IMATRA REaDS - nuoret lukemaan
År 2018 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Imatran kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Virastokatu 1
55100
Ansvarsperson : 
Marja Huuhtanen
Telefonnummer : 
0206176600
E-post : 
marja.huuhtanen@imatra.fi
Projektets målsättning: 

IMATRA REaDS hakee uusia konsteja nuorten lukutaitojen ja -harrastuksen edistämiseen. Imatran kaupunginkirjaston tekee jatkuvaa ja vakiintunutta yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja peruskoulun kanssa. Hanke lisää yhteistyötä myös muiden nuorten kanssa tekemisissä olevien yhteisöjen kanssa ja edistää erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten lukuharrastusta. Lukemista edistämään värvätään nuoria urheilijoita ja muita esikuvia. Kirjavinkkausta viedään myös ammattiopistoon ja muihin  oppilaitoksiin.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Ryhmien, kirjavinkkausten ja muiden tapahtumien määrä, hankkeen materiaalien leviäminen sosiaalisessa mediassa, saatu palaute

Projektbeskrivning : 

Edistämme kaikkien, mutta erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien, lasten ja nuorten lukutaitoa Imatralla. Kirjasto tekee tätä työtä vakiintuneesti varhaiskasvatuksen ja peruskoulun sekä lukion kanssa sekä esimerkiksi säännöllisellä lukukoiratoiminnalla. Haluamme edelleen kehittää ja laajentaa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja lisätä lukutaitoa alueellamme. Hankkeessa rakennetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden, nuorisotyön ja koulujen (peruskoulujen, ammattiopiston, lukion ja ammattikorkeakoulun) sekä järjestöjen (esim. urheiluseurat) kanssa. Pitämällä kirjallisuutta, lukemisen eri muotoja ja kirjastoa esillä eri tavoin ja eri yhteyksissä voimme edistää lukutaitoja ja houkutella ihmisiä lukuharrastuksen pariin.

Hankkeeseen palkataan ylimääräinen työntekijä avuksi ja tueksi kirjaston vakinaisille kirjavinkkareille.

Toimintamuotoina:

Nostetaan lukemista esiin yllättävissä paikoissa:
- hakeudutaan yhteistyöhon Imatran Pallo-Veikkojen ja muiden urheiluseurojen kanssa
- IPV reads –tempaus: Pesäpalloseura IPV:n ja mahdollisesti muiden urheiluseurojen kanssa tehtävät videot, joissa urheilijat kertovat lukemiseen tai kirjastoon liittyviä juttuja, muistoja tms.
- Tuloksena lyhyt video kultakin urheilijalta, videoita esitetään urheilutapahtumissa ja jaetaan sosiaalisessa mediassa.

Koulujen ja kirjaston yhteyksien vahvistaminen:
- kirjavinkkausta ammattiopistolle, lukioon, ammattikorkeakoululle
- kirjavinkkausta tarjotaan peruskouluille aktiivisesti, tavoitteena ainakin joka toinen vuosi
- lukupiiri nuorille (esim. HLBTI, manga tai muu teema)

Yhteistyö nuorisopalvelujen ja Ohjaamon kanssa

Neuvolayhteistyö (ja mm. perhetyön tekijöiden kautta vaikeassa tilanteessa olevat perheet):
- lukemisen edistäminen, esim. neuvolassa tms. kerrotaan erityisesti isille, miten tärkeää on lukea lapselle ja antaa lukevan miehen esimerkki
- muistutetaan lukemisen ja oppimisen tärkeydestä ja että isät ja äidit ovat avainasemassa tässä.

Projektet börjar : 
01/08/2018
Projektet avslutas : 
31/12/2019
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 000
Egen finansiering: 
€6 800
Budget sammanlagt: 
€24 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000