Ikääntyvien kirjastopalvelut kuntoon
Vuoden 2013 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ruoveden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Urheilutie 4
34600
Kirjaston puhelin : 
03 4762900
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@ruovesi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ruove
Y-tunnus : 
0152842-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Outi Ylinen
Puhelin : 
044 7871380
Sähköposti : 
outi.ylinen@ruovesi.fi
Kuvaus : 

65 vuotta täyttäneiden osuus Ruoveden kunnan väestöstä oli vuoden 2011 lopussa 29,8%, kun koko maan vastaava luku oli 18,1%. Kunnan väestö vanhenee vauhdilla ja aiheuttaa muutostarpeita moniin palveluihin. Kirjastolla on suuri haaste kehittää palvelujaan väestön ikärakenteen kehityksen mukaiseksi. Hankkeen tavoitteena on osaltaan vahvistaa ikääntyvien aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä tuottaa elämyksiä arkeen.

Hankkeen tarkoituksena on yhteistyössä paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa selvittää nykytilanne, kartoittaa tarpeita ja laatia konkreettinen toimintasuunnitelma ikääntyvien kirjastopalveluiden parantamiseksi sekä pääkirjastossa että kirjastoautossa. Hankkeeseen on tarkoitus palkata projektityöntekijä, joka myös käynnistää suunnitelmaan kirjatut toiminnot / palvelut yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa.

Tällä hetkellä kirjastolla on siirtokokoelma vanhainkodilla ja terveyskeskuksessa, aineistohankinnoissa olemme huomioineet ikäihmiset, lisäksi järjestämme lukupiiritoimintaa ja jonkun verran atk-kursseja senioreille. Kirjasto on myös mukana yhteistyöryhmässä, joka koordinoi ja järjestää tapahtumia vanhuksille lähinnä valtakunnallisen Vanhusten viikon merkeissä.

Seniorityön kehittämiseksi tarvitaan kuitenkin kokonaisvaltaista suunnitelmaa, jotta toiminta saadaan säännölliseksi osaksi päivittäistä kirjastotyötä. Myös henkilökunnan osaamista on kehitettävä.

Ruoveden kunnan sivistystoimen strategian yhtenä tavoitteena on olla keskeinen toimija luomassa ja tukemassa kaiken ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja osaamista; painotus on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Kirjaston strategian yhdeksi konkreettiseksi tavoitteeksi on vuodeksi 2013 kirjattu selvityksen tekeminen ikääntyvien kirjastopalvelujen erityistarpeista. Ajankohta on sopiva, sillä juuri on jäänyt taakse pitkä ja työntäyteinen valmistautumisvaihe kirjastojärjestelmän vaihtumiseen ja Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmään liittymiseen.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen puitteissa teimme kartoitusta tilanteesta ja alustavaa toimintasuunnitelmaa ikääntyneiden kirjastopalveluiden parantamisesta. Tärkeää oli olla mukana Toimintaa ikäihmisille -yhteistyöryhmässä, joka kokoaa laajasti sekä vanhusten parissa työskenteleviä että myös eläkeläisjärjestöjen edustajia. Oleellista on saada ikääntyneet mukaan palveluiden suunnitteluun. Hankkeen resurssit olivat suunniteltua pienemmät, joten tässä vaiheessa hanke toteutui vain osittain. Myös kirjaston vilkkaan 150-vuotisjuhlavuoden vuoksi oli mahdollista keskittyä hankkeeseen suunniteltua niukemmin. Avustusvaroin palkattiin tilapäinen kirjastovirkailija kahdeksi viikoksi. Myös omarahoitusosuus koostuu henkilöstökuluista (hankkeeseen käytetyt arvioidut kulut liittyen selvitykseen, jatkosuunnitteluun ja järjestettyihin tapahtumiin).

Tällä hetkellä palvelumme kohdistuvat ja tavoittavat erityisesti aktiivit seniorit. Jatkossa on selvitettävä mm. ikäihmisten koteihin suunnattujen palveluiden kehittämismahdollisuudet ja vapaaehtoistoiminnan käyttö sekä kehitettävä henkilökunnan osaamista.

Konkreettisena uutena toimintamuotona aloitimme vierailut ja teemalliset kirjahetket kuukausittain läheisessä Palvelutalo Honkalassa yhteistyössä palvelutalon henkilökunnan kanssa. Toimintamuoto on osoittautunut hyväksi ja toimivaksi. Lisäksi järjestimme kevätkaudella kolme senioreille suunnattua atk-kurssia, joissa käsiteltiin kurssilaisten toivomia teemoja. Syksyllä järjestimme SeniorSurf-tapahtuman, johon kutsuimme puhujaksi neljä ulkopuolista asiantuntijaa; aiheet valittiin Toimintaa ikäihmisille -työryhmässä esiin tulleista teemoista. Seniorilukupiiri jatkoi edelleen toimintaansa ja kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Piiri koetaan tärkeäksi kohtaamispaikaksi, jossa keskustellaan paitsi kirjallisuudesta myös ajankohtaisista asioista. Kirjaston juhlavuoden puitteissa järjestimme lukupiirille myös kirjailijavierailun.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkoselvitystä kaipaavat asiat ja kehittämiskohteet:

- Ikääntyneille suunnatut asiakaskyselyt tai -haastattelut.

- Kotipalvelun tarpeen kartoittaminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa.

- Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja vapaaehtoistoiminnan tarjoamien mahdollisuuksien tutkiminen (esim. kirjastoystävätoiminta, vapaaehtoiset lukijat).

- Henkilökunnan osaamisen kehittäminen. Suunnitelmissa tutustuminen maakuntakirjaston kotipalvelu- ja muuhun toimintaan ikäihmisten parissa sekä osallistuminen koulutuksiin.

- Kirjastotilojen kehittäminen kaluste- ja laitehankinnoilla. Esteettömyyden ja opasteiden kehittäminen sekä lukemista helpottavien apuvälineiden hankkiminen.

- Tiedottamisen parantaminen eri palveluista, vierailut järjestöjen ja kerhojen kokoontumisissa ja tilojen tarjoaminen kohtaamispaikaksi.

- Vanhainkodin siirtokirjakokoelmatoiminnan uudelleenarviointi.

 

Lisätietoa: 

Tapahtumien luku- ja osallistujamäärään laskettu selvityksessä mainitut, hankkeen puitteissa toteutuneet palvelutalovierailut ja atk-kurssit.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 527
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
65henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013