I Read You(tube)
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Vihdin kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 13
02101
Ansvarsperson : 
Karoliina Pentti
Telefonnummer : 
0447674653
E-post : 
karoliina.pentti@vihti.fi
Projektets målsättning: 

I Read You(tube) vie kirjavinkkauksen sinne, missä lapset ja nuoret ovat. Youtube on syrjäyttämässä perinteiset mediat ja sen avulla on mahdollista tavoittaa aikaan ja paikkaan katsomatta enemmän lapsia ja nuoria kuin tavallisella kirjavinkkauksella.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeen onnistumista arvioidaan videoiden katselumäärien ja opettajille lähetettävän kyselyn avulla, jossa kartoitetaan kiinnostusta ja toteutunutta käyttöä. Videoista tiedottamisen ja hankkeen jälkeen lähetetyn kyselyn on tarkoitus myös muistuttaa kirjastoyhteistyön erilaisista mahdollisuuksista. Videot jäävät youtubeen kaiken kansan nähtäväksi ja nostavat Vihdin kirjaston profiilia nuorten keskuudessa.

Projektbeskrivning : 

Vihdin kirjastot ovat monta vuotta tehneet koulujen kanssa yhteistyötä aktiivisesti ja suosituimpia yhteistyönmuotoja on ollut kirjavinkkaus. Vuosien aikana on myös selkiytynyt trendi: vain tiettyjen yläkouluopettajien luokat tulevat kirjastoon. Kirjaston aktiivisuudella ei ole saatu vaikutettua tilanteeseen ja se on jatkunut epätasa-arvoisena. Myös haja-asutusalueiden oppilaat kärsivät kirjastoyhteistyön vähyydestä. Viimeisenä korjausyrityksenä syntyi idea tähän hankkeeseen: tuottaa lukuvinkkejä youtubeen, josta lapset ja nuoret sekä opettajat voivat niitä katsoa. Näin voisivat kirjastoyhteistyöstä ulkopuolelle jääneet opettajat hyödyntää kirjaston tarjoamaa sisällöntuntemusta ja sen esiintuomista opetuksessaan silloin, kun heille itselleen sopii. Vihdin kirjasto pyrkii markkinoimaan videoita yhteistyökouluilleen, mutta ne ovat vapaasti jaettavissa ja katsottavissa kaikille. Toiminnasta on jo positiivisia esimerkkejä, kuten Kirjastokaistan Kirja, joka kolahti -sarja. Kirjastokaistan sarjasta poiketen tämän hankkeen videot tekee vain yksi henkilö, kohdeyleisönä ovat lapset ja nuoret ja julkaisutoimintaa on tarkoitus jatkaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen suurin hyöty on ottaa käyttöön ennestään melko vähän käytetty viestintäkanava, joka jo nyt korvaa lapsille ja nuorille monta muuta mediaa. Kirjastojen on hyvä mennä sinne, missä lapset ja nuoret ovat. Hankkeessa on potentiaalia laajentua moneen eri suuntaan, mutta aluksi on tarkoitus tehdä syys-joulukuun ajaksi kirjavinkkausvideoita, jotka julkaistaan kirjaston youtube-kanavalla säännöllisesti kerran viikossa. Kirjavinkkien lisäksi youtube-kanavalla olisi tarkoitus julkaista kerran kuussa lukemista harrastavan tubettajan haastattelu, jossa hän kertoo lukuharrastuksestaan ja vinkkaa kirjan.

Videot vinkkari suunnittelee, kuvaa ja editoi kesän aikana, kun koululuokkia ei ole. Projektin suunnittelun ja toteuttamisen aikana toukokuusta syyskuuhun asiakaspalvelussa on sijainen. Hankkeen aikana vinkkari kouluttautuu käsikirjoittamisen, kuvaamisen ja editoimisen saralla ja hankkeen jälkeen kouluttaa kirjaston henkilökuntaa sisällön tuottamiseen youtubeen. Kiinnostusta aikuisvinkkaukseen videomuodossa löytyy jo nyt. Hankkeen jälkeen vinkkarilla on tietotaitoa jatkaa säännöllistä julkaisutoimintaa oman työnsä ohella.

Touko-elokuu 2018: toukokuussa kirjavinkkien suunnittelua ja käsikirjoittamista, kesä- ja heinäkuussa kirjavinkkien ja tubettajien haastattelujen kuvausta ja elokuussa materiaalin editointia. Vinkkari kouluttautuu omatoimisesti jokaiseen työvaiheeseen.

Projektet börjar : 
01/04/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€13 000
Egen finansiering: 
€4 005
Budget sammanlagt: 
€17 005
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Hanke on kirjaston perustoimintaa, jota ei rahoiteta erillisellä valtionavustuksella.