Ikäihmiset ja tietotekniikka
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kemijärven kulttuurikeskuksen potkuriparkki
Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Kirjaston puhelin : 
040 746 0265
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemija
Y-tunnus : 
0191717-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Inkeri Ponsimaa
Puhelin : 
040 838 7072
Sähköposti : 
inkeri.ponsimaa@kemijarvi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tärkein tavoite on suunnitella hyvä tapaa toteuttaa ikäihmisten tietotekniikkaopastuksia. Tiedotusvälineissä on puhuttu paljon uhasta, että osa väestöstä jää tietoteknisten mahdollisuuksien ulkopuolelle. Myös Kemijärven kirjasto ja kansalaisopisto ovat saaneet viestiä, että tarvetta erityisesti ikäihmisten yksilölliseen opastamiseen olisi. 

Yhteistyössä Kemijärven kansalaisopiston kanssa kartoitetaan ikäihmisten toiveita ja tarpeita liittyen tietotekniikan käyttöön. Keräämme myös kansalaisopiston hyviä käytäntöjä ja pyydämme opastusta kokeneilta tietotekniikan opettajilta.

Hankkeen alkuvaiheessa suunnitellaan sellainen toimiva palvelukonsepti ikäihmisten tietotekniikkaopastuksiin, jota olisi mahdollista toteuttaa myös projektin jälkeen kirjastossa. Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon ikäihmisten toiveet ja tarpeet: matalan kynnyksen osallistuminen ja palvelun hyvä saavutettavuus. 

Hankkeen toinen tavoite on ottaa kokeiluluontoisesti käytäntöön niitä palveluita, jotka on suunnitteluvaiheessa katsottu mielekkäiksi toteuttaa. Käytännössä opastuksia viedään myös kirjaston ulkopuolelle kyliin ja palvelukeskuksiin, lähelle ihmisiä. Kirjastoauto on yksi areena hankkeelle. Mahdollisesti kokeillaan myös kotikäyntejä ikäihmisten kotiin, heidän oman koneensa äärelle.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä kansalaisopiston ja järjestöjen kanssa (kyläyhdistykset ja eläkeläisjärjestöt), vanhusneuvosto, työhönvalmennussäätiö. 

Suunnittelutyöhön ostetaan tukipalvelua kansalaisopistolta. Suunnitteluun kutsutaan mukaan muitakin yhteistyökumppaneita tarpeen mukaan. Käytännön kokeiluihin eli tietotekniikkaopastuksiin palkataan työntekijä tai vaihtoehtoisesti ostetaan tämä palvelu kansalaisopistolta. 

Opastuksia varten hankitaan kirjastolle tablettitietokoneita ja kannettavia tietokone.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kemijärven kansalaisopisto, Vapaudenkatu 8 A 2 98100 Kemijärvi

Kemijärven vanhusneuvosto ja paikalliset eläkeläisjärjestöt

Kemijäven työhönvalmennussäätiö

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa suunniteltiin hyviä tapoja järjestää opastusta ikäihmisille tietotekniikan käytössä. Tavoitteena oli matala kynnys, joten siksi asiakaslähtöisyys oli tärkeä kulmakivi. 

Hanke käynnistyi yhteisillä suunnittelukokouksilla. Yhteistyössä Kemijärven kansalaisopiston kanssa räätälöitiin erilaisia ikäihmisille suunnattuja tietotekniikkaopastuksia. Niitä toteuttivat käytännössä kirjastonhoitaja ja kansalaisopiston suunnittelija-opettaja. Suunnittelussa ja tiedotuksessa olivat mukana kirjastonjohtaja ja kansalaisopiston rehtori.

Alkuvaiheessa hankeeseen osallistuva henkilökunta kouluttautui myös itse tietoteknisissä asioissa. Hankkeen aikana seurattiin, mitä koulutusta niin kirjasto- kuin opistokentällä on tarjolla henkilökunnalleen, ja mahdollisuuksien  mukaan niihin osallistuttiin. Näin saatiin teknistä ja pedagogista osaamista päivitettyä. Koulutukset auttoivat myös verkostoitumaan muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Opastukset aloitettiin keväällä 2014. Näissä tilaisuuksissa haastateltiin osallistujia ja haettiin yhdessä tuntumaa siihen, mitä työpajojen olisi hyvä sisältää ja miten ne on hyvä toteuttaa huomioiden ikäihmisten tarpeet. Syksyllä 2014 alkoi säännölliset työpajat kerran kuussa. Kesällä tehtiin ennakkotiedotusta tulevista työpajoista ja pitkin syksyä järjestettiin tietoiskuja mm. eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen tilaisuuksissa. Näissä järjestötilaisuuksissa oli myös mahdollista kartottaa ikäihmisten kokemuksia tietotekniikan käytöstä.

Työpajoissa tärkeintä oli huomioida asiakkaiden senhetkiset tarpeet, joten opastus oli hyvin henkilökohtaista. Osallistujia pyydettiin ilmoittautumaan ennakkoon työpajoihin ja tuomaan oman tablettilaitteensa mukanaan. Hankkeen aikana kirjastolle ostetiin 4 erimerkkistä tabletlaitetta. Näin työpajoihin pysyti osallistumaan sellaisetkin, joilla omaa laitetta ei ollut.

Hankkeen aikana toteutettiiin teemallisia opastuksia valtakunnallisten SeniorSurf-päivien aikana. Vuoden 2014 puolella teemana oli Skype. Osallistujille tarjottiin mahdollisuus kokeilla skype-puheluita omilla ja kirjaston laitteilla. Vuoden 2015 SeniorSurffissa teemana oli kirjaston e-kirjat.

Hankkeen aikana toteutettiin myös kotipalvelukokeilu, jossa tarjottiin tietoteknistä opastusta suoraan kotiin sellaisille asiakkaille, jotka esimerkiksi liikuntarajoitteen takia eivät pääse osallistumaan työpajoihin. Tätä palvelua on toivottu paljon, mutta lopulta osallistujia oli vähän. Syksyllä kotipalvelua pyydettiin kolme kertaa ja vuoden 2015 aikana myös kolme kertaa. 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke on auttanut ymmärtämään ikäihmisten erilaisia tarpeita tietotekniikan opastuksessa. Kirjasto ja myös kansalaisopisto voivat käyttää hankkeen kokemuksia hyödykseen toimintansa suunnittelussa. Toisaalta asiakkaatkin ovat oppineet, että kirjasto on myös muuta kuin kirjojen lainauspaikka. Siellä on tietoteknistä asiantuntemusta, ja kirjaston tiloja ja tekniikkaa voi hyödyntää omiin tarpeisiin.

Jatkotoimenpiteenä käynnistettiin jatkohanke kyseiselle hankkeelle vuoden 2015 puolella. Tässä jatkohankkeessa toteutetetaan edelleen kokeiluja tietotekniikan opastuksessa ikäihmisten parissa. Tämä hanke on laajennettu kattamaan myös lähikunnat Pelkosenniemi ja Savukoski, jotka ovat Kemijärven kansalaisopiston toiminta-aluetta. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 526
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 526

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
21kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
109henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hankkeen tavoittena on ikääntyneiden tietotekniikkaopastus, mikä on opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopoliittisten tavoitteiden mukainen.

 
okm
avi