Ikäihmisten kulttuurikerhon toiminnan kehittäminen
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kaarinan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 50
20781
Kirjaston puhelin : 
02 588 4400
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kaarina.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kaari
Y-tunnus : 
0133226-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Saarela
Puhelin : 
02 588 4403
Sähköposti : 
sari.saarela@kaarina.fi
Kuvaus : 

Kaarinan pääkirjastossa on toiminut viime keväästä asti Ikäihmisten kulttuurikerho. Toiminta aloitettiin asiakkaiden pyynnöstä ja kerhosta on tullut suosittu. Eläkkeellä olevilla asiakkailla on aikaa käydä kirjastossa ja he haluavat kirjastoon enemmän tapahtumia ja luentoja. Ikäihmisten kulttuurikerho onkin kaikille eläkeikäisille tarkoitettu kerho. Kokoontumisissa kuunnellaan noin tunnin kestävä esitys jostakin aiheesta sekä jutellaan ja kahvitellaan hyvässä seurassa. Kerhossa käsitellään kulttuuriin liittyviä asioita laajasti klassisesta musiikista ruokakulttuuriin asti. Kerho kokoontuu kerran kuussa.

Viime kevään ohjelma rakennettiin kirjaston kokoelman ja henkilökunnan asiantuntemuksen varaan. Tänä syksynä kerhoon on pyydetty myös kirjaston ulkopuolisia puhujia. Näin on törmätty siihen, että puhujille täytyy kyetä tarjoamaan rahallinen korvaus heidän työpanoksestaan. Kerhon toiminnan kehittäminen ja siitä tiedottaminen vaatii ulkopuolista rahoitusta, jotta hyvin käynnistynyttä toimintaa ei jouduta lopettamaan. Tulevaisuudessa on tarkoitus kutsua kerholaisten esittämien toiveiden pohjalta puhujiksi kirjailijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia ja paikallisia kulttuuriasiantuntijoita. Projektin tarkoituksena on nostaa kerhon profiilia ja vakiinnuttaa sen toiminta ja kävijämäärä. Näin pyritään osoittamaan kaupungin päättäjille, että kirjaston tapahtumat tarvitsevat omaa rahoitusta. Projektin avulla estetään ikäihmisten syrjäytymistä, hankitaan kirjastolle uusia asiakkaita ja osallistetaan kirjaston asiakkaita suunnittelemaan toimintaa ja palveluja yhdessä henkilökunnan kanssa.

 

Aikataulu

Kehittämisprojekti aloitetaan syyskuussa 2012 ja se päättyy toukokuussa 2013.

 

Kustannusarvio

Luennoitsijoiden palkkiot: 1500 €

Matkakulut: 1000 €

Markkinointikulut: 1000 €

Muut kulut, esim. virvokkeet: 500 €

Yhteensä: 4000 €

 

Kirjaston panostus

Kirjaston henkilökunta suunnittelee tapaamiset kerholaisten toiveiden pohjalta. Henkilökunta kutsuu luennoitsijat, huolehtii järjestelyistä ja kerhosta tiedottamisesta. Kirjaston oma panostus on 1500 euroa.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaarinan kaupunginkirjasto haki Varsinais-Suomen ELY-keskukselta hankerahaa pääkirjastossa toimivan Ikäihmisten kulttuurikerhon toiminnan sisällön kehittämiseen. Rahaa haettiin 4000 euroa, josta saatiin avustusta 3000 euroa. Hankkeen tavoitteena oli nostaa kerhon profiilia ja vakiinnuttaa sen toiminta ja kävijämäärä. Näin pyrittiin osoittamaan kaupungin päättäjille, että kirjaston tapahtumat tarvitsevat omaa rahoitusta. Hankkeen avulla pyrittiin myös estämään ikäihmisten syrjäytymistä, hankkimaan kirjastolle uusia asiakkaita ja osallistamaan kirjaston asiakkaita suunnittelemaan toimintaa ja palveluja yhdessä henkilökunnan kanssa. 

Hankkeen tavoitteet saavutettiin osittain. Kerho tuli tunnetuksi. Sen toiminta ja kävijämäärä vakiintuivat. Ikäihmisten kulttuurikerho on kaikille eläkeikäisille tarkoitettu kerho, joka kokoontuu Kaarinan pääkirjaston tiloissa joka kuukauden toisena tiistaina kello 14.00. Kokoontumisissa kuunnellaan noin tunnin kestävä esitys jostakin aiheesta. Esityksen jälkeen kahvitellaan ja keskustellaan vapaasti. Kahvin yhteydessä voi käydä myös keskustelemassa esiintyjän kanssa. Normaaliksi kävijämääräksi per kerta on vakiintunut noin 15 henkilöä. Pääasiassa kävijät ovat seitsemänkymmenen ikävuoden molemmin puolin olevia naisia, mutta osallistujien määrään ja koostumukseen vaikuttaa paljon käsiteltävä aihe. Kerhossa kävijät ovat kertoneet, että kerho on heille kuukauden kohokohta ja kynnys käydä muissakin ikääntyvien riennoissa on madaltunut kulttuurikerhossa käymisen jälkeen. Tilaisuuksissa on tarjolla aihetta sivuavaa kirjallisuutta ja joitakin uusia kirjastokortteja onkin tehty. Lokakuun 2013 iPad-esittelyn jälkeen ainakin viisi eri ihmistä on kertonut ostaneensa itselleen oman tabletin.

Hankkeen kestäessä toiminnan sisältöä on kehitetty uusilla aihepiireillä ja toivottuja kirjailijoita on pystytty kutsumaan puhujiksi. Kerhon toimintaa on myös viety hakeutuvan kirjastotoiminnan suuntaan ja lähdetty ulos kirjastosta. Näin kirjastopalvelujen piiriin on saatu uusia ihmisiä. Hankkeen avulla on kirjastoon pystytty hankkimaan esitysoikeuksin varustettuja, vanhoja kotimaisia elokuvia. Näin voidaan käynnistää uusi toimintamuoto eli elokuvahetket, joita lasten osastolla on ollut jo vuosia. Vielä on epäselvää, miten elokuvahetket käytännössä järjestetään, mutta toiminta alkaa syksyllä 2014. 

Rahaa Ikäihmisten kulttuurikerhon toimintaan ei ole saatu yhtään sen enempää kuin ennenkään. Kirjaston uusi johtaja kuitenkin suhtautuu myötämielisesti ikääntyville räätälöityyn toimintaan. Myös kävijöiden osallistamiseen täytyy kehittää uusia tapoja. Vaikuttaa siltä, että ikääntyvät ottavat mielellään vastaan sen, mitä kirjasto tarjoaa, mutta heiltä on vaikea saada ideoita ja toiveita toiminnan kehittämiseen. 

Ikäihmisten kulttuurikerho kokoontui hankeaikana 15 kertaa. Näinä kertoina kävijöitä oli 227, joten vaikuttaa siltä, että tilaus laajasti kulttuuriin keskittyvälle ikääntyvien kerholle Kaarinassa on olemassa. Kirjastossa toimiva kerho ei ole sidoksissa mihinkään järjestöön tai puolueeseen.

 Kerhon kokoontumisista ilmoitettiin kirjastoissa jaettavassa esitteessä, kirjaston ovilla ja www-sivuilla sekä Kaarina-lehdessä. Sari Saarela kävi puhumassa hankkeesta seuraavissa tilaisuuksissa:

-          Seinäjoen kaupunginkirjasto, Kirjastot ja hyvinvointi: Suomalais-venäläinen yhteistyöseminaari 6.11.2012

-          Porin kaupunginkirjaston – Satakunnan maakuntakirjaston ja Turun ammattikorkeakoulun järjestämä koulutuspäivä alueen kirjastojen johtajille 11.9.2012

Lisäksi muutamat muut kirjastot, kuten Seinäjoen kaupunginkirjasto, ovat kyselleet kerhon toiminnasta tarkoituksenaan aloittaa samanlaiset ikääntyvien tapaamiset omassa kirjastossa.

 Hankerahoituksella järjestetyt Ikäihmisten kulttuurikerhon tapaamiset

Syksy 2012

18.9. tehtiin opastettu bussikierros Kaarinan kartanoihin.

16.10. Harri Raitis puhui historiallisen romaanin faktasta ja fiktiosta.

20.11. Turun museokeskuksen tutkija piti empire-luennon.

18.12. Arja Rytkönen ja Sari Saarela kertoivat vuoden 2012 kirjauutuuksista.

 Kevät 2013

22.1. Hehkuvien Hortessojen runoesitys.

19.2. Olli Kuusisto kertoi kirjastaan Melan kärjessä jäätikkö – melontaretkiä Pohjoiskalotilla.

19.3. Jukka Nikoskelainen kertoi esperantosta kielenä ja harrastuksena.

16.4. Kerhossa kävijät vinkkasivat omia mielikirjojaan.

21.5. Elina Teerijoki kertoi kirjastaan Kaupunginosien Turku.

 Syksy 2013

10.9. Kaarinan Peltonen kertoi ikoneista ja ikonimaalauksesta harrastuksena.

8.10. SenioriSurf –tapahtuman yhteydessä kerhossa tutustuttiin iPad-laitteisiin.

5.11. Mikko Ylitalo kertoi valokuvauksesta harrastuksena.

3.12 Arja Rytkönen ja Sari Saarela kertoivat vuoden 2012 kirjauutuuksista.

 Lisäksi kaksi ostettiin lippuja Kaarina-Teatterin näytöksiin

                      - Lenin jäillä 20 lippua

                      - Paljon melua makkarasta 20 lippua

 Anja Snellman vieraili kertomassa kirjailijan työstä ja tuotannostaan Kuovinkadun toimintakeskuksessa 19.11. Tapio Koivukari puolestaan vieraili Palvelutalo Värttinän naistenkerhossa 2.12. Näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 55 osallistujaa.

 Kevät 2014

14.1. Rantakulman Martat esittäytyivät.

11.2. Aava-Leena Kurki kertoi Suomen presidenttien puolisoista.

 Erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia projektin aikana oli 19 kappaletta. Kävijöitä näissä tilaisuuksissa oli yhteensä 322.

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Ikäihmisten kulttuurikerhon toiminta jatkuu kirjaston omalla rahoituksella. Vuonna 2015 kerhoa varten varataan rahaa kirjaston budjettiin.

Aloituspäivämäärä : 
17/09/2012
Lopetuspäivämäärä : 
20/05/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€4 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 500
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 010
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 980

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
19kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
322henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000