Iloa ikäihmisille Parkanossa
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Parkanon kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Parkanontie 57
39700
Bibliotekets telefonnummer : 
044 7865560
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@parkano.fi
ISIL-kod : 
FI-Parka
FO-nummer : 
0136311-0
Ansvarsperson : 
Paula Latvajärvi
Telefonnummer : 
044 7865561
E-post : 
paula.latvajarvi@parkano.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena olisi saada kirjastopalveluiden piiriin kotona tai laitoksissa asuvat vanhukset ja liikuntarajoitteiset, jotka eivät itse pysty  hakeutumaan kirjastoon tai laitoksen siirtokokoelman ääreen. Parkanossa on yli 65-vuotiaita 25,8% väestöstä ja osa heistä asuu laajan kunnan äärialueilla. Heidän kartoittamisensa ja haastattelemisensa olisi hankkeeseen palkattavan työntekijän tehtävä. Kotipalvelu aloitettaisiin vuoden 2014 aikana, jos siihen on tarvetta.  Kirjastoautotoiminta on Parkanossa lopetettu 1990-luvun lopulla. Laitoksissa on siirtokokoelmat, joiden käyttöasteesta ei ole oikein tietoa. Niiden käyttöä aktivoitaisiin hankkeen aikana.

Toiseksi hankkeen tuella järjestettäisiin kirjastoon vanhusten virkistysiltapäiviä, joihin kutsuttaisiin luennoitsijoita ja vieraita eri aloilta, mm. kirjailijoita.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kihniön kunnankirjasto (yhteinen johtaja - yhteinen hankkeen johto, ehkä myös yhteisiä vierailijoita)

Parkanon kaupungin vanhustyön toimijat

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeen aikana ja tuella aloitettiin kirjaston kotipalvelu Parkanossa. Aloitusta suunnittelemaan ja toteuttamaan palkattiin osa-aikainen työntekijä noin kuukaudeksi. Palvelua markkinoitiin kirjastossa, paikallislehdessä, kirjastonhoitajan vieraillessa eri vanhusryhmissä ja kaupungin eri toimijoiden yhteistyössä järjestämillä hyvinvointimessuilla. Palvelun piirissä on hankkeen päättyessä 6 asiakasta. Myös laitoksissa asuvien kirjastopalveluita virkistettiin useammin toistuvilla kokoelman vaihdoilla, räätälöidyillä kokoelmilla ja markkinoimalla laitosten vaihtuvia kokoelmia entistä paremmin.. Kirjastossa järjestettiin kaikille avoin toiverunotilaisuus, jossa Parkanon Martat tarjosivat kahvia ja mainostivat samalla toimintaansa. Järjestimme myös toivelaulutilaisuuden, joka oli hyvin suosittu ja jolle toivottiin jatkoa. Järjestettiin kohtaamisia ikäihmisille ja nuorille erilaisten älylaitteiden ympärille. Nuoret neuvoivat ikäihmisille, miten niitä käytetään. Hankkeen työntekijä osallistui Suomen kirjastoseuran koti- ja laitospalvelutyöryhmän järjestämään koulutuspäivään ja Kirjasto kaikille -hankkeen informaatiotilaisuuteen.

Fortsatta åtgärder: 

Kotipalvelu on tullut jäädäkseen yhtenä kirjaston toimintamuotona. Erilaisia virkistysiltapäiviä järjestetään jatkossakin resurssien mukaan.

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 000
Egen finansiering: 
€1 700
Budget sammanlagt: 
€11 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 520

Statistik:
Utbildningar: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
20henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
120henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Hankkeen tulee huomioida yhteistyömahdollisuudet Celia-kirjaston Kirjasto kaikille -hankkeen kanssa. Perustelumuistio 2014 ks.

http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014