Iloa ikäihmisille Parkanossa
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Parkanon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Parkanontie 57
39700
Kirjaston puhelin : 
044 7865560
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@parkano.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parka
Y-tunnus : 
0136311-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Paula Latvajärvi
Puhelin : 
044 7865561
Sähköposti : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena olisi saada kirjastopalveluiden piiriin kotona tai laitoksissa asuvat vanhukset ja liikuntarajoitteiset, jotka eivät itse pysty  hakeutumaan kirjastoon tai laitoksen siirtokokoelman ääreen. Parkanossa on yli 65-vuotiaita 25,8% väestöstä ja osa heistä asuu laajan kunnan äärialueilla. Heidän kartoittamisensa ja haastattelemisensa olisi hankkeeseen palkattavan työntekijän tehtävä. Kotipalvelu aloitettaisiin vuoden 2014 aikana, jos siihen on tarvetta.  Kirjastoautotoiminta on Parkanossa lopetettu 1990-luvun lopulla. Laitoksissa on siirtokokoelmat, joiden käyttöasteesta ei ole oikein tietoa. Niiden käyttöä aktivoitaisiin hankkeen aikana.

Toiseksi hankkeen tuella järjestettäisiin kirjastoon vanhusten virkistysiltapäiviä, joihin kutsuttaisiin luennoitsijoita ja vieraita eri aloilta, mm. kirjailijoita.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kihniön kunnankirjasto (yhteinen johtaja - yhteinen hankkeen johto, ehkä myös yhteisiä vierailijoita)

Parkanon kaupungin vanhustyön toimijat

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana ja tuella aloitettiin kirjaston kotipalvelu Parkanossa. Aloitusta suunnittelemaan ja toteuttamaan palkattiin osa-aikainen työntekijä noin kuukaudeksi. Palvelua markkinoitiin kirjastossa, paikallislehdessä, kirjastonhoitajan vieraillessa eri vanhusryhmissä ja kaupungin eri toimijoiden yhteistyössä järjestämillä hyvinvointimessuilla. Palvelun piirissä on hankkeen päättyessä 6 asiakasta. Myös laitoksissa asuvien kirjastopalveluita virkistettiin useammin toistuvilla kokoelman vaihdoilla, räätälöidyillä kokoelmilla ja markkinoimalla laitosten vaihtuvia kokoelmia entistä paremmin.. Kirjastossa järjestettiin kaikille avoin toiverunotilaisuus, jossa Parkanon Martat tarjosivat kahvia ja mainostivat samalla toimintaansa. Järjestimme myös toivelaulutilaisuuden, joka oli hyvin suosittu ja jolle toivottiin jatkoa. Järjestettiin kohtaamisia ikäihmisille ja nuorille erilaisten älylaitteiden ympärille. Nuoret neuvoivat ikäihmisille, miten niitä käytetään. Hankkeen työntekijä osallistui Suomen kirjastoseuran koti- ja laitospalvelutyöryhmän järjestämään koulutuspäivään ja Kirjasto kaikille -hankkeen informaatiotilaisuuteen.

Jatkotoimenpiteet: 

Kotipalvelu on tullut jäädäkseen yhtenä kirjaston toimintamuotona. Erilaisia virkistysiltapäiviä järjestetään jatkossakin resurssien mukaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 520

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
20henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
120henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Hankkeen tulee huomioida yhteistyömahdollisuudet Celia-kirjaston Kirjasto kaikille -hankkeen kanssa. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014