Hyvinvointia kirjastosta
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Enontekiön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 46, Puistomäentie 2
99400
Kirjaston puhelin : 
040 357 9905
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@enontekio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Enote
Y-tunnus : 
019 0662-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Anneli Aro
Puhelin : 
040 766 9842
Sähköposti : 
Anneli.Aro@enontekio.fi
Kuvaus : 
 • Voimaannuttavan aineiston avaaminen ja lobbaus, kohderyhmänä työikäiset ja ikäihmiset Enontekiön eri kylissä.

  Enontekiön kunnan kehittämisstrategiassa on painopistelueena kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

  "Ennaltaehkäisevällä toiminnalla on keskeinen rooli kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Suuntaamme taloudellisia, henkisiä ja fyysisiä voimavaroja diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä hengitystiesairauksien ennaltaehkäisyyn, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kampanjoita toteutetaan koko kunnan alueella."

  Terveyden edistämisen työryhmässä asetettiin tavoitteeksi, että jokainen enontekiöläinen liikkuu UKK-instituutin liikuntasuositusten mukaisesti.

  Terveys- ja liikuntatoimet pyrkivät tuottamaan uutta, yksinkertaista ja kannustavaa aineistoa, sellaista ettei kynnys aloittaa pitkäjänteistä ja oman (ja kaverin) hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää kuntoilua, riittävää vedenjuontia tai mustikoitten syöntiä ole kenellekään liian korkea.

  Pääkirjasto ja kirjastoauto ovat erinomaisia aineiston jakelu- ja markkinointikanavia koko kunnan alueella. Ne tavoittavat ainakin puolet kuntalaisista, ja hyvin erilaisia ihmisiä. Liikuntaan ja ravintoon liittyvän aineiston ja tapahtumien ohella halutaan painottaa myös henkistä hyvinvointia ja muistisairauksien ennaltaehkäisyä lukemisen, käsillä tekemisen ja pelien avulla.

  Kustannuksia syntyy lobbarin palkkauksesta puoleksi vuodeksi. Pääkirjaston ja kirjastoauton ohella lobbausta tehdään työpaikoilla sekä kylä- ja palvelutaloilla. Kirjastoaineiston hankkiminen ei sisälly kustannusarvioon. Eri tapahtumista tiedottamiseen, pieneen tarjoiluun ja matkakustannuksiin on varauduttu.

   

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sosiaalitoimi, liikuntatoimi, terveyskeskus, keskuskeittiö.

Aiemmat hankkeet: 

"Kunnon eväät kirjastosta" -teemapäivänä terveyskeskuksen ja liikuntatoimen väki opasti kirjastossa omasta kunnosta huolehtimiseen ja keskuskeittiön väki tarjosi juurespaloja siinä ohessa. Kyssäkaali oli asiakkaitten mielestä mukava uusi tuttavuus.

Enontekiön kirjastossa pari viikkoa tarjolla ollut aamupuuro ylitti jopa valtakunnallisen uutiskynnyksen.

Aineistonäyttelyt paikallisen apteekin ikkunassa ovat myös saaneet hyvän vastaanoton.

Aloituspäivämäärä : 
02/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Katso myös Hankerekisterin Ohjeet -valikosta Perustelumuistio 2012.