"Hyvä kiertää Vesannolla"
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Valokuutio Vesannon yössä, kuva Arto Lahtinen
Vesannon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 13
72300
Kirjaston puhelin : 
050 3879968
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vesanto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ves
Y-tunnus : 
017 37 87-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Jäntti
Puhelin : 
050 3879968
Sähköposti : 
sirpa.jantti@vesanto.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena oli levittää hyvää mieltä ja oloa kuntalaisten keskuudessa ilman minkäänlaisia rajoitteita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Tavoitteen toteutumisen seurantamittareina pidimme ensisijaisesti saatua palautetta sekä itse tilaisuudessa että sen jälkeen.

Kuvaus : 

Kirjaston ja nuorisotoimen yhdessä järjestämä tapahtuma kaikille vesantolaisille. Tapahtuman tavoitteena on ylläpitää ja tuoda esille vesantolaista taide- ja kulttuuritarjontaa, kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tukea kunnan elinvoimaisuutta. Yksittäisen kuntalaisen syrjään vetäytyminen ja väsyminen ovat olemassa olevia ongelmia, joita pyrimme tämänkaltaisella toiminnalla vähentämään.

Vesanto on pieni kunta Pohjois-Savossa, joka taistelee yhä vähenevien palveluiden, aktiviteettien ja harrastusmahdollisuuksien kanssa. Kunnasta löytyy monenlaista osaamista ja taitoa, mutta mahdollisuudet tuoda tuo taito esiin syrjäkyliltä kaikkien tavoitettavaksi on aika haasteellista.

Kunnan elinvoiman ja kuntalaisten vireyden ylläpitämiseksi olemme suunnitelleet eräänlaista "anna hyvän kiertää" -tapahtumaa, missä kokoamme kunnan keskukseen tapahtuman, jossa olisi läsnä taide ja osaaminen mahdollisimman monessa muodossa. Pimenevässä syksyisessä illassa erilaiset valotaideteokset, taulut, maalaukset, nuorisokulttuuri, musiikki- ja runoesitykset, käsityötaidot, ja vesantolaisen osaamisen koko kirjo tulisivat esiin tapahtumassa, jossa olisi tärkeämpää antaa omastaan, kuin saada. Eräänlaiset aineettomat markkinat, jossa hymy, positiivisuus ja ystävällisyys olisi täysin riittävä valuutta. Pikkupurtavasta, kahvituksista yms. aiheutuvista kuluista vastaisivat tapahtuman järjestävät työmuodot: kirjasto/kulttuuritoimi, nuorisotoimi ja etsivä nuorisotyö.

Paikallisen liikennöitsijän kanssa olemme suunnittelemassa kuljetusmahdollisuuksia sivukyliltä tapahtumaan ja takaisin, sillä kunnassa ei ole julkista liikennöintiä, jolla tapahtumaan pääsisi. Tällä tavoin saisimme tarjottua kaikille halukkaille mahdollisuuden tulla mukaan.

Tapahtumaa varten olisi tärkeää saada hankittua iso, yhtenäinen katettu kokoontumistila yleisölle ja esityksille. Tällaista kunnasta ei tällä hetkellä löydy. Hankkeen avustus mahdollistaisi teltan hankinnan.

Ammattitaito ja tahtotila meillä kunnassa on jo vahvasti läsnä, mutta riittävien puitteiden saaminen mahdollistaisi sen, että kyseinen tapahtuma voitaisiin toteuttaa - ei pelkästään nyt - vaan myös jatkossa, vaikkapa vuosittain.

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Vesannon kunta: nuorisotoimi, Etsivä nuorisotyö, Työpaja
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Vesannon kunta, nuorisotoimi
Etsivä nuorisotyö
Työpaja
Kolmannen sektorin toimijat
Koulu

Aiemmat hankkeet: 

Kirjava-hanke v. 2014-2015

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli levittää hyvää mieltä ja oloa kuntalaisten keskuudessa ilman minkäänlaisia rajoitteita. Tarkoituksena oli osallistaa kuntalaisia sekä tarjoamaan osaamistaan ja erityislahjojaan, että nauttimaan heille tarjotuista palveluista ilman ikään, sukupuoleen, taloudelliseen tai sosiaaliseen tilanteeseen tai asemaan liittyviä rajoitteita.
Tapahtuma järjestettiin Vesannon urheilukentällä ja vaikka keli oli kylmä ja sateinen, oli se silti mielestämme erittäin hyvin onnistunut tavoittaen yli 300 osallistujaa, joka on Vesannon mittakaavassa aika mukava määrä.
Keräsimme yhteen useita hyvinvointi-, kulttuuri-, taide- yms. palveluiden tuottajia, joista osa lähti mukaan talkoohengellä ja osalle tarjottiin kulukorvaukset ajatuksella, että kuntalaiselle ja tapahtumaan osallistuvalle mikään tapahtumassa ei maksa mitään, oli sitten kyseessä kahvit, räiskäleet, hartiahieronta, musiikkielämykset tai mikä tahansa tapahtuman tarjonnassa.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mielestämme onnistuimme erinomaisesti siinä, mitä lähdimme hakemaan. Halusimme osoittaa, että paikkakunnalta löytyy osaamista ja intoa  ja aitoa halua antaa omastaan jotain eteenpäin, oli se sitten jotain konkreettista, käsin kosketeltavaa tai sitten jotain kokemuksellista tai elämyksellistä. Tavoitteen toteutumisen seurantamittareina pidimme ensisijaisesti saatua palautetta sekä itse tilaisuudessa, että sen jälkeen. Lisäksi sitä, miten hyvin tila ja puitteet toimivat, miten kustannukset pysyivät hallinnassa, miten tilaisuuden suunnittelu onnistui sekä sitä, miten tapahtuma ja sen fyysiset rakenteet onnistuttiin toteuttamaan käytössä olleella porukalla. Mielestämme nämäkin kaikki onnistuivat erinomaisesti.

Jatkotoimenpiteet: 

Tulevaisuudessa tulemme järjestämään tapahtuman säännöllisesti aina syksyisin ja suunnittelemme sen siten, että onnistumme siinä omien käyttömäärärahojen puitteissa. Tapahtuma tullaan edelleen pitämään saman sisältöisenä ja jatkossakin sillä periaatteella, ettei mikään maksa osallistujalle itselle mitään. Toivomme tämän tapahtuman jatkossakin motivoivan ihmisiä hyvän tekemiseen ja eteenpäin antamiseen niin, että siitä tulisi yhä enemmän osa ihmisten omaa toimintakulttuuria jokapäiväisessä elämässä.

Aloituspäivämäärä : 
02/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 713
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€435

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
300henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää kalusteiden hankintaan. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi