Hyvinvointia kirjastosta
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Uuraisten kunnankirjasto, (Petäjäveden kunnankirjasto)
Kirjaston osoite : 
Topintie 2
41230
Kirjaston puhelin : 
014-2672650
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@uurainen.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Uura
Y-tunnus : 
0177224-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Puntala
Puhelin : 
014-2672651
Sähköposti : 
minna.puntala@uurainen.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjasto mukana kuntalaisten arjessa: Lisätään kirjaston houkuttavuutta ja kokeillaan oheistoimintoja, jotka tuovat mielihyvää ja elämyksiä asiakkaille. Kirjaston hyvää tekevä sosiaalinen aspekti on merkittävää ja hanketyö tukee tätä. Kirjasto on tasa-arvoinen paikka, joka palvelee vauvasta vaariin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Erilaiset tapahtumat ja koulutustilaisuudet

Kuvaus : 

Kirjasto mukana kuntalaisten arjessa: Lisätään kirjaston houkuttavuutta ja kokeillaan oheistoimintoja, jotka tuovat mielihyvää ja elämyksiä asiakkaille. Kirjaston hyvää tekevä sosiaalinen aspekti on merkittävää ja hanketyö tukee tätä. Kirjasto on tasa-arvoinen paikka, joka palvelee vauvasta vaariin.

Kirjaston eri asiakasryhmät tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon kohdennetusti - Uuraisten kunnassa lasten ja nuorten osuus väestöstä on suuri. Suomessa  opetussuunnitelmien uudistaminen on par´aikaa käynnissä.   Kaikkien luokka-asteiden olisi tarkoitus aloittaa uuden opetussuunnitelman toteutus syksyllä 2016. Uuraisten kirjasto on kehittämässä kirjaston ja koulun yhteistyömallia yhdessä sivistystoimen kanssa. Lasten ja nuorten mahdollisuus tasa-arvoisiin kirjasto- ja tietopalveluihin, mediakasvatukseen ja elämyksellisiin asiantuntijavierailuihin pyritään linkittämään tulevaan operussuunnitelmaan. Hanketyön avulla toimintamalleja on mahdollista testata ja kohdentaa yhteistyötä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Kirjastonkäyttö alkaa lapsuudessa.

Osa-alueet lapsille ja nuorille:

- teemalliset kirja- ja muut vinkkarivierailut kohdennetusti, päätäpahtumana Kirjavinkkausmaraton, vinkkausteemoina esim. monikulttuurisuus, kauhu, musiikki, sarjakuva, fantasia, urheilu, tietoteokset

- sanataidepajat, joissa yhtymäkohtiä vanhustyön pajaosioon 

- sanataidesatutuokiot, mediasatutuokio

-teemalliset kirjailijavierailut

- teematapahtuma (esim. iltakirjasto)

- monikulttuurisuus: satutuokio, Wilson Kirwa vierailulle koko päiväksi

Hyvinvointiteematapahtumat kaikille avoimina, mahdollisia sisältöjä:

-          terveystietoiskut (ravinto, kansantaudit tms.) - aineistot esille ja lainaan

-          liikuntalajit tutuksi (esim. shindotuokio kirjastossa) - aineistot esille ja lainaan

-          luonnontuotealan tietoiskut (esim. sienet, yrtit, aromaterapia aiheina) -aineistot esille ja lainaan

-          kulttuuri tekee hyvää (kulttuurivieras) - kulttuuriaineistot esille ja  lainaan

-          kädentaitoja kaikille (pajat monipuolisin aihein), aineistot esille ja  lainaan

-          Uuraisten viikon vierailija sekä elokuvaesitys

- monikulttuurisuus eri muosoissaan, esim. Nojatuolimatkat eri kulttuureihin, aihetta käsittelevät teokset, matkaoppaat ja muut teokset esille ja lainaan

-          eri toimijoiden esittäytyminen (esim. Partio, MLL, Liinat, metsästysseurat, Uuraisten nuorisoseura)

- Uuraisten kirjaston  lukupiiritoiminnan elvyttäminen ammattitaitoisen vetäjän ja innostavien kirjailijavierailujen avulla (teemoinan esim. historia, paikallisuus, jännitys). Uutuusteoksia hankitaan hankkeessa lukupiirin käyttöön, koska niiden saanti kirjastokimpassa on hidasta ja vaikeaa.

Vanhus- ja vammaistyölle omat kohdennetut toiminnot

Sanataidepajatapaamiset vanhustyön kohderymälle, joissa teemana terveys ja hyvinvointi - eri ikäpolvet käsittelevat samoja teemoja. Tuotoksista syntyy yhteinen blogi; samat teemat lapsille.

Vammaistyön sanataidevierailut hankkeen puitteissa.

Koulutus ja markkinointi

Hanke tukee myös Uuraisten kirjaston henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä - koulutuksiin  panostetaan - mm. Helsingin tai Turun kirjamessut mahdollinen kohde maakunnallisen koulutuksen lisäksi. Hanketyö vaatii myös aika- ja henkilöstöresurssit (sijaisen käyttö, jotta vakityöntekijät saadaan hanketyöhön). Myös tiedotuksen ja markkinoinnin kehittäminen tärkeä osa hanketta. Kirjasto hyvinvoinnin lähteena tuotava yleiseen tietoisuuteen.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Uuraisten sivistystoimi ja vanhustyö (mukana omarahoituksessa), Uuraisten kulttuuritoimi, Uuraisten 4H, Uuraisten MLL.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen tapahtumista tiedotettiin osoitteessa www.uurainen.fi, Uuraisten kunnankirjaston ja osin Uurainen-ryhmän Facebook-sivulla, Keskisuomalainen-lehden menoinfo-palvelussa sekä Paikallisuutiset-lehden kanssa yhteistyössä sekä SeniorSurf-tiedotuksen omilla sivuilla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen pääpaino oli lukemisharrastusta tukevassa monipuolisessa kirjavinkkausmaratontapahtumassa, jossa kirjavinkkarit jalkautuivat vinkkipaketteineen kohderyhmien luo (koulu, opettajanhuone, Nuokkari, kunnanvirasto, vanhainkoti, paikallinen ravintola). Osa vinkkauksista toteutettiin non-stop-periaatteella paikalle saapuneen kuulijakunnan mukaan. Kirjavinkkareina teemallisissa tapahtumissa toimivat Marja-Leena Mäkelä, Jaana Kakkonen, Markku Kesti, Arja Palonen, Pia Rask-Jussila, Reetta Saine; tietokirjapajat kyläkouluilla (Höytiä ja Kyynämöinen) järjesti kirjailija Sari Kanala. Kirjavinkkausmaraton toimi hyvänä kirjaston imagon kirkastajana ja tapahtuma oli kunnassa hyvin esillä (tapahtuman Kirjasto Goes Kapakka -osio mainittiin myös uuden kirjastolain valmisteluseminaarissa). Kirjavinkkauslistat toimivat jatkossa kirjasto- ja koulutyön tukena ja valovoimaiset ammattilaiset saivat kiitosta kuulijoilta. Petäjäveden kirjastossa toteutettiin osana hanketta kirjavinkkari Marja-Leena Mäkelän kirjavinkkauspäivä, johon osallistui päiväkoti- ja ala-asteikäisten ryhmiä. Tämän melko suuritöisen, laajan ja onnistuneen tapahtuman lisäksi järjestettiin pienempiä kirjallisuuteen liittyviä vierailuja, mm. Maaretta Tukiaisen kirjailijavierailu osana Uuraisten viikon ohjelmaa, Salla Simukan kirjailijavierailu 6. - ja 8. luokille sekä sanataidepajat aiheena Kissojen kulttuurihistoria ja Kalevalaiset naiset. Osa vierailuista oli kaikille avoimia, osa suoraan kohdennettuja. Useita satutuokioina eri teemoista( hyvinvointi, saimaannorppa, Peikot) toteutettiin kohdennetusti. Nukketeatteri Capelle vieraili kirjastolla esityksellä Mirja ja ihmekirjat. Uuraisten kirjaston Joulukahvitapahtumassa vierailivat kirjailija Risto Urrio sekä Sari Kanala (kohteena vanhainkoti, päiväkoti ja kirjasto), tapahtumassa esiintyi myös sanataiteilija Maija Piitulainen sekä Uuraisten viihdelaulajat yhdessä. Kirjasto oli mukana SeniorSurf-päivässä; tällöin ikääntyviä ja ikääntyneitä opastettiin tietotekniikan käyttämiseen yhteistyössä Pop-pankin edustajan ja mediaohjaaja Sari Kanalan kanssa. Lukupiiritoiminta saatiin uuden vetäjän, Eeva-Marja Nieminen-Luotolan, innostamana juurrutettua kirjaston toimintaan ja osallistujat sitoutettua säännöllisiin tapaamisiin siten, että toimintaa voidaan jatkaa (järjestäjänä Jyväskylän kansalaisopisto).

Jatkotoimenpiteet: 

Saimme hankkeen myötä hyviä kokemuksia isosta kirjavinkkaustapahtumasta kunnassa. Tämä tapahtuma saa varmaankin jatkoa erilaisten kirjavinkkarivierailujen muodossa ja jos rahoitus järjestyy, toteutamme jatkomaratonin lähivuosina. Uuraisten Kirjaston ja koulun tulevassa yhteistyösopimusmallissa voidaan hyödyntää kokemuksia mm. kirjailijavierailuista ja kirjavinkkarivierailuista; sopimus liitetään vuoden 2016 uuteen Opetussuunnitelmaan. Lukupiiritoiminta saatiin juurrutettua ja markkinoitua kirjastoasiakkaille siten, että Jyväskylän kansalaisopisto järjestää toimintaa jatkossa hankkeen aikaisen vetäjän johdolla; kirjasto tarjoaa edelleen kirjallisuuspiirille tilat ja auttaa aineiston hankkimisessa ilman varausmaksua. Kulttuuri- ja hyvinvointiteemat tulevat olemaan esillä jatkossakin eri tavoin. Kunnan eri toimijoiden kanssa jatketaan yhteistyötä ja esimerkiksi partiotoimintaa esitellään kirjastolla keväällä 2016. Jäimme pohtimaan, kokevatko paikalliset toimijat olevansa jo niin tuttuja kunnassa ettei kirjastoesittäytyminen kiinnostanut vai eikö kirjasto tiedotusfoorumina innostanut yhdistyksiä esim. aikataulusyistä. Yhteistyö eri muodoissaan jatkuu edelleen, esimerkiksi tapahtumallinen Halloween-iltakirjasto toteutettiin syksyllä 2015 kirjaston, Uuraisten 4H:n ja Uuraisten nuorisoseuran ja Uuraisten MLL:n voimin; käyntejä kertyi illan aikana yli tuhat. Halloween-tapahtuma saa jatkoa vuonna 2016.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 894
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
44kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
950henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on pääosin hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti, ei kuitenkaan kirjaston henkilöstön koulutukseen, joka on kunnan tehtävä. Perustelumuistio 2014, ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 

 
okm
avi