Informaatiolukutaitoon ohjaaminen
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kappalaisenkuja 2 (Kankaistentie 5)
51200
Kirjaston puhelin : 
040 - 523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0 164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Marjo Hämäläinen
Puhelin : 
0400-692404
Sähköposti : 
marjo.hamalainen@kangasniemi.fi
Kuvaus : 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kangasniemen eli oman kylän yläkoululaiset. Kangasniemellä ei ole aiemmin järjestetty erikseen informaatiolukutaitoon keskittyvää opetusta. Hankkeen myötä yläkoululaiset tutustutetaan ohjatusti nettietikettiin ja –etiikkaan, tiedonhaun moninaisiin mahdollisuuksiin sekä löydetyn tiedon arviointiin ja oikeellisuuteen.

 

Hankkeessa tehdään yhteistyötä yläkoulun opettajien kanssa. Informaatiolukutaidon opetusta voidaan järjestää eri oppiaineiden puitteissa. Hanke tarjoaa vähintään kolmen oppitunnin opetuksen jokaiselle 7 – 9 –luokalle (yhteensä 10 luokkaa). Kokoamme opetusaineiston ja harjoitustehtävät kuhunkin osa-alueeseen (nettietiketti, tiedonhaku, arviointi). Tehtäviä voidaan myös soveltaa opiskeltavan aineen yhteyteen.

 

Tarvittaessa järjestämme kirjaston tiloissa ohjattuja tiedonhaun iltapäiviä koululaisille, jolloin voimme tukea heitä relevantin tiedon haussa, esim. tutkielmien teossa. Voimme sopia yhteistyössä opettajien kanssa iltapäiväaikoja esim. 5 x 2 h syksyllä ja 5 x 2 h keväällä, jolloin kirjastossa valmistaudutaan ohjaamaan opiskelijoita ja arvioimaan heidän kanssaan löytynyttä tietoa.

 

Hankkeen myötä uudistamme asiakkaiden käytössä olevia näyttöpäätteitä.

 

Voimme tarjota lyhytkestoista tiedonhaun koulutusta/ohjausta myös ikääntyvälle väestölle. Asiakas voi varata henkilökohtaisen ohjausajan, jolloin kirjastovirkailija ohjaa asiakasta hänen haluamassaan tiedonhaussa. Samalla asiakasta ohjataan itsenäisen tiedonhaun hallintaan.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Yläkoululaisten opetuspaketti (Liite 1) Nettietiketti, oppilaan materiaali (Liite 2) Tiedonhaku, oppilaan materiaali (Liite 3)

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Informaatiolukutaitoon ohjaaminen –hankkeen aikana kokosimme opetuspaketin Kangasniemen yläkoulun 9-luokkalaisille äidinkielen tutkielman tiedonhakuun. Järjestimme ensimmäiselle ryhmälle tiedonhaun oppitunnit (Liite 1) 2 x 45 min syksyllä 2013. Ensimmäisen tunnin aikana perehdyimme kirjailijatiedonhakuun. Toisella tunnilla oppilaat saivat itse hakea omasta kirjailijastaan tietoa. Lisäksi kahden ryhmän kanssa teimme kirja-arvosteluhakuja, jolloin ko. ryhmille tuli tutuksi Aleksi-tietokanta ja sen käyttö sekä kirja-arvostelukirjat. Kahdelle muulle ryhmälle ko. tunnit pidimme keväällä 2013 (4 x 45 min). Oppituntien lisäksi tarjosimme mahdollisuutta tiedonhaun ohjaukseen. Tiedonhaun ohjaustunnit toteutimme maanantaisin klo 14-16 yläkoulun ATK-luokassa. Ohjaukseen oppilaat tulivat ns. omalla ajallaan. (Liite2) Syksyllä 2013 kokosimme nettietiketin ja tiedonhakuun liittyvän opetuspaketin alakoululaisille. Kohderyhmäksi valitsimme 4- ja 6-luokkalaiset. Hankesuunnitelmassa painopisteenä olivat yläkoulun oppilaat. Muutimme kohderyhmää 7-8 luokista alakouluun, sen vuoksi että oppitunnit oli mahdollista toteuttaa alakoululla. Yläkoulun tilaratkaisut hankaloituivat entisestään syksyllä 2013. Haasteellista syksyllä 2013 oli se, että Kangasniemen ala- tai yläkoululla ei ollut yhtään ATK-luokkaa. Vanhan Kankaistenkoulun ATK-luokka oli otettu pois käytöstä kesän aikana (sisäilmaongelmat). Ainoa ATK-tila oli lukiolla ja se oli kieltenopetuksen käytössä pääasiallisesti klo 8-14 aikana. Alakoululaisten oppitunnit järjestimme videotykin avulla demonstroiden. Tiedonhaku tehtiin opettajajohtoisesti yhdessä keskustellen. Oppilailla ei ollut siis mahdollisuutta itse tehdä tiedonhakuja. Pääsimme kuitenkin erittäin hyvään pohdintaan ja keskusteluun oppilaiden kanssa. Erityisen mielenkiintoista oli huomata, miten paljon osallistuvampia 4-luokkalaiset olivat, kuin vastaavasti vanhemmat oppilaat. Syksyllä 2013 järjestimme myös yhdelle 9-luokalle tiedonhaun oppitunnit sekä tiedonhaun ohjaustunnit. Maaliskuussa 2013 uusimme asiakaspäätteemme (2 kpl). Hankimme leasing-laitteet, jotka on kustannettu kirjaston budjetista. Asiakaspäätteelle asiakas on halutessaan voinut varata henkilökohtaisen ohjausajan. Kirjasto osallistui vanhustenviikolla viikolla 41 SenioriSurffi –tapahtumaan, jossa ikäihmisiä opastettiin netin käyttöön. Tila-asiat ovat vielä parin vuoden ajan haasteellisia Kangasniemen kunnassa niin yläkoulun kuin kirjastonkin osalta. Yläkoulu toimii parakeissa vuoteen 2015 saakka ja uusi kirjastorakennus valmistuu viimeistään vuoden 2017 loppuun mennessä. Väliaikainen kirjastotilamme ei ole minkään koulurakennuksen välittömässä läheisyydessä. Poikkeukselliset olosuhteet tuovat ohjaustyöhön ja yhteistyöhönkin omat haasteensa ja toki myös hankaluutensa, mutta tässä tilanteessa yhteistyötä on tehtävä poikkeusolosuhteista huolimatta, jotta oppilaat käyttäisivät mahdollisimman paljon ja monipuolisesti kirjastomme palveluja.

Jatkotoimenpiteet: 

Olemme saaneet hankkeen avulla luotua pohjan sekä nettietiketin, että tiedonhaun oppitunneille alakoululaisille. Jatkossa tarjoamme oppitunteja vuosittain 4-6 luokkalaisille ja kyläkouluille. Lisäksi yhteistyömme yläkoulun äidinkielen tutkielmien kanssa jatkuu. Ikääntyvän väestön kanssa yhteistyömme jatkuu edelleen. Tarvittaessa tarjoamme henkilökohtaista tai ryhmäohjausta tietokoneen ja internetin käyttöön.

Lisätietoa: 

Kangasniemen kirjasto on kustantanut kaikki toimistotarvikkeet, mitä hankkeessa on käytetty. Lisäksi oppitunneilla ja ohjaustilanteissa on ollut kaksi ohjaajaa, joista toinen on ns. kirjaston vakituista henkilökuntaa. Kirjaston maksamiin palkkakustannuksiin voidaan siis lasken vielä opetus- ja suunnittelutunteja 60.

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 734
Oma rahoitus yhteensä: 
€734
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
27kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
303henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Oppimisympäristöjen ja tiedonhaun opetuksen kehittämisessä edellytetään opetustoimen selkeää panostusta. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012

 
okm
avi