Ikäihmisten iloksi ja hyödyksi
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Harjavallan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Myllykatu 1
29200
Kirjaston puhelin : 
044 432 5338
Kirjaston sähköposti : 
harjavallan.kirjasto@harjavalta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Harja
Y-tunnus : 
0132585-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Soppela
Puhelin : 
044 4325337
Sähköposti : 
satu.soppela@harjavalta.fi
Kuvaus : 

Harjavallan kirjaston yhtenä tavoitteena on seniorityön vahvistaminen, ja ensi vuonna joukkoomme liittyy kirjastovirkailija, jonka yhtenä tehtävänä on kehittää seniorityötä. Hankkeen tarkoituksena on saada seniorityö kirjastossamme hyvään alkuun, siten että voimme järjestää erilaista ohjelmaa ikäihmisille säännöllisesti. Ajatuksena on, että varaamme ikäihmisille säännöllisen kokoontumisajan kirjastossa kuukausittain joka kerta eri teemalla. Erilaisia teemoja voivat olla esimerkiksi kirjavinkkaus, kirjailija/runoilijavierailu, tietopuolisia luentoja eri aihepiireistä, kädentaito-opastusta ym. Jokaisella kerralla on tarkoitus olla myös kahvitarjoilu. Haemme avustusta vierailevien esiintyjien palkkioihin ja matkakuluihin sekä kahvitarjoiluihin. Seniorityön tarkempi sisältö määrittyy sitten, kun uusi virkailija on aloittanut työssään. Hankkeen tarkoituksena on tarjota ikäihmisille monipuolisia elämyksiä kirjastossa, antaa heille tietoa heille tärkeistä asioista ja innostaa esimerkiksi uuden harrastuksen pariin. Tavoitteena on myös sosiaalisten kontaktien luominen ikäihmisten välille, ikäihmisten syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen sekä heidän elämänlaatunsa paraneminen. Hankkeen jälkeen senioritoiminnan on tarkoitus jatkua kirjaston säännöllisenä toimintana.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Saimme hankkeen avulla ikäihmiset kiinnostumaan kirjaston tarjoamista kulttuuripalveluista ja samalla paljon uusia kävijöitä. Hankkeen aikana aloitetut lukupiiri ja keskustelupiiri jatkuvat yhä tänäkin vuonna ja ovat suosittuja. Myös monia muita tapahtumia järjestettiin hankkeen aikana, esim. kirjailijavierailuita, kirjavinkkausta, runo- ja musiikki-iltoja, liikuntaluento ja askarteluohjausta. Henkilökuntaamme on pyydetty nykyisin useammin kertomaan kirjaston palveluista erilaisiin ikäihmisten tilaisuuksiin, ja ikäihmisiltä näissä tilaisuuksissa saatu palaute on ollut hyvin myönteistä. Kirjaston järjestämät ikäihmisten tilaisuudet ovat tärkeitä sosiaalisia kohtaamispaikkoja, ja erityisesti lukupiiri ja keskustelupiiri tarjoavat mahdollisuuden aktiiviseen vuorovaikutukseen toisten kanssa.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukupiiri ja keskustelupiiri jatkuvat yhä, kaikille avoimina tilaisuuksina. Molemmat järjestetään aamuisin, ja niiden kävijät ovat enimmäkseen ikäihmisiä. Järjestämme vuoden mittaan myös muita kulttuuripitoisia tilaisuuksia, joita markkinoimme aktiivisesti ikäihmisille. Kirjaston henkilökunta pitää ikäihmisten kirjastotyötä tärkeänä ja on sitoutunut siihen. Haluamme tarjota ikäihmisille kulttuurielämyksiä ja mahdollisuuksia vuorovaikutukseen toisten ikäihmisten kanssa.

Lisätietoa: 

Henkilöstökuluihin on laskettu 5 h suunnitteluun, 10 h markkinointiin ja mainosten tekemiseen, 12 h keskustelupiirin vetämiseen ja 12 h lukupiirin vetämiseen.

Aloituspäivämäärä : 
14/03/2012
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€1 250
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€1 550
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€1 898
Oma rahoitus yhteensä: 
€698
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
27henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
22kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
356henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€1 200
 
okm
avi