Hyvä paha Wikipedia: Nilsiän yläkoululaisten tiedonhakutaidot ajantasalle verkkoympäristössä
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Nilsiän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Ukko-Paavontie 5
73300
Kirjaston puhelin : 
0447482358
Kirjaston sähköposti : 
nilsia.kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Nilsi
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Koistinen
Puhelin : 
0447482355
Sähköposti : 
minna.alina.koistinen@kuopio.fi
Kuvaus : 

Tavoite:

Nilsiän yläkoululaiset oppivat hakemaan luotettavaa ammatillista ja tieteellistä - ei-viihteellistä - tietoa verkkoympäristössä esim. historian, äidinkielen ja maantiedon oppimistehtäviä varten.

Toteutus:

Nilsiän lähikirjaston kirjastovirkailija yhteistyössä aluekirjastonjohtajan kanssa hankkii tiedonhaun koulutuksen, esim. informaatikolta maakuntakirjastosta, ammattikorkeakoulukirjastosta tai yliopistokirjastosta. Informaatikko pitää ryhmäkohtaisesti yläkoululaisille tiedonhaun kahden oppitunnin kestoisen opetuksen, joka on integroitu opiskeltavan oppiaineen opetukseen ja jossa oppilaat oppivat hakemaan tietoa ammatillisista ja tieteellisistä verkkotiedonlähteistä oppimistehtäväänsä varten ja arvioimaan verkkotiedonlähteiden luotettavuutta.

Toteutetaan yhteistyössä Nilsiän yläkoulun aineenopettajien kanssa.

Kulut:

  • Kouluttajan palkkiot                              3000 €
  • Matkakulut                                                500 €
  • Toimistotarvikkeet                                 50 €
  • Puhelinkulut                                             100 €

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

kaupunginkirjaston tai tieteellisen kirjaston informaatikko, Nilsiän yläkoulun aineenopettajat, Nilsiän yläkoululaiset, kirjastovirkailija, aluekirjastonjohtaja

Aiemmat hankkeet: 

Kimpasta kumppanuuteen? Juankosken, Kaavin, Nilsiän, Rautavaaran ja Tuusniemen kirjastoyhteistyöselvitys. 2011.

Sanataidetyöpaja yläkoululaisille. 2012

Digitointitilan perustaminen. 2013

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Lehtiartikkeli: Wikipedia nettinatiivien syynissä. Nettinatiivit tiedon lähteillä. Pitäjäläinen 9.9.2013

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hyvä paha Wikipedia: Nilsiän yläkoululaisten tiedonhakutaidot ajan tasalle verkkoympäristössä –hankkeen (HKI0010) toteuttivat yhteistyössä Nilsiän lähikirjasto osana Kuopion kaupunginkirjastoa ja Nilsiän yhtenäiskoulu.

Hankkeen toteutus alkoi toukokuussa 2013, kun Koillis-Savon aluekirjastonjohtaja Minna Koistisen laatimien tarjouspyyntöjen vastaukseksi saatu Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten tarjous johti koulutussopimukseen.

 

Toukokuussa 2013 pidetyssä suunnittelupalaverissa Koillis-Savon aluekirjastonjohtaja Minna Koistinen sekä Nilsiän yhtenäiskoulun äidinkielenopettajat Maria Korkalainen ja Aira Hirvonen ja tietotekniikkaopettaja Anna-Maija Tiilikainen ideoivat Nilsiän yhtenäiskoululle tiedonhaun teemapäivät. Hankkeen toteuttamisajankohtia sääteli ratkaisevasti yläkoulun lukukausien aikataulut.

 

Nilsiän yhtenäiskoulun opettajat Maria Korkalainen, Aira Hirvonen ja Anna-Maija Tiilikainen organisoivat osaltaan Nilsiän yhtenäiskoulun tiloissa yläkoulun vuoden 2013 8. luokkien oppilaille tiedonhaun teemapäivän 5.9.2013.

 

Osana teemapäivää Kuopion kaupunginkirjaston ja Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten koulutussopimuksen mukaisesti Aducaten kouluttaja Maria Röning piti 5.9.2013 Tiedonhakutaidot verkossa - Wikipedia –koulutuksen Nilsiän yhtenäiskoulun tiloissa. Koulutuspäivä koostui yhdestä kaikille 8. luokkalaisille yhteisesti järjestetystä opetustunnista sekä neljästä erillisestä ryhmäharjoitustunnista, joissa kukin neljästä rinnakkaisluokasta teki verkkotiedonhaunharjoituksia tietokoneella kouluttajan ohjauksessa. Ammattitaitoisesta koulutuksesta ja koulutusmateriaalista saatu palaute oli positiivista ja se oli oppilaiden ja opettajien mielestä tarpeellinen, mielekäs ja uutta opettava.

Yläkoulun opetussuunnitelman aikatauluihin sovitettuna Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate järjesti koulutussopimuksen mukaisesti 1. – 2.9.2014 kaksi samansisältöistä koulutuspäivää Nilsiän yhtenäiskoulun 8. luokkalaisille verkkotiedonhausta ja etenkin Wikipediasta. Nämä tiedonhaun teemapäivät yhtenäiskoulun osalta järjestivät opettajat Maria Korkalainen ja Aira Hirvonen. Edellisvuotiseen tapaan koulutuspäivä koostui yhdestä yhteisestä opetustunnista ja neljästä ryhmäkohtaisesta harjoitustunnista. Harjoitustunneilla oppilaat vertailivat hakukoneita, tekivät tiedonhakuja sekä kirjoittivat Wikipediaan. Oppilaiden antama palaute koulutuksesta oli positiivista ja he pitivät sitä mielenkiintoisena sekä opettavaisena. Koulutus toteutettiin ammattitaitoisesti. Itä-Suomen yliopistosta kouluttajana oli projektitutkija Katinka Käyhkö.

Nilsiän lähikirjasto osana Kuopion kaupunginkirjastoa ja Nilsiän yhtenäiskoulu kiittävät hankkeelle myönnetystä rahoituksesta, mikä mahdollisti kahtena lukuvuotena Nilsiän 8. luokkien oppilaiden arkiopiskelua syvällisemmän ja omakohtaisemman perehtymisen kriittiseen verkkotiedonhakuun ammattikouluttajan opastamana.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankeen sekä oppilaiden positiivisten kokemusten innoittamana kirjaston ja koulun jo olemassa olevaa yhteistyötä jatketaan. Tavoitteena on tiedonhakutaitojen opettaminen ja ylläpito yläkoululaisille. Tiedonhaku käsittää verkkotiedonhaun lisäksi myös painetun aineiston käytön. Yhteistyötä tehdään lisäksi sisältöjen avaamisella eli kirjavinkkauksella ja lukemaan kannustamisella. Kirjasto on ympäristönä ei-perinteinen oppimispaikka koululaisille ja se tuo vaihtelua tavalliseen koulupäivään. Tämän vuoksi oppilaiden kirjastokäyntejä pyritään lisäämään sekä innostamaan heitä kirjastonkäyttäjiksi myös vapaa-aikana. Jatkotoimenpiteitä suunnitellaan sekä koulun että kirjaston resurssit huomioiden.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 650
Oma rahoitus yhteensä: 
€100
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€100
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
137henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013