Informaatiolukutaidon kehittäminen ja edistäminen yleisissä kirjastoissa
Vuoden 2013 OKM-hanke   


Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi
Kirjaston puhelin : 
09-310 85280
Kirjaston sähköposti : 
toimitus@kirjastot.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirjo Sallmén
Puhelin : 
+358 40 6879286
Sähköposti : 
pirjo.sallmen@kirjastot.fi
Kuvaus : 

Kirjastot.fi:n mediakasvatustyön suuntaa määrittävät kansalliset ja kansainväliset alaan liittyvät tutkimukset sekä koulujen opetussuunnitelmat. Kesällä 2012 julkaistussa Carita Kiilin väitöskirjassa todetaaan, että, Lukiolaisillaon  vaikeuksia löytää netistä merkityksellistä tietoa. Myös opettajien vajavaiset tiedonhaunopetustaidot ovat olleet esillä ja on todettu, että mikään taho ei ota vastuuta lasten ja nuorten informaatiolukutaidon kehittämisestä ja opettamisesta ja sitä kautta tulevien opiskelijoiden ja aikuisten informaatiolukutaidosta.

Keväällä 2012 IFLA  julkaisi  oman suosituksensa, jossa keskeisiksi uuslukutaitokäsitteiksi poimittiin media- ja informaatiolukutaito. Ne ovat olleet jo aiemminkin kirjaston tärkeimmät lähestymistavat, mutta nyt perinteisemmän informaatiotieteiden lukutaitonäkökulman rinnalle nostettiin UNESCO:n kannanottojen mukaisesti myös viestintä- ja kasvatustieteiden perinteistä nouseva medialukutaito. Mediakasvatuksen näkökulmasta juuri nämä kaksi uuslukutaitokäsitettä ovat hyvin linjassa kirjastojen tarjonnan kanssa.

Kirjastot.fi verkkopalvelujen kehittäjänä ja tarjoajana on luonteva paikka informaatiolukutaidon kehittämiseen ja edistämiseen.   Tiedonhaunopetus on selvästi vähentynyt kirjastoissa ja syyt siihen ovat moninaiset. On syntynyt jonkinlainen oletus, että tieto löytyy helposti ja kaikki omaavat tarvittavat taidot tiedon löytämiseen. Lapsia ja nuoria pidetään näppärinä tiedonhankkijoina, mutta kaikki nykytutkimukset viestittävät aivan päinvastaista. Lukioissa tiedonhaunopetusta tarjotaan vaihtelevasti ja siitä johtuukin, että osalla lukiolaisista on suuria vaikeuksia löytää merkityksellistä tietoa netistä. Hakukyselyiden muotoilu, hakukoneiden toiminnan ymmärtäminen, hakutulosten analysointi, tiedonhaun suunnittelu ja sääntely tuottavat suuria vaikeuksia.

Tähän pitäisi kirjastojen nyt tarttua ja tarjota kouluille eväitä informaatiolukutaidon kehittämiseen, mutta myös omien tiedonhallintataitojen ja sitä kautta informaatiolukutaidon ajantasalle saattamiseen.

 Käytännön toteutus ja tavoitteet

Sisällöt ja toteutus:

  • Verkkoaineistoa: oppaita, blogi, haastatteluja, videoita, kuvia, päivänhaku, vuoden tiedonhakija, päivänpähkinät, tiedonhauntrendejä ja tutkimusta muualta maailmasta
  • Pedagoginen osaaminen ja koulutustaidot.
  • Jalkautuminen, kouluttaminen, tiedottaminen, markkinointi, tukipalvelu 

Tavoitteet:

  • Informaatiolukutaito käsitteenä tutuksi
  • Hyvät ja ajantasaiset tiedonhaun- ja tiedonhallinnantaidot
  • Kirjastojen vahva rooli tiedonhaun ja -hallintataitojen opetuksessa,
  • Uudistetut verkkosivut (osaksi Kirjastot.fi:n emoportaalia)
  • Yhteydet sidosryhmiin (kirjastoalan oppilaitokset, opettajat)
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Jonas Tana, biblioteken.fi

Konsultaatioapu: yliopistotutkija, kouluttaja Kai Halttunen, Tampere

Nina Granlund, Kirjastot.fi, Kysy-palvelut

Aloituspäivämäärä : 
01/03/2013
 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus


 
okm
avi