Iloa tarinasta
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
http://www.kouluon.fi/fi/oppimateriaalit/opetusideat/vapaasti-kopioitavat/
Tervolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasilinnan puistotie 1
95300
Kirjaston puhelin : 
040 486 6994
Kirjaston sähköposti : 
tervolan.kirjasto@tervola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Terku
Y-tunnus : 
0193249-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Oinas
Puhelin : 
040 486 6994
Sähköposti : 
kati.oinas@tervola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla on tavoitteena saada Tervolan, Simon ja Keminmaan lapset ja nuoret innostumaan lukemisesta ja huomioimaan lukemisen yhtenä vaihtoehtona vapaa-ajan vietolle. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjavinkkaukset ja kirjailijavierailut

Kuvaus : 

Nykyään ihmisten vapaa-ajasta kamppailevat useat erilaiset harrastemuodot, jolloin lukeminen jää usein vähemmälle ja lukutaito heikkenee. Erityisesti Meri-Lapin alueella meillä on suuri huoli vähenevistä kirjaston käyttäjistä ja lainausluvuista.

Hankkeen avulla on tavoitteena saada Tervolan, Simon ja Keminmaan lapset ja nuoret innostumaan lukemisesta ja huomioimaan lukemisen yhtenä vaihtoehtona vapaa-ajan vietolle. Eri-ikäiset lapset ja nuoret tarvitsevat erilaista houkuttelua lukemisharrastukseen kannustamiseksi. Pienten lasten kohdalla sadut kehittävät mielikuvitusta ja nukketeatterilla saadaan lapsille jo pienenä positiivinen mielikuva sekä kirjastosta, että saduista ja lukemisesta.

Hyvä kirjavinkkaus voi olla elämys, joka lisää sopivasti uteliaisuutta, ei ainoastaan vinkattuun kirjaan vaan muuhunkin kirjallisuuteen. Henkilökunnan resurssien ollessa rajalliset, on ulkopuolinen apu tarpeen kirjavinkkauksia suunniteltaessa. Lisäksi kirjavinkkausten onnistumisen kannalta on hyvä jos vinkkausta tekee kokenut ja osaava henkilö. Myös kirjailijavierailut kannustavat lapsia lukemaan heidän kohdatessaan alan ammattilaisen, joka osaa kertoa kirjoista innostavasti ja tuo kirjan lähemmäs lukijaa. Yhteinen hanke mahdollistaa kirjalijoiden ja muiden vierailijoiden "kierrättämisen" kustannustehokkaasti laajalla Meri-Lapin alueella.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Keminmaan kunnankirjasto ja Simon kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kati Oinas (Tervola), Seija Oljakka (Tervola) ja Katri Kela (Keminmaa ja Simo)

Aiemmat hankkeet: 

Kirjailijoita ja asiantuntijoita Tervolan lasten ja nuorten iloksi, 2012

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tervolan, Keminmaan ja Simon kirjastot hakivat valtionavustusta Lapin aluehallintovirastolta kirjailijavieraiden saamiseksi kolmen kunnan kirjastoihin ja kouluille. Hankkeen vastuu- ja yhteyshenkilönä toimi Tervolan kirjastotoimenjohtaja, vuoden 2015 ajan Irene Matila ja hänen eläköitymisensä jälkeen Kati Oinas. Rahaa haettiin 9700 €, joka myönnettiin kokonaisuudessaan. Hankkeen tavoitteena oli saada näiden kuntien lapset ja nuoret innostumaan lukemisesta ja huomioimaan lukemisen yhtenä vaihtoehtona vapaa-ajan vietolle. Eri-ikäiset lapset ja nuoret tarvitsevat erilaista houkuttelua lukemisharrastukseen kannustamiseksi. Siksi eri kohderyhmille suunniteltiin ja toteutettiin erilaisia tapahtumamuotoja. Pienimmät nauttivat nukketeatterista, saduista sekä musiikkiesityksistä, isommille järjestettiin suosittujen kirjailijoiden vierailuja. Hankkeen toisen vuoden aikana panostettiin kirjavinkkaustuokioihin kaikille alakoulujen luokka-asteille. Kirjavinkkaus herättää sopivasti uteliaisuutta sekä vinkattuihin kirjoihin että kirjallisuuteen ja lukemiseen ylipäätään. Henkilökunnan rajallisten resurssien takia käytimme hankkeessa ulkopuolisia vinkkareita. Ammattitaitoisten kirjavinkkareiden esimerkki ja heiltä saadut vinkit ja tuki edistävät osaltaan kirjastojen oman henkilökunnan orientoitumista kirjavinkkaustoiminnan pyörittämiseksi. Tällä yhteisellä hankkeella kirjastot saivat mahdollisuuden järjestää ja kierrättää sellaisia tapahtumia, joiden toteuttaminen ja onnistuminen ei olisi yksittäisenä kirjastona onnistunut.

Hanke saavutti tavoitteensa ja jopa ylitti ne. Suunnitelman mukaisesti saimme hankittua kaksi kirjailijavierasta: yhden lastenkirjailijan ja yhden nuortenkirjailijan. Järjestimme myös suunnitellun nukketeatteriesityksen. Kirjavinkkareiden vierailuja onnistuimme järjestämään kolme suunnitellun kahden sijasta sekä vielä suunnitelman ulkopuolisen jouluisen lasten musiikkiesityksen hankkeen huipennukseksi. Tilaisuudet järjestettiin aina kaikissa kolmessa kunnassa joko kirjastoissa, kouluilla tai päiväkodeilla, mikä edellytti tarkkaa ja huolellista suunnittelua, yhteydenpitoa ja etukäteisjärjestelyjä. Tilaisuuksissa oli runsaasti kuulijoita, yhteensä 1605 henkilöä. Tilaisuuksia järjestettiin hankkeen aikana yhteensä 48. Saamamme palaute on ollut myönteistä, ja päiväkoti-ikäisille suunnattujen tapahtumien osalta hyvinkin innostunutta. Opettajilta on tullut jo aikaisemmin toiveita kirjavinkkaustuokioista, ja tämän hankkeen myötä olemme voineet vastata näihin toiveisiin. Vinkkaukset otettiin siis mielihyvin vastaan. Kaikissa kirjastoissa huomattiin, että vierailuja tehneiden kirjailijoiden teoksia lainattiin tavallista enemmän, myös äänikirjoina, jotka ovat lapsille tuntemattomampi aineistolaji.  Kirjavinkkaukset olivat onnistuneita, sillä vinkatut kirjat ja kirjasarjat lähtivät vilkkaasti lainaan kaikissa kolmessa kirjastossa.

TILAISUUDET

SIRI KOLU

Siri Kolu vieraili 23.–24.9.2015 Tervolan, Keminmaan ja Simon kirjastoissa ja alakouluilla. Häntä oli kuulemassa yhteensä 285 oppilasta ja tilaisuuksia järjestettiin yhteensä kuusi. Kuulijoina oli kaikkia alakoulujen luokka-asteita. Tilaisuuksissa syntyi hyvää ja luontevaa vuorovaikutusta yleisön ja kirjailijan välille. Siri kertoi miten hänen tarinansa ovat syntyneet ja samalla tuli kuvattua kirjailijan työtä hauskasti ja huumorin säestämänä. Siri keskittyi kertomaan Me Rosvolat -sarjan kirjoista. Kirjat olivat osalle tuttuja jo entuudestaan, ja vierailun jälkeen lapset lainasivat sarjan kirjoja innokkaasti sekä perinteisinä kirjoina että CD-äänikirjoina. Olikin hyvä juttu, että Siri otti puheeksi myös äänikirjat, koska ne eivät selvästikään olleet kaikille tuttuja. Sirin vierailu innosti oppilaita myös muiden oppiaineiden tunneilla, sillä Tervolan Lapinniemen koulun 3. luokka askarteli kuvistunnilla Rosvoloiden auton.

ELISA SALO

Nukketeatterikeskus Poijun kautta valikoimme Lumiukon sydän -esityksen, jotka pidettiin 17.–18.11.2015. Kuulijoina oli päiväkodin lapsia ja esikoululaisia, yhteensä 212 lasta. Tilaisuuksia järjestettiin kuusi. Esiintyjä otti hyvin lapset huomioon, ja lapset pystyivät kommentoimaan asioita myös esityksen aikana. Tarina oli sopivan pituinen (n. 35 min) ja sisälsi erilaisia elementtejä mm. musiikkia, tanssia ja runoja. Lapset nauttivat selvästi juuri riimittelyistä ja musiikista ja olivat aidosti tarinassa mukana.  Esitys sai paljon kiitosta, ja toiveita esitettiin myös, että tulevaisuudessakin voisi järjestää lisää tällaista.

SALLA SIMUKKA

Kansainväliseen suosioon Lumikki-trilogiansa myötä noussut Salla Simukka vieraili hankkeemme kirjastoissa 4.–6.4.2016. Häntä oli kuulemassa yhteensä 340 oppilasta, ja tilaisuuksia järjestettiin yhteensä viisi. Kirjailijavierailu innosti nuoria lainaamaan vierailemaan tulevan kirjailijan tuotantoa, ja se kytkeytyi hyvin Tervolan 9. luokkalaisten äidinkielen kurssilla tekeillä olevaan kirjailijakansioon. Nuoret saivat kuulla hyviä vinkkejä tekstiensä julkaisemiseksi sekä ylipäätään millaista on olla kirjailija. Hän kertoi omasta kirjailijanurastaan ja kirjoistaan elävästi ja nuoria kiinnostavalla tavalla. Simukka toimitti opettajan välityksellä nuorille ”Salla Simukka suosittelee” -kirjavinkkilistan, jossa hän vinkkasi mielestään lukemisenarvoisia nuortenkirjoja varsinkin kotimaisilta kirjailijoilta. Tervolan kunnan tiedotuslehti Jokipostin toimittaja haastatteli lyhyesti Sallaa, ja juttu julkaistiin huhtikuun numerossa. Simukan kirjailijavierailusta laitettiin paikallislehdille juttuvinkit etukäteen. Lounais-Lappi -lehdessä ilmestyi Simukan haastattelu Simon vierailusta. Kirjastot saivat siis hyvää näkyvyyttä ja myönteistä julkisuutta kirjailijavierailun tiimoilta.

ANNELI KANTO

Olennaisena osana lukemaan innostamisessa on kirjavinkkaus.  Kutsuimme kirjailija Anneli Kannon vinkkaamaan omaa ja muiden tuotantoa. Hänen vierailunsa oli 19.–21.9.2016. Yhteensä vinkkaustuokioita oli yhdeksän, ja kuulijoina 3.-4. luokkalaiset, yhteensä 240. Tilaisuuksissa syntyi mukavaa vuorovaikutusta kirjailijan ja oppilaiden välillä. Varsinkin silloin, kun kirjailija luki otteita omista kirjoistaan, huomasi yleisön todella uppoutuvan kuuntelemaan.  Tarinan raottaminen hieman vinkkaustilanteessa ja sopivasti jännittävään kohtaan jääminen saa lasten mielikuvituksen ja uteliaisuuden liikkeelle. Kirjailija kertoi havainneensa myös vinkkauskirjoja esitellessään, että varsinkin ne kirjat, joita opettaja oli lukenut luokalle ääneen, olivat jääneet oppilaille mieleen tosi hyvin. Eli ääneen lukeminen kunniaan myös isommille oppilaille!

KATARIINA TENHUNEN

Normaalin kirjavinkkauksen lisäksi halusimme tarjota lapsille hieman erilaisen vinkkauskokemuksen draamavinkkauksen myötä. Draamavinkkauksessa paneudutaan ja eläydytään kirjan kertomaan tarinaan draamallisin keinoin. Kirjavinkkariyhdistyksen kautta sovimme draamavinkkauksista Katariina Tenhusen kanssa, joka on pitkän linjan kirjavinkkari. Hän on toteuttanut draamavinkkauksia jo parin vuosikymmenen ajan sekä tehnyt aiheesta AMK-opinnäytetyön. Teemaksi valittiin vuodenaikaan ja lähestyvään pyhäinpäivään sopivasti kummitukset. Tenhunen vieraili Meri-Lapissa 25.–27.10.2016. Vinkkaustuokioita järjestettiin yhteensä yhdeksän, ja kuulijoina oli 195 esikoululaista, 1. ja 2. luokkalaista. Kaikki opettajat osallistuivat mielellään luokkiensa kanssa tähän hieman erilaiseen vinkkaukseen, ja osa oli valmistellut aihetta luokkansa kanssa ennakkoon mm. askartelemalla pyhäinpäivään liittyen. Vinkkari oli maskeerattu kummitukseksi mustaan kaapuun, ja osa pienemmistä oppilaista tuntui oikeasti uskovan, että luokan edessä on kummitus. Oppitunnin aikana vinkattiin erilaisia kummitusaiheisia kirjoja, jotka otettiin vaihtelevasti vastaan: osa pojista vaati naureskellen pelottavampia tarinoita, mutta osalle oppilaista nämäkin tarinat olivat selvästi tarpeeksi jännittäviä.  Draamavinkkaus on todella vaikuttavaa, kun siinä käytetään eläytymistä ja muita teatterin keinoja. Opettajat kommentoivat myös, että harvoin heidän luokkansa kuuntelee noin tarkasti ja hiljaa paikoillaan. Draamavinkkausta voisi järjestää eri-ikäisille oppilaille enemmänkin.

MINTTU LUOMALA

5. ja 6. luokkalaisille kutsuimme vinkkariksi Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastonhoitajan Minttu Luomalan, joka on kokenut ja ahkera kirjavinkkari Lapin alueella. Hän vieraili Meri-Lapissa 8.–10.11.2016. Vinkkaustuokioita oli yhteensä 10, ja kuulijoita 194. Kohderyhmänä olivat 5.–6. luokkalaiset. Kirjavinkkari toimitti etukäteen listan vinkkaamistaan kirjoista, joita oli vinkkaustuokion jälkeen lainattavana lasten- ja nuortenosastolla, sekä niitä toimitettiin kirjapaketteina joidenkin koulujen luokkiin. Vinkkaukset todella osuivat ja upposivat kuulijakuntaan, sillä jo ensimmäisen vinkkauksen jälkeen valtaosa kirjoista lähti lainaan innostuneille lukijoille. Vinkkari vinkkasi seikkailukirjoja ja jänniä juttuja sekä huumori- ja harrastuskirjoja. Valikoima oli monipuolinen, ja sekä tytöt että pojat löysivät joukosta omat suosikkinsa. Hän vinkkasi monen sarjan aloitusosaa, ja pääsimme etsimään oppilaille myös näiden kirjojen jatko-osia, niin paljon oppilaat näistä innostuivat. Palaute oli kouluilla innostunutta, ja kirjoja kysyttiin jälkeenpäin kirjastoilta. Etukäteen kirjavinkkari oli toivonut, että kussakin kirjastossa henkilökunta voisi osallistua jollekin päivän vinkkaustuokioista, jotta hekin näkisivät millaista vinkkaaminen on käytännössä. Tämä pystyttiin osittain toteuttamaan jokaisessa kirjastossa, ja toivottavasti ennakkoluulot vinkkaamisesta hälvenivät, ja saimme rohkeutta yrittää vinkkaamista itsekin.

SOIVA SIILI

Oululainen lastenmusiikkiyhtye Soiva Siili -duo on tunnettu päiväkoti-ikäisille sopivista esityksistään. Heidän esityksissään on mukana myös ripaus toiminnallisuutta musiikin ja erilaisten soittimien lisäksi. Soiva Siili vieraili Meri-Lapissa 7.12.2016, ja tilaisuuksia järjestettiin yhteensä kolme. Kuulijoina olivat päiväkotiryhmät hoitajineen, iltapäiväkerholaiset ohjaajineen sekä perhepäivähoitajat, yhteensä 139 osallistujaa. Tilaisuuksia pidettiin sekä päiväkodeilla että kirjastossa. Joulunalusaikaan sopi hyvin Soivan Siilin joulu -esitys. Soivan Siilin kappaleet sisältävät usein itsessään pienen tarinan, ja laulujen kautta matkasimme ajallisesti syksystä talveen ja joulun odotukseen. He myös viittasivat Hannele Huovin runoihin, ja toivat kirjastoa ja lukemista esille mukavan myönteisessä valossa. Esitys oli pienille kuuntelijoille sopivan pituinen, n. 40 min. Lapset nauttivat selvästi musiikista ja siitä, että pääsivät myös laulamaan mukana ja osallistumaan mm. taputtamalla ja vaikuttamaan esim. sanoituksiin. Iloisia ilmeitä näkyi niin lasten kuin aikuistenkin kasvoilla.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastojen Facebook-sivuilla on ollut nähtävillä kuvia järjestetyistä tilaisuuksista hankkeen aikana.

Kirjavinkkarit toimittivat etukäteen kirjalistan vinkkaamistaan kirjoista, ja nämä jaettiin opettajille ja oppilaille. Kirjavinkkilistat olivat myös jaossa koottujen kirjanäyttelyjen yhteydessä.

Kirjailija Salla Simukan haastattelu julkaistiin Tervolan kunnan tiedotuslehdessä Jokipostissa sekä Lounais-Lappi -lehdessä huhtikuussa 2016.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Iloa tarinasta -hanke lisäsi Meri-Lapin alueen lasten ja nuorten innostusta ja kiinnostusta kirjallisuuteen ja lukemiseen. Lukeminen joutuu nykyään kilpailemaan niin monen vapaa-ajanviettotavan kanssa, että oli tarpeen kohottaa kirjallisuuden ja lukemisen profiilia ja tarjota lapsille ja nuorille konkreettisia vinkkejä lukemisen arvoisiksi kirjoiksi ja herättää kiinnostus lukemiseen ja tarinoiden maailmaan. Hankkeen kohderyhmänä olivat lapset ja nuoret ikäryhmiä mitenkään rajaamatta, ja jokaiselle luokka-asteelle ja ikäryhmälle onnistuttiin järjestämään tilaisuuksia ja esityksiä. Lukuinto kasvoi havaittavasti, ja kirjallisuus tuli tutuksi. Ilman hankerahoitusta kirjailija- ja vinkkarivierailuja eikä erilaisia esityksiä olisi pystytty järjestämään näin laajassa mittakaavassa näiden kirjastojen vaikutusalueella. Aikataulujen sovitteleminen kolmen kunnan koulujen ja kirjastojen sekä vierailijoiden kesken oli ajoittain haasteellista, mutta tässä onnistuttiin kuitenkin hyvin. Vierailijoiden palkkio- sekä matka- ja majoituskustannukset katettiin hankerahoituksella, mikä mahdollisti näinkin monipuolisen tapahtumien kirjon. Kirjailijavierailujen sekä kirjavinkkaustuokioiden tueksi järjestettiin kirjanäyttelyitä kunkin kirjailijan tai kirjavinkkarin vierailun yhteyteen. Tämä elävöitti ja aktivoi kirjaston näyttelytoimintaa ja avasi kokoelmien sisältöjä asiakkaille.

Hankkeen myötä on ollut hyvä tilaisuus kehittää hankkeeseen osallistuneiden kirjastojen välistä alueellista yhteistyötä sekä yhteistyötä kunkin kirjaston ja koulujen sekä päiväkotien välillä. Yhteishankkeita näiden kolmen kirjaston kesken ei ole aikaisemmin ollut, mutta yhteistyörutiini löytyi näiden kahden vuoden aikana. Tervolan kirjasto hoiti kirjailijoiden, vinkkareiden ja esitysten hankkimisen ja sopi vierailujen sisällöt yhteisen ideoinnin pohjalta. Kukin kirjasto hoiti itsenäisesti käytännön järjestelyt koulujen, opettajien ja päiväkotihenkilöstön kanssa aikataulutuksineen sekä markkinoinnin ja mainonnan omassa kunnassaan. Keskustelimme tilaisuuksien järjestämisestä, aikatauluista ja toteutusmuodoista sekä muista käytännön asioista sähköpostitse ja puhelimitse.

Hankkeelle myönnetty rahoitus osoittautui riittäväksi suunniteltuihin vierailuihin sekä pariin ylimääräiseen tapahtumaan. Hankerahoituksella katettiin palkkiot vierailijoille, Lukukeskuksen välityspalkkiot, matka- ja majoituskustannukset, vierailijoiden ruokailut ja päivärahat sekä kilometrikorvaukset kirjaston henkilökunnalle vierailijoiden kuljettamisesta. Koko rahoitus tuli käytettyä arvioidun mukaisesti. Aikataulut pitivät sikäli, että kaikki suunnitellut tapahtumat saatiin toteutettua hankeaikana, viimeinen tilaisuus järjestettiin joulukuussa 2016. Tervolan kirjastotoimenjohtajan eläköityminen vuoden 2015 lopulla vaikutti osaltaan toteutusaikatauluun hidastavasti, ja tapahtumia olisi ehkä pitänyt jakaa tasaisemmin kahden hankevuoden ajalle syksyn 2016 työmäärän helpottamiseksi.

Koska hanketyöryhmässä oli useita henkilöitä hankkeeseen osallistuneista kirjastoista, työtunteja kertyi yllättävän paljon esimerkiksi juuri vierailijoiden aikataulutukseen liittyvän viestinnän, majoituksen ja käytännön järjestelyjen vuoksi. Kaikki vierailut ja tilaisuudet osoittautuivat kuitenkin onnistuneiksi ja antoisiksi. Tervolan kirjasto oli koko hankkeen ajan toimintaa organisoivana tahona, joten Tervolan kunnan osalta omavastuuosuus oli huomattavasti oletettua isompi. Jatkossa voisikin miettiä mahdollisten yhteishankkeiden osalta erilaista työnjakoa työmäärän ja -kustannusten tasaamiseksi.

Hankkeen tavoitteet saavutettiin, ja ne pystyttiin toteuttamaan jopa alkuperäiskaavailuja laajemmassa mittakaavassa. Pyrimme jatkamaan kirjavinkkaustoimintaa mahdollisuuksien mukaan ainakin alakoululaisille. Kirjavinkkausta toivotaan kouluissa paljon lisää, mutta toiveiden toteuttaminen on paljolti kiinni osaavasta henkilökunnasta ja muista resursseista. Kirjailijavieraat otetaan kouluilla pääsääntöisesti mielellään vastaan, mutta niidenkin toteuttaminen on paljolti kiinni resursseista.

Hankkeesta saamiemme kokemusten perusteella voimme olla tyytyväisiä siihen, että olemme voineet tarjota Meri-Lapin alueen lapsille ja nuorille iloa, virkistystä ja elämyksiä kirjastoissa, kouluilla ja päiväkodeilla. Olemme myös vahvistaneet yhteistyötä Tervolan, Keminmaan ja Simon kirjastojen, alueen koulujen ja päiväkotien välillä. Vuonna 2016 pääpaino oli kirjavinkkauksissa silläkin ajatuksella, että myönteiset kokemukset ja osallistuminen kirjavinkkaustuokioihin kannustavat kirjastojen henkilökuntaa kokeilemaan itse kirjavinkkaustyötä.  

Jatkotoimenpiteet: 

Mahdollisuuksien mukaan jatkamme kirjailija- ja kirjavinkkarivierailujen järjestämistä. Pyrimme hankkeen kirjavinkkareiden innostavan esimerkin johdattamina saamaan kirjavinkkaustoiminnan osaksi kirjastojemme perustoimintaa. Kirjailijavierailuja järjestetään jatkossa resurssien puitteissa sekä yhteistyössä joko alueellisesti tai kunnan eri toimijoiden kanssa. Kirjailijoiden vierailut ovat kuitenkin hyvä keino kasvattaa lukijoiden kiinnostusta sekä lisätä lukuintoa. Draamavinkkaus avasi kirjojen maailmaa uudella tavalla, ja sitä voisi kokeilla esim. toisinaan haasteellisempien yläkoululaisten mielenkiinnon saamiseksi kirjallisuuteen ja lukemiseen liittyen. Hanke vahvisti myös kirjastohenkilökunnan osaamista tapahtumatoiminnasta, mistä on jatkossa hyötyä kirjastojen tapahtumatuotannossa.

Aloituspäivämäärä : 
15/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 350
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 050
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€12 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 130
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€1 270

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
48kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 605henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€9 700

Hanke on kirjastopoliittisten linjausten mukainen.