Hyvinvointia kirjastosta
År 2013 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Enontekiön kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 46, Puistomäentie 2
99400
Bibliotekets telefonnummer : 
040 357 9905
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@enontekio.fi
ISIL-kod : 
FI-Enote
FO-nummer : 
019 0662-1
Ansvarsperson : 
Anneli Aro
Telefonnummer : 
040 766 9842
E-post : 
Anneli.Aro@enontekio.fi
Projektbeskrivning : 
 • Voimaannuttavan aineiston avaaminen ja lobbaus, kohderyhmänä työikäiset ja ikäihmiset Enontekiön eri kylissä.

  Enontekiön kunnan kehittämisstrategiassa on painopistelueena kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

  "Ennaltaehkäisevällä toiminnalla on keskeinen rooli kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Suuntaamme taloudellisia, henkisiä ja fyysisiä voimavaroja diabeteksen, sydän- ja verisuonisairauksien sekä hengitystiesairauksien ennaltaehkäisyyn, lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen. Terveyttä ja hyvinvointia edistäviä kampanjoita toteutetaan koko kunnan alueella."

  Terveyden edistämisen työryhmässä asetettiin tavoitteeksi, että jokainen enontekiöläinen liikkuu UKK-instituutin liikuntasuositusten mukaisesti.

  Terveys- ja liikuntatoimet pyrkivät tuottamaan uutta, yksinkertaista ja kannustavaa aineistoa, sellaista ettei kynnys aloittaa pitkäjänteistä ja oman (ja kaverin) hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävää kuntoilua, riittävää vedenjuontia tai mustikoitten syöntiä ole kenellekään liian korkea.

  Pääkirjasto ja kirjastoauto ovat erinomaisia aineiston jakelu- ja markkinointikanavia koko kunnan alueella. Ne tavoittavat ainakin puolet kuntalaisista, ja hyvin erilaisia ihmisiä. Liikuntaan ja ravintoon liittyvän aineiston ja tapahtumien ohella halutaan painottaa myös henkistä hyvinvointia ja muistisairauksien ennaltaehkäisyä lukemisen, käsillä tekemisen ja pelien avulla.

  Kustannuksia syntyy lobbarin palkkauksesta puoleksi vuodeksi. Pääkirjaston ja kirjastoauton ohella lobbausta tehdään työpaikoilla sekä kylä- ja palvelutaloilla. Kirjastoaineiston hankkiminen ei sisälly kustannusarvioon. Eri tapahtumista tiedottamiseen, pieneen tarjoiluun ja matkakustannuksiin on varauduttu.

   

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Sosiaalitoimi, liikuntatoimi, terveyskeskus, keskuskeittiö.

Tidigare projekt: 

"Kunnon eväät kirjastosta" -teemapäivänä terveyskeskuksen ja liikuntatoimen väki opasti kirjastossa omasta kunnosta huolehtimiseen ja keskuskeittiön väki tarjosi juurespaloja siinä ohessa. Kyssäkaali oli asiakkaitten mielestä mukava uusi tuttavuus.

Enontekiön kirjastossa pari viikkoa tarjolla ollut aamupuuro ylitti jopa valtakunnallisen uutiskynnyksen.

Aineistonäyttelyt paikallisen apteekin ikkunassa ovat myös saaneet hyvän vastaanoton.

Projektet börjar : 
02/09/2012
Projektet avslutas : 
30/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€24 000
Egen finansiering: 
€2 500
Budget sammanlagt: 
€26 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Katso myös Hankerekisterin Ohjeet -valikosta Perustelumuistio 2012.