Iltakahvit kirjastolla
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hämeenkyrön kirjasto
Bibliotekets adress : 
Kyrönsarventie 16
39100
Bibliotekets telefonnummer : 
050390 4211
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hameenkyro.fi
ISIL-kod : 
FI-Hamkun
FO-nummer : 
0132947-3
Ansvarsperson : 
Liisa Mäntylä
Telefonnummer : 
050 390 4213
E-post : 
liisa.mantyla@hameenkyro.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tarkoituksena on järjestää noin kerran kuussa matalan kynnyksen keskustelupiiri erilaisten teemojen ympärille. Aiheeksi valitaan paikallisia tai ajankohtaisia aiheita politiikasta, viihteestä, kulttuurista ja erilaisista arki-ilmiöistä. Keskustelun avaajaksi pyydetään aluksi vapaaehtoisia. Tilaisuuden toivotaan aktivoivan ja vapauttavan osallistujia keskustelemaan vapaamuotoisesti. Pyrkimyksenä on välttää liikaa akateemisuutta ja liikaa asiantuntevuutta, ja kannustaa avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Tavoitteena on yhteisöllisyyden lisääminen, kuntaan muuttaneiden tutustuttaminen paikallisiin asukkaisiin, yksinäisyyden lieventäminen, eri ihmis- ja ikäryhmien kokoaminen yhteen ja kirjastotilan monipuolisempi käyttö.

Rahoitusta tarvitaan mm. kahvitukseen ja tiedotus- ja ilmoituskuluihin.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Iltakahvit kirjastolla toteutuivat loppujen lopuksi aamukahveina tiistaiaamuisin. Yhdessä kansalaisopiston rehtorin ja muutaman vapaaehtoisen kanssa suunniteltu kahvilatoiminta aloitettiin elokuussa 2014. Kahvia on tarjolla klo 9 - 10 lehtilukusalissa, koko kirjasto avataan klo 10. Kirjastossa oli tarjolla kahvia ja pullaa, ja aluksi pyydettiin valmiiksi muutamaan henkilöä alustamaan ja johdattelemaan keskustelua. Tilaisuudesta ei haluttu asiantuntijaluentoa, ja tavoitteena oli, että ryhmä toimii itseohjatusti. Tämä onkin toteutunut hyvin, tilaisuuksissa osallistujat ovat keskenään sopineet mistä aiheesta olisi mukava keskustella ja kuka keskustelun alustaa.

Tilaisuuksissa on keskusteltu mm. sukututkimuksesta, matkustamisesta, Etelä-Euroopassa asumisesta ja paikallisesta historiasta. Kahvilaa ei ole markkinoitu nimenomaan ikäihmisille, mutta ajankohta on sellainen, että kävijät ovat eläkkeellä olevaa väkeä. Osa kahvilassa kävijöistä jää vielä kirjastoon lainaamaan tai lukemaan lehtiä. Kävijät ovat toivoneet, että joskus olisi vaihteen vuoksi joku vieraileva puhuja. Marraskuussa, hämeenkyröläisten kirjailijoiden viikolla, Pirkanmaan liiton edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela kävi puhumassa Pirkanmaan maakunnan historiasta ja omasta kirjailijatyöstään.

Kahvin keittäminen, kattaus, maidon ostaminen ja pullan hakeminen leipomosta aamulla + kuppien kerääminen ja tiskaaminen ovat vieneet jonkin verran henkilökunnan aikaa.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston tiistaiset aamukahvit osoittautuivat niin suosituksi ja suhteellisen helppohoitoiseksi käytännöksi, että sitä päätettiin jatkaa myös vuonna 2015. Nyt tilaisuudessa kerätään kahden euron kahvimaksu, jolla katetaan elintarvikehankinnat. Kahvitus hoidetaan ainakin tammikuussa 2015 kirjaston harjoittelijatyövoimalla, joten vakituista henkilökuntaa työllistää vain tarvikkeiden hankinta

Ytterligare information: 

Iltakahvit kirjastolla 2013 on ollut kovaonninen hanke. Kun se viimein toteutui, siitä oli tullut Aamukahvit kirjastolla syksyllä 2014, ja koko vuoden hankkeeksi suunniteltu toteutui vain puolen vuoden ajan. Henkilöstöpulan takia toimintaa ei aloitettu heti keväällä 2013, ja hanke viivästyi pahasti. Kesäkuussa 2014 Marjariitta Viiri vastasi kysyttäessä, että hanke voidaan toteuttaa vielä syksyllä, mutta rahat on käytettävä vuoden 2014 loppuun mennessä alkuperäisen päätöksen mukaan.

Projektet börjar : 
01/01/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€2 000
Egen finansiering: 
€500
Budget sammanlagt: 
€2 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 273
Egen finansiering: 
€73

Statistik:
Antalet evenemang: 
18kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
250henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 200

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013