Iisalmi eilen ja tänään
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
(CC): Tuomo Lindfors
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
0408302712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
0404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Iisalmi-tietoutta verkossa luomalla Iisalmen alueen paikallishistoriasta kertovia artikkeleita verkkoon ja täydentää Iisalmen kaupunginkirjaston digitaalisia kuvakokoelmia digi.kirjastot.fi-palvelussa. Hankkeessa tuotettuja sisältöjä jaetaan sidosryhmille mm. kirjaston verkkopalveluiden ja Finnan kautta. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit:  esittelytilaisuuksien määrä, osallistujien määrä, kerätyn aineiston määrä

Kuvaus : 

Iisalmen kaupunginkirjasto on Ylä-Savossa aktiivinen paikallishistorian tallentaja ja välittäjä. Alueellamme sijaitsee tunnettuja paikallishistoriallisia kohteita kuten Koljonvirran alue ja Juhani Ahon museo. Kirjaston kotiseutukokoelmaan kerätään järjestelmällisesti Iisalmeen liittyvää aineistoa. Iisalmi eilen ja tänään -hankkeen tarkoituksena on uudistaa ja laajentaa kirjaston tekemää kotiseututyötä.

Kotiseutuaineistojamme on  tällä hetkellä käytettävissä internetin välityksellä. Esimerkiksi aikaisemmalla hankerahoituksella luotu Idyllinen Iisalmi -valokuvakokoelma on ollut yleisön nähtävillä jo usean vuoden ajan. Vuoden 2015 alkupuolella kokoelma siirrettiin digi.kirjastot.fi-palveluun, mikä lisäsi valokuvakokoelman käytettävyyttä. Kokoelmaa on esitelty asiakkaille mm. vanhustenviikon tapahtumissa ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta.

Olemme koonneet Iisalmi eilen ja tänään -hankkeeseen muissa vastaavissa hankkeissa hyväksi havaittuja käytänteitä. Hankkeessa  yhdistämme sähköiset sisällöt historialliseen miljööseen. Haluamme varmistaa sen, että tuotokset ovat yleisön käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. Tämän vuoksi käytämme mahdollisuuksien mukaan  olemassa olevia verkkoalustoja, joita ihmiset ovat tottuneet käyttämään ja joiden sisällöt ovat vaivattomasti linkitettävissä sosiaalisen median eri kanavissa.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

  • Idyllinen Iisalmi -valokuvakokoelman sisältöjen avulla rakennetaan uusi verkkopalvelukokonaisuus ”Aikamatka Iisalmeen”, jonka kohteissa vierailevien ihmisten on mahdollista hakea lisätietoja  sekä lähettää sinne paikasta itse ottamiaan kuvia ja kertomuksia.
  • Iisalmen alueen paikallishistoriasta kertovia artikkeleita aletaan luoda ohjatusti verkkooon.  Hankkeeseen palkattava projektityöntekijä sekä kirjoittaa että tarjoaa asiakkaille opastusta artikkeleiden tekemiseen ja täydentämiseen. Sisältöjä linkitetään kirjaston muihin verkkopalveluihin ja markkinoidaan Ylä-Savon alueen sidosryhmille.
  • Idyllinen Iisalmi -kuvakokoelmaa  täydennetään  uudella historialliallisella kuva-aineistolla. Aineiston digitoinnissa konsultoidaan Kansalliskirjaston Mikkelin digitointikeskusta, ja se tallennetaan asianmukaisin kuvailutiedoin varustettuna digi.kirjastot.fi-palveluun.
  • Digi.kirjastot.fi:n sisällöt ovat haettavissa Finnan kautta. Iisalmen kaupunginkirjasto on allekirjoittanut kansalliskirjaston kanssa Finna-palvelusopimuksen. Paikallista Finna-kehitystyötä jatketaan tämän ja jo hankeavustusta saaneen Verkkokirjaston velhoiksi! -hankkeen varoilla.

Hankkeen kustannukset

Suurimmat kustannuserät hankkeessa muodostuvat palkkauksesta ja palvelinkuluista. 

Vaikuttavuuden arviointi

Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisin väliajoin. Mittaamme muun muassa verkkovierailuja ja -jakoja, hankkeen esittelytilaisuuksissa vierailevien lukumäärää sekä kirjaston henkilökunnan käyttöönsä saamien uusien työkalujen lukumäärää ja toimivuutta. Projektityöntekijä huolehtii väliraportoinnista hankkeen vastuuhenkilöille.  Asiakirjat tulevat luettavaksi Rutakko-verkkokirjaston hankesivujen materiaalipankkiin.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä Iisalmi-tietoutta verkossa luomalla Iisalmen alueen paikallishistoriasta kertovia artikkeleita verkkoon ja täydentämällä Iisalmen kaupunginkirjaston digitaalisia kuvakokoelmia digi.kirjastot.fi-palvelussa. Hankkeessa tuotettuja sisältöjä jaettaisiin sidosryhmille mm. kirjaston verkkopalveluiden ja Finnan kautta. Hakemuksessa tavoitteeksi mainittiin myös erillisen, kotiseutusisältöjä esittelevän Aikamatka Iisalmeen -verkkopalvelukokonaisuuden perustaminen verkkoon.

Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin tapahtumien lukumäärällä, osallistujien lukumäärällä sekä kerätyn aineiston määrällä. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
  1. Kotiseutuilta-diaesitys
  2. Banneri verkkoon
  3. Mainos A4 (2 kpl)
  4. Minun Suomeni, Minun Iisalmeni -valokuvakokoelma http://digi.kirjastot.fi/collections/show/250
  5. Minun Suomeni, Minun Iisalmeni -ryhmä Flickr-kuvapalvelussa https://www.flickr.com/groups/3188210@N22/
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Iisalmen kaupungin organisaatio uudistui vuoden 2017 alussa, jonka johdosta kirjasto- ja kulttuuripalvelut yhdistyivät. Tämän vuoksi Iisalmi eilen ja tänään -hanke toteutettiin yhteistyössä kulttuuripalveluiden kanssa osana Suomi100-juhlavuoden ohjelmistoa. Yhteisprojektin nimeksi tuli Minun Suomeni, Minun Iisalmeni. Hankkeen käytännön koordinoinnista vastasi projektityöntekijä. Hankkeen tavoitteet sopeutettiin saatuun kehittämismäärärahaan, jolloin osa tavoitteista toteutettiin kevyemmin.

 

Hanke käynnistettiin 10.8.2016 Iisalmen kotiseutumuseolla pidetyssä esittelyssä. Hankkeen aktiiviaika alkoi vuoden 2017 alusta, jolloin luotiin aikataulu ja aloitettiin itsenäisyyden ajan Iisalmi-aiheisen valokuva-aineiston, muistojen ja esineiden kerääminen. Aineistoa kerättiin helmikuun alusta huhtikuun loppuun ja sitä saatiin seuraavasti: 140 valokuvaa, 10 äänitettyä muistelmaa, yksi digimuotoinen muistelma ja viisi paperista muistelmaa. Paperiset valokuvat ja yksi digitaalinen muistelma digitoitiin ja luetteloitiin digi.kirjastot.fi-palveluun erilliseksi Minun Suomeni, Minun Iisalmeni -kokoelmaksi (http://digi.kirjastot.fi/collections/show/250). Paperimuotoiset muistelmat tallennettiin Iisalmen kaupunginkirjaston kotiseutukokoelmaan, ja niitä voi lukea kirjastossa. 

 Hankkeessa hyödynnettiin olemassa olevia digitaalisia palveluja ja alustoja asiakkaiden osallistamiseksi ja aineistojen tallentamiseksi. Asiakkaita kannustettiin ja koulutettiin kirjoittamaan kotiseutuaiheisia artikkeleita kaikille avoimeen Wikipedia-verkkotietosanakirjaan hanke-esittelyissä ja kotiseutuillassa. Lisäksi yleisöä pyydettiin lisäämään valokuvia Iisalmesta Flickr-kuvapalvelun Minun Suomeni, Minun Iisalmeni -ryhmään (https://www.flickr.com/groups/3188210@N22/). Flickr on valokuvauksen harrastajien ja ammattilaisten käytössä maailmanlaajuisesti. Flickr-ryhmään on lisätty noin 500 Iisalmi-aiheista kuvaa.

Hanketta ja valokuvakokoelmaa esiteltiin kaikkiaan 12 tilaisuudessa mm. erikseen sovituille ryhmille palvelutaloissa ja Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumissa. Esittelyihin osallistui kaikkiaan 178 henkilöä. Lisäksi hankkeessa järjestettiin yksi kotiseutuilta, jossa osallistujat pääsivät perehtymään hanke-esittelyn lisäksi kotiseutuartikkeleiden lisäämiseen Wikipediaan. Hanketta markkinoitiin Iisalmen kaupungin ja kaupunginkirjaston sosiaalisen median kanavissa. Myös paikallisista medioista Iisalmen Sanomat ja Radio Sandels tekivät omat juttunsa hankkeesta.

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestivät hankkeen tuloksista yhteisnäyttelyn Iisalmen kulttuurikeskuksen Venny-näyttelytilassa syys-lokakuussa. Näyttely koostettiin hankkeessa kerätystä valokuvamateriaalista, itsenäisyyden aikaan ja valokuvakokoelman aiheisiin liittyvästä esineistöstä sekä äänitetyistä ja digitoiduista muistelmista. Näyttelyssä oli 800 kävijää.

Jatkotoimenpiteet: 

Kotiseudun ja siihen liittyvien muistojen tallentamisen merkitys nousi hankkeen myötä yleiseksi puheenaiheeksi.  Hankkeessa saatiin tallennettua kotiseutuaineistoa, joka muutoin olisi jäänyt unohduksiin tai jopa kadonnut. Monet aineiston luovuttajat kokivat tärkeäksi saada vanhat valokuvat tai muistot talteen pysyvästi. Hanke herätti kiinnostusta iisalmelaisten keskuudessa ja mediassa. Hankkeesta tehtiin radio- ja lehtihaastattelut paikallismedioihin. 

Minun Suomeni, Minun Iisalmeni -valokuvakokoelmaa hyödynnetään ja esitellään kirjaston tapahtumissa  hankkeen päätyttyä. Valokuvakokoelmaa markkinoidaan asiakkaille yhtenä Iisalmen kaupunginkirjaston sähköisistä palveluista.  Kokoelmaa täydennetään mahdollisuuksien mukaan, mikäli kirjastolle lahjoitetaan sopivaa digitoitavaa aineistoa. Hankkeen päätyttyäkin yksityishenkilöt ovat halunneet luovuttaa kotiseudullisesti merkittävää valokuva-aineistoa kirjastolle, koska tietous aineiston tallentamisesta levisi aineistokeräyksen ja -esittelyiden myötä laajemman yleisön tietoisuuteen. Hanke on avannut kirjastolle mahdollisuuden näkyä yhä vahvemmin yhtenä valtakunnallisista muistiorganisaatioista. Hanketta, sen tuloksia ja menetelmiä voidaan käyttää pohjana muissa kotiseutuaineistojen tallentamiseen ja kotiseututietouden lisäämiseen keskittyvissä projekteissa. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€36 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 242
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 242
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 947

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
978henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.