Ihmisiä rajapinnoilla : luentoja elämisen monista muodoista, ihmisyyden ymmärtämisestä ja historian opetuksista
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston kokoelma
Riihimäen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kauppakatu 16
11100
Kirjaston puhelin : 
019 758 4678
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@riihimaki.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Rihma
Y-tunnus : 
0152563-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Kaija Viskari
Puhelin : 
019 758 4675
Sähköposti : 
kaija.viskari@riihimaki.fi
Hankkeen tavoite: 

Suomen itsenäisyyden historian 100 vuoden aikana on ihmisten arkielämää muokanneet monenlaiset tavat, aatteet, käytännöt ja muuttoliikkeet. Monimutkaistuva yhteiskunta, tekniikan kehittyminen, viestintävälineet ja kulkemisen helppous ovat paitsi tuoneet ihmisiä lähemmäs toisiaan, myös erottaneet ja eriarvoistaneet ihmisiä.  Suomi muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi.  On opittava hyväksymään erilaisia tapoja elää ja kokea. On tiedettävä enemmän, jotta voi ymmärtää ja ymmärrettävä enemmän, jotta voi suvaita. Ihmisia rajapinnoilla -luentosarjan on tarkoitus sekä avata oman maamme eri ihmisryhmien historiaa, myös esitellä vieraiden kulttuurien tapoja ja elämänmuotoja.

Riihimäen kirjastolla on monivuotinen kokemus ja markkinointiosaaminen vierailujen ja tapahtumien järjestämisestä. Pyrkimyksenä on paitsi lisätä kirjaston merkittävyyttä kulttuurivaikuttajana ja aineiston avaajana myös tavoittaa hyvin erilaisia yleisöjä ja intressiryhmiä.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pyrimme luentosarjaan, joka tavoittaa hyvin sekä laajemman yleisön, että kiinnostaa erityisryhmiä, joita kirjasto harvoin muuten tavoittaa. Mittarina on paitsi kävijämäärät, myös monipuolisuus. Markkinoinnin on oltava monipuolista ja innostavaa. Tämä vahvistaa kirjaston näkyvyyttä kaupungissa.

Ratamo-kirjastojen (Hyvinkää, Hausjärvi, Nurmijärvi, Riihimäki) asiakaskyselyssä tiedustellaan myös tapahtumiin osallistumista. Kysely järjestetään joka toinen vuosi.

Kuvaus : 

 Suomen itsenäisyyden historian 100 vuoden aikana on ihmisten arkielämää muokanneet monenlaiset tavat, aatteet, käytännöt ja muuttoliikkeet. Monimutkaistuva yhteiskunta, tekniikan kehittyminen, viestintävälineet ja kulkemisen helppous ovat paitsi tuoneet ihmisiä lähemmäs toisiaan, myös erottaneet ja eriarvoistaneet ihmisiä. Suomi muuttuu yhä monikultturisammaksi. On opittava hyväksymään erilaisia tapoja elää ja kokea. On tiedettävä enemmän, jotta voi ymmärtää ja ymmärrettävä enemmän, jotta voi suvaita. Ihmisiä rajapinnoilla -luentosarjan on tarkoitus sekä avata oman maamme eri ihmisryhmien historiaa, myös  esitellä vieraiden kulttuurien tapoja ja elämänmuotoja.

Riihimäen kirjastolla on monivuotinen kokemus ja markkinointiosaaminen vierailujen ja tapahtumien järjestämisestä. Pyrkimyksenä on paitsi lisätä kirjaston merkittävyyttä kulttuurivaikuttajana ja aineiston avaajana myös tavoittaa hyvin erilaisia yleisöjä ja intressiryhmiä.

Tarkoituksena on luoda mahdollisimman laaja-alainen luentosarja , jossa monenlaiset eri näkemykset maailmasta ja elämästä pääsevät esille. Vierailijoiksi pyydetään sekä eri kulttuureista kertovia kirjailijoita ja kaunokirjallisuuden kääntäjiä, myös yhteiskuntatieteilijöitä ja kulttuuriantropologeja. Myös teemapäivät- tai viikot ovat mahdollisia.  Luentojen yhteyteen voidaan liittää teemaan sopivaa paikallisten yhdistysten ja harrastajien järjestämää toimintaa. Suomen historian puolelta käsittelemme mm. evakkojen lasten kokemuksia, suomalaisten siirtolaisuutta ja vähemmistöjen asemaa.

Vierailijoita tai tapahtumia on reilun puolentoistavuoden aikana noin 15, vierailijan palkkio ja matkakulut noin 400 €: 15 x 400 € = 6000 €. Aineet, tarvikkeet, tavarat: 300 €. Kirjaston Samuli Parosen sali toimiin hyvin luentopaikkana, mutta salista puuttu äänentoistotekniikka, jota osa kirjailijoista ja asiantuntijoita kaipaa. Kevyt äänetoistolaitteisto salin käyttöön: 700 €

Oma osuus: Henkilöstömenot: suunnittelutyö, yhteydenpito, tiedottaminen, mainonta (paperimainokset, some, paikallislehdistö ja -radio) : 2000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 €

 

 

 

Aiemmat hankkeet: 

Maailma on...tietoja, taitoja, ajatuksia

Maailma on sana (Samuli Paronen) - kirjan ja kirjaston juhlavuodet

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Suomen itsenäisyyden historian 100 vuoden aikana on ihmisten arkielämää muokanneet monenlaiset tavat, aatteet, käytännöt ja muuttoliikkeet. Historian tapahtumat ja niiden ymmärtäminen nousivat monella lailla hankkeen pääteemaksi.

Tarkoituksemme oli luoda mahdollisimman laaja-alainen luentosarja , jossa monenlaiset eri näkemykset maailmasta ja elämästä pääsevät esille. Vierailijoiksi pyyttiin kirjailijoita, historioitsijoita ja taiteilijoita. Itsenäisyyspäivän 2017 etkot oli puoli päivää kestänyt, paikallisten toimijoiden kanssa yhteistyönä tehty tapahtuma, jossa oli sekä historaa, konserttia että tanssimusiikkia.  Suomen historian eri ajanjaksoja käsittelivät monet kaunokirjailijat ja historioitsijat.

Vierailijoita tai tapahtumia on reilun puolentoistavuoden aikana 16,  Kirjaston Samuli Parosen sali toimi kaikissa tapahtumapaikkana. Kirjailijavieraita olivat: Matti Rönkä, Katja Kallio, Reidar Palmgren, Kristiina Vuori, Anneli Kanto, Sirkku Peltola, Kjell Westö, Risto Lindsten, Eero Ojanen, Petri Tamminen sekä Juha Hurme. Musiikkivierailijoita olivat Tadeo Passarelli (Brasilialainen musiikki), Tommi Paju & Jarkko S.Tuusvuori (Bob Dylan) ja Piia Parkkinen & Maija Sipiläinen (Jäljillä; musiikkiseikkailu lapsille). Suomen itsenäistymisen vaiheista luennoivat sekä tietokirjailija Ilkka Enkelberg että eversti evp. Seppo Uro ja itsenäisyyspäivän etkoilla soitti tanssi- ja iskelmämusiikkia Hannu Eskman, Simo Holmila ja Olli Sinisalo. Tohtori Eeva Riutamaa luennoi evakkolasten tunnemuistoista ja hyvinvoinnista.

Oma osuus: Henkilöstömenot: suunnittelutyö, yhteydenpito, tiedottaminen, mainonta (paperimainokset, some, paikallislehdistö ja -radio) : 1000 €. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 €. Hankerahan loputtua kevätkesällä 2018 jatkoimme tapahtumien järjestämistä samalla teemalla omalla rahoituksella (1798 €)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kaikista tapahtumista tehtiin mainosjuliste, jota jaettiin kaupungille ja lähikirjatoille. Lisäksi tapahtumaa mainostettiin facebookissa, twitterissä ja kirjaston ja kaupungin kotisivuilla. Lehdille ja paikallisradiolle lähetettiin tapahtumatiedotteet. Lisäksi tapahtumaflyereitä jaettiin asiakkaille.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tapahtumatiimin ideointi oli vilkasta, ja vain osa vierailuista pystyttiin toteuttamaan. Tapahtumatoiminta tuo vaihtelua, esittelee sisältöjä ja joskus myös tavoittaa uusia kirjaston käyttäjiä. Samalla pystytään nostamaan näyttelyissä esille vierailuihin liittyvää aineistoa. Pienen kaupungin kulttuuritarjontaan tapahtumat tuovat tärkeän lisän ja ovat ilmaisina kaikkien tavoitettavissa

Jatkotoimenpiteet: 

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan järjestämään vierailuja ja tapahtumia, vaikka resurssit ovat koko ajan pienentyneet. Paikallisuus ja yhteistoiminta ovat tärkeitä.

Aloituspäivämäärä : 
16/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 798
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 798
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
16kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
790henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi