Ikäihmiset osaksi verkkoyhteiskuntaa
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ähtärin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukiontie 3
63700
Kirjaston puhelin : 
+358 40 6737456
Kirjaston sähköposti : 
kirjastohk@ahtari.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ahtar
Y-tunnus : 
0184622-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Ursula Laitakari
Puhelin : 
+358 40 5131283
Sähköposti : 
ursula.laitakari@ahtari.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on edistää kirjaston asiakkaiden, erityisesti ikäihmisten, tietoyhteiskunnassa tarvittavaa verkko-osaamista ja tiedonhankintataitoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

 -kävijöiden määrä koulutustilaisuuksissa

 - koulutustilanteissa ilmenevä tarve mahdolliselle jatkokoulutukselle

Kuvaus : 

 

Hankkeen tarkoituksena on edistää kirjaston asiakkaiden, erityisesti ikäihmisten, tietoyhteiskunnassa tarvittavaa verkko-osaamista ja tiedonhankintataitoja. Tavoitteena on saada kirjastolle 10 tablettitietokonetta. Lisäksi pyrimme järjestämään koulutustilaisuuksia ikäihmisille tabletinkäyttötaidoissa, sillä erityisesti ikäihmiset ovat usein väliinputoajia tietoyhteiskunnan kansalaistaitojen hankkimisessa omin voimin.

Tablettien avulla verkkotaitojen opetus on järjestettävissä vaivattomammin ja joustavammin miltei tilassa kuin tilassa. Suunnitteilla on uusia ikäihmisten tabletinkäyttökoulutuksia parin aiemman kirjaston ja kansalaisopiston yhdessä järjestämän, erittäin hyvän vastaanoton saaneen tilaisuuden jatkeeksi. Läheskään kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan ole omia laitteita, joten nyky-yhteiskunnassa tarvittavien tietoteknisten taitojen hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi kirjaston tarjoamat laitteet ja koulutustuokiot ovat oleellisia erityisesti ikäihmisille. Pääkirjastossa järjestettävien koulutustilaisuuksien ohella Ikäihmisiä on mahdollista opastaa tabletinkäytössä myös kirjastoautossa haja-asutusalueilla. Suunnitteilla on jatkossa kehittää kirjastossamme myös kotipalvelutoimintoja, joiden avulla on kotioloissa mahdollista auttaa ikääntyneitä asiakkaita verkko-osaamisessa.

Hankkeeseen haetaan rahoitusta 10 000 €, joka koostuu laitteiden hankintahinnoista ja koulutustilaisuuksien opettajapalkkioista.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Lakeudenportin kansalaisopisto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lakeudenportin kansalaisopisto

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tarkoituksena oli edistää kirjaston asiakkaiden, erityisesti ikäihmisten, tietoyhteiskunnassa tarvittavaa verkko-osaamista ja tiedonhankintataitoja. Tavoitteena oli saada kirjastolle 10 tablettitietokonetta. Lisäksi pyrimme järjestämään koulutustilaisuuksia ikäihmisille tabletinkäyttötaidoissa, sillä erityisesti ikäihmiset ovat usein väliinputoajia tietoyhteiskunnan kansalaistaitojen hankkimisessa omin voimin.

Tablettien avulla verkkotaitojen opetus on järjestettävissä vaivattomammin ja joustavammin miltei tilassa kuin tilassa. Suunnitteilla oli uusia ikäihmisten tabletinkäyttökoulutuksia parin aiemman kirjaston ja kansalaisopiston yhdessä järjestämän, erittäin hyvän vastaanoton saaneen tilaisuuden jatkeeksi. Läheskään kaikilla asiakkailla ei kuitenkaan ole omia laitteita, joten nyky-yhteiskunnassa tarvittavien tietoteknisten taitojen hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi kirjaston tarjoamat laitteet ja koulutustuokiot ovat oleellisia erityisesti ikäihmisille. Pääkirjastossa järjestettävien koulutustilaisuuksien ohella Ikäihmisiä on mahdollista opastaa tabletinkäytössä myös kirjastoautossa haja-asutusalueilla. Suunnitteilla on edelleen jatkossa kehittää kirjastossamme myös kotipalvelutoimintoja, joiden avulla on kotioloissa mahdollista auttaa ikääntyneitä asiakkaita verkko-osaamisessa.

Saadun avustuksen turvin pystyimme järjestämään ikäihmisille kolme (3) erillistä koulutusjaksoa (kussakin kolmessa jaksossa 6 erillistä kokoontumis-/opetuskertaa). Avustusrahoin pystyimme myös hankkimaan 9 tablettitietokonetta kurssikäyttöön ja myöhempää hyödyntämistä varten. Tabletit edustavat kahta erilaista merkkiä ja käyttöjärjestelmää. Luonnollisesti tabletit ovat jatkokäytössä myös tulevissa ja jo olleissakin koulutuksissa. 

Yhteistyökumppanimme Lakeudenportin kansalaisopiston kautta saimme järjestettyä kouluttajan em. kursseille / koulutustilaisuuksiin, jotka saavuttivat suuren suosion Ähtärin ikäihmisten keskuudessa. Keskimäärin yhdessä ryhmässä oli 8-15 osanottajaa. Yksi opetuskerta kesti kolme oppituntia, ajallisesti 2 h 15 min. Käyntejä yhteenlasketusti koulutustilaisuuksissa oli 201. Koulutus oli osallistujille maksutonta, ennakkoilmoittautuminen vaadittiin. Kouluttaja kävi osallistujien kanssa opetustilaisuuksissa läpi keskeisiä ja yksilöille henkilökohtaisesti tärkeitä, tietoteknisiä ongelmia. Avuntarve saattoi vaihdella laitteen käynnistämisestä ongelmiin erilaisten sovellusten kirjautumistilanteissa tai ohjelmien yleisessä käytössä. Kysymyksiä ilmeni myös sähköpostiohjelmiin liittyen, some-asioissa ja mobiililaitteiden erossa verrattuna muihin tietokoneisiin.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kolme (3) erillistä tablettitietokone / mobiililaitekurssia, jotka kukin sisälsivät 6 erillistä kokoontumis-/opetuskertaa. Yksi opetuskerta oli kolme oppituntia, ajallisesti 2 h 15 min. Yhdessä ryhmässä oli keskimäärin 8-15 osallistujaa. Käyntejä oli yhteensä 201. Koulutus oli osallistujille maksutonta, ennakkoilmoittautuminen vaadittiin. Suosio oli erittäin suuri, eikä ryhmäkoon järkevänä pitämiseksi läheskään kaikkia halukkaita ollut mahdollista ottaa kursseille mukaan. Moni halukas jäi siis ulkopuolelle. Tarve koulutustilaisuuksiin olisi ollut moninkertainen. Kurssien suosio ylitti täysin ennakko-odotuksemme.

Jatkotoimenpiteet: 

Suuren suosion vuoksi Ähtärin kaupunginkirjasto ja Lakeudenportin kansalaisopisto järjestävät alkuvuodesta 2017 omakustanteisesti / pientä kurssimaksua vastaan neljä (4) erillistä "tablettiklinikka"-iltaa. Kouluttaja auttaa tietoteknisen avun tarpeessa olevia henkilöitä etukäteisajanvarauksella 20 minuutin ajan. Yhteen iltaan mahtuu seitsemän (7) osallistujaa. Myös näiden tilaisuuksien suosio on tässä vaiheessa ylittänyt kaikki toiveet, eivätkä kaikki halukkaat ole valitettavasti taaskaan mahtuneet mukaan. On selvää, että vastaavien ikäihmisten koulutus-/opetustilaisuuksien tarve on erittäin suuri.

Lisätietoa: 

Avustusta saatiin 6000 euroa haetun 10000 euron sijaan. Alkuperäisessä hakemuksessa omavastuuosuudeksi oli määritelty 1000 euroa. Koska saatu avustus jäi alle haetun summan, ei myöskään omavastuuosuutemme ollut hakuilmoituksessa ilmoitetun suuruinen, vaan jäi 606 euroon. Taulukoissa 'saatu avustus' summat ylittävät saadun avustuksen eli 6000 euron juuri tuolla 606 eurolla. Hankeraportin liitteinä seuraavat laskukopiot hankkeen laskuista sekä pääkirjanpitäjän allekirjoittama tosite hankekustannuksista. Olen ilmoittanut kulut verollisina, mutta kirjanpitoraportin huomasinkin olevan verottomasti ilmoitettu. Tästäkin syystä laitan mukaan laskukopiot varmuuden vuoksi. Minulla on myös kurssien osallistujalistat osallistujien itsensä allekirjoittamina tallessa.

Aloituspäivämäärä : 
03/07/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 606
Oma rahoitus yhteensä: 
€606
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
18kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
201henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti.

Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi