Hyviä uutisia!
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Nurmijärven kirjasto
Nurmijärven kirjasto
Bibliotekets adress : 
Punamullantie 1, PL47
01901
Ansvarsperson : 
Anne Kurppa
Telefonnummer : 
0403172555
E-post : 
anne.kurppa@nurmijärvi.fi
Projektets målsättning: 

Nurmijärven kirjastoissa pidettävä luento- ja keskustelusarja yhteiskuntaa eteenpäin vievistä ilmiöistä, aatteista ja keksinnöistä. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Osallistujamäärillä ja tapahtumien jälkeen kerättävällä palautteella. Myös tapahtumien aikana herännyt keskustelu on osa vaikuttavuutta. Samoin epävirallinen palaute esimerkiksi kirjastojen asiakaspalvelutiskeille.

Projektbeskrivning : 

Hyviä uutisia!

Nurmijärven kirjastoissa pidettävä luento- ja keskustelusarja yhteiskuntaa eteenpäin vievistä ilmiöistä, aatteista ja keksinnöistä. Keskustelutilaisuuksissa tarkastellaan positiivisia ilmiöitä niin ihmismielessä kuin ympäristössämmekin; suunnataan katse tulevaisuuteen, jossa on vielä paljon hyvää – ja jonka voimme itse tehdä hyväksi!
Tämän päivän uutisia leimaavat erilaiset kriisit ja monitahoinen turvattomuus, kaiken vieraan pelko ja vääjäämättömät luonnonkatastrofit. Pelon ilmapiiriä lietsovat uhkakuvat saavat helposti liikaakin kierroksia sosiaalisen median keskusteluissa. Tälle ilmiölle vastavoimana tahdomme nostaa esiin yhteiskunnan eri aloilta vaikuttajia ja kokijoita, joilla on kerrottavanaan hyviä uutisia.
Tarvitsemme positiivisen vaikuttamisen mahdollisuuksia, uskoa hyvään tulevaisuuteen ja hyvään ihmisyyteen. Hyvä uutinen ei ummista kuulijan silmiä yhteiskunnan ongelmilta vaan etsii niihin uudenlaisia ratkaisuja, jotka ovat entistä kestävämmällä pohjalla.
Hyvä uutinen voi olla innovaatio vihreän teknologian alalta, maahanmuuttajan tarina aina lähtömaasta onnistuneeseen kotoutumiseen saakka tai vaikkapa taito saada hankala elämäntilanne hallintaan mindfulnessin avulla.

Hankkeen aikataulu
Kevään 2018 aikana suunnitellaan jokaiselle keskustelukerralle teema, johon etsitään sopiva asiantuntija vierailijaksi.
Keskustelutilaisuuksia järjestetään syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana yhteensä 5 Nurmijärven pääkirjastossa, 5 Klaukkalan kirjastossa ja 3 Rajamäen kirjastossa.
Hankkeen raportointi tehdään vuoden 2019 lopussa.

Projektet börjar : 
01/09/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 550
Egen finansiering: 
€1 300
Budget sammanlagt: 
€5 850
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€4 550