IKÄIHMISEN ILOKSI
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Muhoksen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 47
91500
Kirjaston puhelin : 
044-4970409
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@muhos.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Muhos
Y-tunnus : 
0186646-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirkko Tiepuoli
Puhelin : 
044-4970410
Sähköposti : 
pirkko.tiepuoli@muhos.fi
Kuvaus : 

Kirjastolain mukaisesti  kirjastojen tarkoitus on edistää kaikkien kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen.

Kirjastopalvelut koskevat näin ollen myös ikääntyviä henkilöitä ja ikääntyminen onkin yksi suurista muutoksista mitä väestössä tapahtuu. Näkyvä ryhmä tulevat olemaan aktiiviseniorit, joiden tarpeisiin kirjaston on myös vastattava. Toisaalta myös laitoshoitoa tarvitsevien ikäihmisten määrä kasvaa ja etenkin he ovat niukkojen hoitohenkilöstöresurssien  takia vailla virikkeitä.    Yleisten kirjastojen neuvosto on huomioinut strategiavalmistelussaan myös ikääntyvien kasvavan määrän. Strategiassa  todetaan, että aktiiviseniorit ovat vaativia asiakkaita, joka odottavat kirjastolta mm. verkkopalveluiden käytön opetusta, erilaisia tapahtumia ja kirjailijavierailuita.

Tilastokeskuksen tekemän vuoden 2006 väestöennusteen mukaan Muhoksen kunnan väestö lisääntyy vuodesta 2008 vuoteen 2020 mennessä 1756 hengellä.  Muhoslaisten   65-74 -vuotiaiden määrä kasvaa tuona aikana 6,9 %:sta 9,8 %:iin.  Kirjastopalvelut voivat olla vanhustyön tukena tuottamassa hyvinvointia tuovia palveluita ikäihmisille. Myös Muhoksen kunnan strategiassa  vanhustyö katsotaan tärkeäksi painopistealueeksi.

Aiemmin toteutetun Elon keinu –hankkeen myötä nousi esille nukketeatteriesitysten tarpeellisuus  laitoksissa ja erilaisten  ikäihmisten kerhojen tilaisuuksissa. Tällä hetkellä nukketeatteria esitetään vain lapsille ja käytössä on yhdentoista kirjaston yhteiset  satuhahmoiset käsinuket ja  suhteellisen hankalasti liikuteltava sermi. Nykyiset käsikirjoitukset on suunnattu pienille lapsille. Ne ohjaavat lukemisharrastukseen ja kirjaston käyttöön.  Ikäihmisille tarvitaan toisenlaisia elämyksiä tuottavia esityksiä. Ikäihmisille suunnattuja  nukketeatteritekstejä  pystyttäisiin hyödyntämään  muissakin kirjastoissa.

Tavoite

-Luodaan elämyksiä ja tapahtumia ikäihmisille ja aktiivisenioreille viemällä nukketeatteriesityksiä laitoksiin ja ikäihmisten kerhoihin.

-Edistetään kirjaston henkilökunnan esiintymisvalmiuksia  ja  monipuolistetaan työnkuvaa

-Tuodaan esille kirjastotyön monipuolisuutta

-Yhteistyökirjastot saavat  mahdollisuuden hyödyntää hankkeen tuotoksia

 

Mitä tehdään

Hankitaan helposti liikuteltavat  nukketeatterisermit, käsinukkeja ja lavasteita 

Laaditaan nimenomaan aikuisille  ja ikäihmisille soveltuvia nukketeatterikäsikirjoituksia

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

IKÄIHMISEN ILOKSI

Hankkeen tavoitteena oli tehdä mahdolliseksi luoda elämyksiä ja tapahtumia ikäihmisille ja aktiivisenioreille  viemällä aikuisille suunnattua nukketeatteria laitoksiin ja ikäihmisten kerhoihin.  Toivomme, että hanke edistää kirjaston henkilökunnan esiintymisvalmiuksia, tuo työhön vaihtelua ja kirjastotyön monipuolisuus tulee esille.

Avustusrahalla hankittiin:

  • kolme nukketeatterinäytelmää
  • kevyt nukketeatterisermi
  • käsinukkeja
  • muutama tuoli  - tarkoitus  pitää esityksiä kirjastoautossa
  • tallennin – voidaan äänittää esim. kertojan puhe ennakkoon, jolloin esitys pystytään pitämään pienemmällä henkilömäärällä

 

Näytelmien käsikirjoittaja valittiin kansalaisopiston kirjoittaminen ja kirjallisuus –opintopiirin suosituksesta.  Ensimmäinen ehdokas  vetäytyi tehtävästä. Toinen ehdokas kohtasi henkilökohtaisessa elämässään sellaisia vaikeuksia, että hän ei saanut tilattuja töitä tehtyä.  Pitkän odotuksen ja neuvottelun tuloksena  ostimme häneltä  vain yhden tekstin, joka oli likimain valmis. Pyysimme lisää tekstejä vielä kolmannelta henkilöltä, joka kirjoitti kaksi lyhyttä nukketeatteriesitystä. Nukketeatterinäytelmien kohdalla toiveenamme oli joko itse keksityt tai jonkin tekstin pohjalta näytelmämuotoon rakennetut tekstit.  Kirjoittajat kirjoittivat kuitenkin omat tekstit.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa nukketeatterisermiä käytetään monipalveluautossa tiettyjen tapahtumien yhteydessä, esimerkiksi vanhusten viikolla laitoksissa ja ikäihmisten kerhoissa.

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/11/2012
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€580
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 580
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 457
Oma rahoitus yhteensä: 
€580


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000
 
okm
avi