Ikinuorten iltapäivät
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Hämeenkatu 7
05800
Bibliotekets telefonnummer : 
019 459 2422
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Mervi Jokinen
Telefonnummer : 
019 459 2426
E-post : 
mervi.jokinen@hyvinkaa.fi
Projektbeskrivning : 

Tampereen yliopiston opiskelija Pietari Pehkonen toteutti senioriasiakkaille suunnatun asiakaskyselytutkimuksen Hyvinkään kaupunginkirjastossa 17.1.–5.2.2011. Kyselyn tulokset toivat esiin mm. sen, että kirjaston senioriasiakkaat kaipaavat enemmän tapahtumia kirjastoon, varsinkin luentoja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, kirjailijavierailuita sekä kirjaesittelyjä.

Hyvinkään pääkirjastossa järjestetään avustuksen avulla 1-2 kertaa kuukaudessa senioriasiakkaille suunnattu tilaisuus. Tilaisuuksien aikana kerrotaan lyhyesti kirjaston palveluista sekä ajankohtaisista asioista. Tilaisuuksiin kutsutaan lisäksi ulkopuolisia esiintyjiä. Esiintyjiksi kutsutaan esim. kirjailijoita (Antti Karisto), eri kirjallisuudenlajien asiantuntijoita, paikallisten asioiden asiantuntijoita ja yhteiskunnallisia vaikuttajia.

Kustannukset:

  • Luennoitsijoiden ja kirjailijoiden palkkiot: 4 500€
  • Matkakulut: 1 500€
  • Oheismateriaali: 500€
  • Yhteensä: 6 500€

Kirjaston henkilökunta suunnittelee ja valmistelee senioritapaamiset työajallansa. Lisäksi kirjaston henkilökunta kutsuu esiintyjät tilaisuuksiin ja huolehtii tilaisuuksien tiedottamisesta.

Kirjaston henkilökunnan työpanos: 1 000€

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeessa tuotettiin ohjelmaesitteitä Ikinuorten iltapäivistä sekä kootusti että yksittäisistä tapahtumista erikseen. Lisäksi hankkeen tapahtumista tuotettiin ennakkopuffeja, joita paikallislehdet julkaisivat. Paikallislehdet uutisoivat hankkeen käynnistyksen näkyvästi ja lehtien toimittajat vierailivat osassa tilaisuuksista ja raportoivat niistä. Hankkeen tuotoksena oli myös senioriasiakkaille suunnatun kirjallisuuspiirin käynnistysvaiheesta toteutettu opinnäytetyö (Marika Meriläinen 2013

http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305138197).

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hyvinkään pääkirjastossa järjestettiin vähintään kaksi kertaa kuukaudessa senioriasiakkaille suunnattu tilaisuus.Tilaisuuksiin kutsuttiin kirjaston oman ohjelman lisäksi ulkopuolisia esiintyjiä. Esiintyjinä oli kirjailijoita, eri taidealojen esiintyjiä, paikallisten asioiden asiantuntijoita, yhteiskunnallisia vaikuttajia, sekä lapsiryhmä. Yleisötilaisuudet olivat suosittuja, osallistujamäärät vaihtelivat kolmestakymmenestä yli sataan. Hankkeen toteutus jatkui suunniteltua pidempään eli marrakuulle 2013 asti. Tilaisuudet järjestettiin noudattaen asiakkaiden toiveita, ja palaute on ollut positiivista. Yhteiset keskustelut senioriasiakkaiden tärkeäksi kokemista aiheista oli tärkeässä roolissa kaikessa ohjelmassa. Senioriasiakkaille järjestettiin myös kirjavinkkausta ja opastusta tietokoneen ja internetin käytössä. Lisäksi hankkeessa käynnistettiin senioriasiakkaiden kirjallisuuspiiri, ja kerrottiin kirjaston palveluista sekä ajankohtaisista asioista.  Kirjallisuuspiirin vetäjänä syksyllä 2012 toimi kirjasto- ja tietopalvelualan opiskelija Marika Meriläinen yhdessä projektivastaavan kanssa. Piiriläisten ei tarvinnut sitoutua jokaiseen kokoontumiseen, ja avoimissa ryhmissä oli keskimäärin 12 osallistujaa kussakin. Kirjallisuuspiiri jatkui kirjaston työntekijöiden toimiessa vetäjinä.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjallisuuspiirille ja senioriasiakkaiden toiveita seuraaville yleisötilaisuuksille on kysyntää, ja molemmat toimintamuodot jatkuvat hankkeen jälkeen. Lisäksi jatkossa suunnataan enemmän huomiota senioriasiakkaiden vertaisasiantuntijuuteen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Hankkeen aikana kehittyi hankeidea Jaetut muistot, joka mahdollistaa kirjaston senioripalveluiden laajentamisen jatkossa.

Ytterligare information: 

Omarahoitusosuudessa on henkilökunnan työaikakuluja 2000 euroa, mikä ei ole näkyvissä kirjanpitoraportissa.

Projektet börjar : 
31/07/2012
Projektet avslutas : 
28/02/2013
 

Kommun

Landskap

Influensområde

MålgruppFinansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€6 500
Egen finansiering: 
€1 000
Budget sammanlagt: 
€7 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€6 292
Egen finansiering: 
€2 792
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
32kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
886henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 500