 35 a
82600
Bibliotekets telefonnummer : 
0401054111
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tohmajarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-TOHMA
FO-nummer : 
1919717-3
Ansvarsperson : 
Liisa Mäenpää
Telefonnummer : 
0401054110
E-post : 
Liisa.maenpaa@tohmajarvi.fi
Projektets målsättning: 

Tarkoituksena on tuoda ohjelmointi ja koodaus lähemmäksi kirjastomaailmaa yhteistyössä koulujen kanssa uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuen.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Työpajojen ja osallistuneiden määrä.

Projektbeskrivning : 

Tarkoituksena on tuoda ohjelmointi ja koodaus lähemmäksi kirjastomaailmaa yhteistyössä koulujen kanssa uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuen. Hankkeen aikana avataan aihetta ja käsitteitä sekä harjoitellaan tekemistä hyödyntäen ilmaisohjelmia ja kirjastoon hankittuja aineistoja. Hankkeessa ohjelmointiajattelu lähtee päiväkoti-ikäisistä jatkuen alakoululaisiin. Pelien kautta siitä muodostuu mukavaa yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä niin kavereiden kuin aikuisten kanssa. Myös henkilökunnan osaaminen laajenee. Hankkeen aikana työpajoissa toteutuneita tuotoksia esitellään eri muodoissa, eri tiloissa ja eri kokoonpanoissa. Ajatuksena on, että työpajoja voisi myös jatkossakin toteuttaa kirjaston, koulun tai päiväkodin oman henkilökunnan voimin.

Hankkeeseen palkataan työntekijä 6 kuukauden ajaksi.

1. kuukausi: Hankkeen suunnittelu, aikataulutus ja tiedotus, 2. kuukausi: Henkilökunnan harjoitustyöpajat, 3. kuukausi: Työpajojen suunnittelu eri ikäryhmille, 4-5. kuukausi: Työpajojen toteutus, 6. kuukausi: loppuarviointi ja jatkotyöpajojen suunnittelu.

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Tarkoituksena oli tuoda ohjelmointi ja koodaus lähemmäksi kirjastomaailmaa yhteistyössä koulujen kanssa uuteen opetussuunnitelmaan pohjautuen.  Hankkeen aluksi toteutettiin työpajoja kirjaston henkilökunnalle, joka tutustui aiheeseen pienessä ryhmässä harjoitellen koodauksen perusteita. Lähikontaktissa oli helppo keskustella ja saada neuvoja alan ammattilaiselta. Sen jälkeen työpajat suunnattiin alakoululaisille. Kohderyhmäksi valittiin 3- ja 4-luokkalaiset ja kyläkouluissa 4-6-luokkalaiset. Hankkeen aikana avattiin aihetta ja käsitteitä sekä harjoiteltiin koodausta hyödyntäen ilmaisohjelmia ja kirjastoon hankittuja aineistoja. Koululaiset olivat innostuneita pelilliseen tekemiseen ja ongelmanratkaisuun. Myös opettajia aihe kiinnosti ja kun tieto työpajoista levisi, niin koulusta tuli lisätoiveita saada opetusta heillekin.

 

 

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Koodauksen perusteet ja periaatteet tulivat tutummaksi ja aihe omalla tavallaan arkipäiväistyi. Koodamista tapahtuu jo nyt arjessa huomaamatta esimerkiksi erilaisena ongelmanratkaisuna, mutta tulevaisuudessa vieläkin enemmän. Hanke avarsi ymmärrystä näkemään ympäröivää maailmaa. Ohjelmoinnin hyödyntäminen opetuksessa ja osaamisen taso vaihtelevat  kouluissa, joten hankkeelle oli selvää kysyntää. Kouluaikaan sijoittuen työpajat tavoittivat ikäluokkansa kaikki oppilaat. Opettajat saivat vahvistusta osaamiseensa ja lähteitä sen kartuttamiseen.

Hankkeen aikana tuli esiin useita ongelmia, jotka liittyivät pääasiassa siihen, että ammattitaitoista osaajaa oli erittäin vaikea saada, kun välimatkat ovat pitkiä. Koulusta toiseen siirtymiseen vie myös oman aikansa. Koulupäivien pituus vaikuttaa siihen, ettei saman päivän aikana ehdi olemaan kovinkaan montaa työpajaa. Lisäksi kohdallemme sattui useita peruuntumisia hanketyöntekijöiden hankinnassa. Ilman näitä kompastuskiviä olisimme saaneet hankkeesta enemmän irti.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston henkilökunnalle suunnatuissa opetustuokioissa ymmärrys kasvoi, mutta aiheeseen pitäisi perehtyä enemmän, jotta tietoa voisi varsinaisesti jakaa. Aihe vaatii vielä omehtoista tiedon lisäämistä. Hankkeen aikana hankittuja Lego-robotteja tulemme jatkossa hyödyntämään kirjaston tapahtumissa ja myös siinä yhteistyö opettajien kanssa on tärkeää.

Projektet börjar : 
03/04/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 000
Egen finansiering: 
€2 700
Budget sammanlagt: 
€14 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 984
Egen finansiering: 
€983
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
194henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€5 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017