Iloa ja eväitä arkeen - erityislasten musiikkileikkikouluryhmä/-t kirjastolla
År 2014 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirjastopolku 2
05800
Bibliotekets telefonnummer : 
0194692422
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-kod : 
FI-Hyvin
FO-nummer : 
0125866-0
Ansvarsperson : 
Katja Valjakka
Telefonnummer : 
0194592424
E-post : 
katja.valjakka@hyvinkaa.fi
Projektbeskrivning : 

Iloa ja eväitä arkeen - erityislasten musiikkileikkikouluryhmä/-t kirjastolla

Erityislasten musiikkileikkikoulu olisi asiakaslähtöistä, kuntalaisten arkeen nivoutuvaa ja hyvinvointia lisäävää toimintaa kirjastossa. Musiikkileikkikoulussa musiikki ja musisointi tukevat erityislasten itseilmaisua ja itsetuntoa ja lapset voivat kokea onnistumisen tunteita. Musiikkileikkikoulussa lasten sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä voidaan edistää ja kommunikaatiota vanhempien kanssa vahvistaa.

Keski-Uudellamaalla ei kuitenkaan musiikkiopistoilla tai muilla tahoilla ole tarjolla musiikkileikkikoulu- tai soitinryhmätoimintaa erityislapsille. Lapsen kuljettaminen pitkään matkaan esimerkiksi Helsinkiin on ajallisesti ja myös taloudellisesti haastavaa.

Haluamme tarjota mahdollisuuden muskaritoimintaan myös lähempänä kotia ja näin lisätä tasa-arvoa antamalla erityislapsille ja heidän perheilleen mahdollisuuden osallistua voimauttavaan ja iloa arkeen antavaan harrastukseen. Kohderyhmiä voisivat olla esimerkiksi kielellisen erityisyyden (dysfasia) ja tarkkaavaisuushäiriön kanssa elävät perheet.

Paras toteutusmuoto olisi ns. perhemuskari, jossa vanhemmat osallistuvat ryhmään ja näin oppivat samalla esimerkiksi käyttämään viittomia ja muita kielellisen kehityksen tukemisen välineitä. Tällaisessa toiminnassa bonuksena olisi myös vertaistuki ja verkostoituminen muiden samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa.

Viiden - kuuden kokoontumiskerran ”paketit” antavat mahdollisuuden rajata kävijöitä iän/kohderyhmän mukaan ja useampi perhe saisi myös mahdollisuuden osallistua toimintaan. Näin syksyn 2014 – kevään 2015 aikana voitaisiin toteuttaa neljä musiikkileikkikouluryhmää.

Hankkeen kustannukset ja aikataulu:

Musiikkiterapeutin palkkio, matkakulut 4 x 5-6 kokoontumiskerran musiikkileikkikouluryhmä: 4000 euroa

Oma rahoitus, henkilökuntakustannukset 1 kk = 3000 € (sisältää suunnittelun, tiedottamisen, järjestelyihin kuluvan ajan omien työtehtävien hoidon ohessa)

Aikataulu: Musiikkileikkikoulutoiminnan suunnittelu, tiedotus keväällä 2014. Musiikkileikkikouluryhmät syksyllä 2014 / keväällä 2015.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Kaupungin varhaiskasvatuspalvelut auttavat hankkeen tiedotuksessa sopiville kohderyhmille.

Projektet börjar : 
01/09/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€4 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€7 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0