Iloa ikäihmisille Kihniössä
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kihniön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kihniöntie 46
39820
Kirjaston puhelin : 
03 4441246
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kihnio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kihni
Y-tunnus : 
0133862-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Latvajärvi
Puhelin : 
044 7865561
Sähköposti : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa kirjastopalveluiden tarve Kihniössä niiden ikäihmisten ja liikuntaesteisten parissa, jotka eivät pääse itse tulemaan kirjastoon. Kunnassa ei ole kirjastoautoa eikä sivutoimipisteitä ja yli 65-vuotaiden osuus asukkaista on 26%. Hankkeen aikana kotipalvelu aloitettaisiin ja hankkeen jälkeen sitä jatkettaisiin yhteistyössä kunnan muiden vanhusten parissa toimivien kanssa.

Laitoksissa on ylläpidetty pieniä vaihtuvia siirtokokoelmia, mutta niiden käytöstä ei toistaiseksi ole mitään tietoa. Niitä ja niiden käyttöä tutkitaan ja tehostetaan.

Hankkeen tukemana tarjotaan myös kirjastossa ikäihmisille sopivia "virkistystilaisuuksia", luentoja ja kulttuuritilaisuuksia, yhdessä asiakkaiden kanssa sovittavista aiheista. Näihin virkistysiltapäiviin on avoimet ovet kaikille mutta varsinkin kutsu osoitetaan ikäihmisille.

 Kartoitukseen ja kotipalvelun aloittamiseen sekä tilaisuuksien järjestämiseen kirjastossa palkattaisiin osa-aikainen työntekijä noin 3 kuukaudeksi. Hankkeen avulla maksettaisiin virkistysiltapäiviin kutsuttavien luennoitsijoiden ja kirjailijavieraiden palkkiot sekä matkakulut.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kihniön kunnan kotihoito ja vanhuspalvelut

Parkanon kaupunginkirjasto (yhteinen hankkeiden johto, koska kirjastoilla yhteinen johtaja)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeeseen palkattiin kotipalvelun aloittamiseksi osa-aikainen työntekijä, jonka päätehtävänä oli selvittää kotipalvelun tarvetta. Yksi asiakas löytyi, hänen luokseen tehtiin monta asiakaskäyntiä ja hän jatkaa palvelun käyttöä edelleen. Peruskorjatussa Iltaruskon palvelukeskuksessa aloitettiin siirtokokoelman ylläpito uusin voimin, kokoelman tuloa taloon mainostettiin hyvin, ja se on siellä saanut suuren suosion. Joukossa on monta asiakasta, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin olleet kirjaston asiakkaina. Myös kartoitettiin muiden laitosten (terveyskeskuksen vuodeosasto, vanhainkoti Iltakoti) palvelutarvetta ja käytiin entistä useammin vaihtamassa niihin siirtokokoelmat sekä informoitiin kokoelmien olemassaolosta. Kirjastossa järjestettiin kolme kaikille avointa iltatilaisuutta: kaksi kirjailijavierailua ja toiverunotilaisuus. Toiverunojen lausuja esiintyi myös paikallisessa Eläkeliiton kerhossa ja Iltaruskon asukkaille vanhustentaloyhtiön omassa salissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kotipalvelua jatketaan ja siitä tiedottamista tehostetaan, jotta uusia asiakkaita löytyisi. Siirtokokoelmat jatkavat, koska niistä nyt saatu palaute on suorastaan ylistävää...

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 260
Oma rahoitus yhteensä: 
€260

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
170henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Hankkeen tulee huomioida yhteistyömahdollisuudet Celia-kirjasto Kirjasto kaikille -hankkeen kanssa. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014